Opce – základní pojmy

Základní opční pojmy • Vnitřní hodnota a Prémium • Základní mechanika opčních obchodů • Exercise (uplatnění) opcí • Exercise (prakticky u IB) Assignment (přiřazení)  opcí • Long Call • Long Put • Short Call • Short Put • Vypisování opcí – kdo je král? • Cena opce • Je opce levná nebo drahá? • Volatilita a cenový pohyb -I. • Volatilita a cenový pohyb – II.Volatilita a cenový pohyb – III.Volatilita a cenový pohyb – IV.Delta • Straddle a Delta-Neutral • Gamma • Théta  Vega Akciový Index (konstrukce)

Opční kombinace

Syntetické pozice – I. Syntetické pozice – II. • Syntetické pozice – III. Syntetické pozice – IV. • Syntetické pozice – V. • Call Bull Spread • Call Bear Credit SpreadButterfly – I. • Butterfly – II.Ratio Spread – I. • Ratio Spread – II. • Ratio Spread – III. • Back Spread – I. • Back Spread – II. • Back Spread – III. • Covered Call • Covered Call nebo Naked Put? • Collar • Akcie padají – kupuji útočníka • Kupuji akcie – kupuji obránce • Conversion + Reversal = Box • Time Spread • Delta Neutral – I. Delta Neutral – II. • Delta Neutral III. • Delta Neutral – IV. • Delta Neutral – V. • Delta Neutral – VI. • Delta Neutral – VII. • Delta Neutral – VIII. • Delta Neutral – IX. • Delta Neutral – X. •  Delta Neutral – XI.Delta Neutral – XII.Delta Neutral – XIII.Delta Neutral – XIV.Kreditní strategie – I.Kreditní strategie – II.Kreditní strategie – III.Kreditní strategie – IV.

Volatilita

Volatilita a opční obchody • Earnings – I.  • Earnings – II. • Earnings – III. • Earnings – IV.  Earnings – V. (první část) • Earnings – V. (druhá část)  Earnings – VI.

Volatilita a její Deriváty

Beta – I. • Beta – II. • VIX Index • VIX Technologie+Akcie VIX Technologie+Akciové Indexy VIX Index se obchoduje? VX Futures VX Futures – časová struktura • VIX opce • VX futures – gravitace k VIX Indexu • VX Futures – Volatility Spread – I. • VX Futures – Volatility Spread – II. • VX Futures – Volatility Spread – III. VX Futures – Volatility Spread IV. VX Futures – Volatility Spread V. VX Futures – Volatility Spread VI. • VVIX – Volatilita Volatility VXX – Volatility ETN – I.VXZ – Volatility ETN – II.UVXY – Volatility ETF – III.VX Futures – „The Big Short“

Dividendy

Dividendy – I. • Dividendy – II. • Dividendy – III. • Dividendy – IV. • Dividendy – V.  •  Dividendy – VI. •  Dividendy – VII.

Dluhopisy

Dluhopisy – I.Dluhopisy – II.Dluhopisy – III.Dluhopisy – IV.Dluhopisy – V.Dluhopisy – VI.Dluhopisy – VII.Dluhopisy – VIII.Dluhopisy – IX.Dluhopisy – X.Dluhopisy – XI.Dluhopisy – XII.Dluhopisy – XIII. • Dluhopisy – XIV.Dluhopisy – XV.Dluhopisy – XVI.Dluhopisy – XVII.Dluhopisy – XVIII.Dluhopisy – XIXDluhopisy – XX.  •

Investiční fond

Fondování – I.Fondování – II.Fondování – III.Fondování – IV.Fondování – V.Fondování – VI.Fondování – VII.Fondování – VIII.Fondování – IX.

Backtestování a práce s daty

 Historická data z IB do Excelu • Živá data z IB do Excelu Backtestování v Excelu – I.Backtestování v Excelu (VBA) – II.Backtestování v Excelu (VBA) – III.Backtestování v Excelu (VBA) – IV.Backtestování v Excelu (VBA) – V.Backtestování v Excelu (VBA) – VI.  • Backtestování v Excelu (VBA) – VII.  • Backtestování v Excelu (VBA) – VIII.

Haraburdí

Proč? • Jak to všechno vlastně začalo…  • Milník – I.  Milník – II. • Cesta do hlubin traderovy duše • Technologie  Milník – III. Obchodní deník a Tradingový výkonDaně a smrt – základní životní jistotyMilník – IV.Základy tradingové statistiky – I.Základy tradingové statistiky – II. • 

Sleduj facebook, napiš e-mail nebo tweet