V několika posledních dnech jsem v několika odpovědích v komentářích několikrát zmínil možnost (někdy nutnost) vyvolat proces Exercise opčního kontraktu na základě vlastního úsudku a rozhodnutí. Obchoduji u Interactive Brokers a předpokládám, že valná většina opčních obchodníků využívá tuto obchodní platformu nebo její mutace, proto bych chtěl v tomto článku ukázat, jak toto prakticky provést v platformě TWS. Exercise je opravdu značně mocný obchodní nástroj opčního obchodníka a bylo by možná dobré poznat, jak jej alespoň obecně ovládat, abych se mohl například v budoucnosti rozhodnout jej efektivně využít. Tento článek navazuje na obecný článek o Exercise, který jsem publikoval již dříve 

   Exercise opčního kontraktu je neodejmutelné právo držitele opčního kontraktu, který je amerického typu. Toto právo mám pak možnost uplatnit kdykoliv za dobu života opčního kontraktu. Výsledkem uplatnění tohoto práva je prodej/nákup podkladového instrumentu na můj účet/z mého účtu za předem daných podmínek vyjádřených parametry opčního kontraktu.

    Pokud budu držet Long Call opce – provedením Exercise uplatním své právo koupit („přivolat“) na svůj účet Long podkladové aktivum za cenu strike, například 100x Long akcií nebo 1x Long podkladové futures. Toto podkladové aktivum pak vidím fyzicky na svém účtu.

    Provedením Exercise Long Put opce uplatním své právo naopak podkladové aktivum za cenu strike prodat, znamená to, že pokud podkladové aktivum na svém účtu vlastním, tak provedením Exercise jej prodávám za cenu strike a z mého účtu toto podkladové aktivum zmizí. Pokud jsem držitelem opčního kontraktu Long Put a podkladové aktivum nevlastním, tak mé právo prodat podklad za cenu strike je realizováno tak, že je mi otevřena Short pozice na daném podkladu za pořizovací cenu v hodnotě strike opce.

    Příklad: Nevlastním žádné akcie LVS (Las Vegas Sands Corp), ale mám koupenou 1 x Long Put opci na strike 65. LVS se momentálně obchoduje za 63 USD.

    Mnou držená 1x Long Put 65, při momentální ceně podkladu 63 USD, je dva dolary „v penězích“ a rozhodl jsem se, že provedu její Exercise. Provedením pokynu Exercise v obchodní platformě, který budu dále popisovat, uplatňuji své právo prodat akcie LVS za cenu strike, tedy 65 USD/kus. Protože ale žádné akcie nevlastním, ve výsledku procedury Exercise uvidím na svém účtu akciovou pozici Short 100x akcie LVS pořízenou za cenu strike 65 USD/kus. Akcie jsem prodal, takže se mi zvýší hotovost na mém účtu o 100x +65 USD = +6.500 USD (pokud bych chtěl akcie okamžitě prodat, tak na jejich likvidaci vynaložím 100x -63 USD = -6.300 USD a měl bych profit +200 USD). Nabyl jsem ale přesvědčení, že mé Short akcie LVS budou dále klesat a vydělávat, takže je likvidovat nebudu. Abych předešel ztrátě, vyplývající z růstu akcií a nepotvrzení mého přesvědčení o downrtrendu, obětuji část profitu a kupuji 1x Long Call na strike 63. Má očekávání se nenaplnila a akcie přestaly klesat a naopak nabraly „severní kurz“, tento byl dosti dramatický a nyní, po několika dnech, se akcie LVS obchodují za cenu 66 USD. Na mém účtu mám tedy 100 x Short akcií LVS a 1x Long Call 63. Při ceně akcie LVS momentálně na 66 USD jsou mé Long Call 63 tři dolary „v penězích“. Provedu proto jejich Exercise. Provedením Exercise Long Call 63 mám právo koupit 100 x Long akcií LVS za cenu 63 USD/kus, ať je jejich momentální cena jakákoliv. Mé 100 x Short akcie nyní mohou být na jakkoliv nevýhodně vysoké ceně, jejich likvidaci mám ale vždycky možnost provést za 63 USD/kus díky držené Long Call 63 opci. Po zadání pokynu Exercise do platformy jsou mi dodány 100x Long akcie LVS na můj účet za cenu 63 USD/kus, protože ale vlastním 100x Short akcií, tak se tyto opačné akciové pozice vyruší a z mého účtu vše zmizí. Zůstanou pouze peníze, které budou představovat profit/ztrátu z těchto transakcí uvedeného příkladu. Finanční výsledek transakce pak bude představovat náklady na původní Long Put 65, +200 USD profit na akciích (prodej za +65 USD a likvidace za -63 USD) a náklady na Long Call 63.

   Uvedený příklad využívá možnosti provádět Exercise kdykoliv je to pro obchodníka výhodné, je to ale jen teoretický příklad. Jak by ale toto „manuální“ Exercise proběhlo prakticky u Interactive Brokers by pak mohlo být patrné s následujícího.


  Na níže uvedeném obrázku je vidět opční řetězec akcie LVS s vyznačenými opčními pozicemi Call i Put.

   Z opčního řetězce vyplývá, že jsem držitelem 1x Long Call, která je „v penězích“ na strike 63 (hnědý kroužek) a 2x Long Put, která je „v penězích“, a to na strike 70 (hnědý kroužek). Zbylé pozice jsou buď Short opčními kontrakty, které Exercised nelze nebo jsou sice Long opčními kontrakty, ale jsou „mimo peníze“ u nichž je Exercise nevýhodná. Rozhodl jsem se, že provedu Exercise mých dvou Long Put opčních kontraktů na strike 70, které jsou „v penězích“. Abych mohl takové „ruční“ Exercise provádět, musím si nejdříve připravit obchodní platformu. Nastavení je patrné na obrázku níže.

   1/ V TWS na pásu nástrojů kliknu na „Configure

   2/ Ve vyskočeném okně vyberu z levého menu „Orders“ a kliknu na „Settings

   3/ V rozbalovacím menu týkajícím se Exercise mám dvě možnosti, jak budou mé požadavky na Exercise plněny. Pokud vyberu možnost „final and cannot be cancelled“, tak každé odeslání instrukce Exercise bude okamžitě zpracováno a nebude jej možné dále odvolat. Možnost „editable until cutoff time…“ znamená, že tuto instrukci můžu kdykoliv, do daného času určeného clearingovou institucí a mým brokerem, libovolně měnit nebo ji také zrušit“

   4/ Upozornění, že i když zvolíte z rozbalovacího menu možnost zadávat „neodvolatelné“ Exercise, tak se může stát, že u některých opčních kontraktů zůstane tato instrukce v systému okamžitě nerealizovaná a máte ji dále možnost až do deadline odvolat.

   Nastavení vychází z principu neodvolatelnosti pokynu Exercise opčním obchodníkem, pokud si výslovně nepřeji něco jiného. Přestože jsou jednotlivé pokyny Exercise u brokera shromažďovány a poté hromadně předány do clearingové instituce (tato je mezi jednotlivými brokery na základě nějakého algoritmu vypořádá), je při volbě podle výše uvedeného obrázku při zadání pokynu Exercise tato transakce v drtivém počtu případů vypořádána ihned ve zlomcích sekund po jejím zadání. Na svém účtu tak okamžitě vidím požadované podklady podle typu opčního kontraktu. Upozornění (č. 4) se týká eventuality, že provedení Exercise a dodání podkladového aktiva bude provedeno až po vypořádání v clearingové instituci a nabyté podklady tak na svém účtu uvidím až po této proceduře, z českého pohledu v časných ranních hodinách následujícího dne, nejpozději však do Open trhů. Tuto možnost si broker vyhrazuje a mohou tak nastat eventuality s nedodáním podkladu okamžitě po zadání instrukce Exercise.    

   Pokud mám takto provedeno základní nastavení, mohu začít provádět samotné Exercise. Toto Exercise mohu provést dvěma základními způsoby. Využitím okna Exercise z menu TWS nebo přímo z řádku opčního kontraktu.


Option Exercise z menu TWS

   Zahájení procedury Exercise vyvolám z menu TWS

   Kliknutím na „Trade“ (1) potvrdím z rozbaleného menu položku „Option Exercise“ (2). Po tomto úkonu je otevřeno okno aplikace, které zobrazuje existující opční kontrakty na mém účtu.

   Otevřené okno zobrazuje zvlášť Short kontrakty, které Exercised nelze a všechny Long kontrakty k možné Exercise. Každý kontrakt je barevně označen pro orientaci, jestli je momentálně „v penězích“ (červené pole) a také jakou hodnotou se v těchto penězích nachází. V mém případě se jedná o dvě Long Put 70 a jednu Long Call 63. Long opční kontrakty, které nejsou v penězích jsou podbarveny zelenou barvou. U všech Long kontraktů je možné v pravé části obrázku vidět možnost „Select“ pro další zamýšlenou akci (bílý obdélník). Protože jsem se rozhodl provést Exercise u dvou Long Put 70, kliknu na „Select“ v řádku těchto Long Put 70 opcí. Rozbalovací menu nabízí dvě možnosti   

  Mám možnost provést Early Exercise, tedy Exercise dříve než je automatická u expirace, u všech kontraktů, které jsem označil nebo jenom jejich určitý počet. Mám kontrakty dva a chci provést Exercise obou kontraktů, proto vybírám „Exercise Early – All“. Řádek s opčními kontrakty Long Put 70 se změní na příkazový řádek k provedení obchodu.

   Příkazový řádek s potvrzovacím políčkem „T“ se vytvoří na místě původního slova „Select“ a nezbývá, než pokyn k k obchodu, tedy vlastní Exercise potvrdit „kliknutím na Téčko“ a odeslat. Současně s vytvořením tohoto obchodního pokynu vyskočí s platformy „rekapitulační okno“

   V tomto okně je vidět přehled všech opčních pozic, současný cenový vývoj podkladu a případně velikost pozice na  samotném podkladu, ale hlavně upozornění, do kolika hodin musím tuto instrukci nejpozději odeslat (bílý obdélník). Tento čas je stanoven na 22:40 našeho středoevropského času. V případě LVS, jako akciové opce, mám možnost téměř celé třičtvrtěhodiny po zavření opčních trhů tuto instrukci poslat.

   Kliknutím na „T“ tedy Exercise potvrdím a tato se provede. V okamžiku vidím na svém účtu provedený obchod, kterým jsem prodal 200 akcií LVS za cenu 70 USD/kus, Long Put 70 opce, které jsem Exercised pochopitelně zmizely.

   Z TradeLog pro tento obchod mohu vyčíst tyto údaje:

   1/ Koupil jsem 2x Long Put 70

   2/ Cena za jeden kontrakt byla -236 USD

   3/ Za nákup Long Put 70 jsem zaplatil poplatky ve výši -2.56 USD

   4/ Nařídil jsem Exercise 2x Long Put 70

   5/ Pokyn k Exercise byl učiněn v 17:42:08

   6/ Prodal jsem 200x akcie LVS

   7/ Cena prodeje byla 70 USD/akcii LVS – hodnota strike mé opce

   8/ Prodej byl uskutečněn v 17:42:08, tedy ve stejný okamžik, jako byla podána instrukce k Exercise

   Tímto je celá procedura zakončena a mám přesně to, co jsem potřeboval. Exercise je mé nezadatelné právo a mohu jej uplatnit kdykoliv a jakkoliv. S výkonem tohoto práva mohou být spojeny dva problémy, na které by mě ale platforma TWS upozornila. Mohu provést Exercise i mimo obchodní hodiny opčních kontraktů a mohu také nařídit Exercise pro opci, která je „mimo peníze“

Exercise mimo obchodní hodiny

  V případě, že provádím Exercise mimo běžné obchodní hodiny, například během našeho dopoledne, po potvrzení pokynu vyskočí z platformy následující okno.

   1/ Obchodní platforma mě upozorňuje, že vzhledem k tomu, že se neobchoduje, není možné stanovit, jestli je opční kontrakt, vybraný k Exercise, „v penězích“ nebo „mimo peníze“

   2/ Pokud jsem si jistý, že je opce „v penězích“ potvrdím „Override and Transmit“ a Exercise se provede

      Z obrázku je patrné, že jsem provedl dnes v 11:03, tedy před otevřením opčních trhů, Exercise 3x Long Put 65 a že jejím výsledkem byl prodej 300 Short akcií z mého účtu za 65 USD/kus v tu samou chvíli.

Exercise opcí „mimo peníze“

   Pokud bych se rozhodoval, jestli provedu Exercise opčního kontraktu, který je „mimo peníze“, tak takovou situaci TWS také vyhodnotí a provede patřičné upozornění. Na níže uvedeném obrázku je patrná má snaha provádět Exercise Long Call 69, která je „mimo peníze“.

   1/ Výběr opčního kontraktu k Exercise, který je „mimo peníze“ buď záměrně nebo jsem se prostě spletl

   2/ Vyskočené okno, které mě upozorňuje, že opce je o 1.37 bodu vzdálena „od peněz“

   3/ Vyskočení upozorňovacího okna mohu vypnout, pokud bude vzdálenost „od peněz“ kratší než 5 ticků, jinak se bude zobrazovat i nadále

   4/ Potvrzením „Override and Transmit“ se Exercise přesto provede


Option Exercise z řádku opčního kontraktu

   Rychlejší možností je provádět Exercise přímo z řádku příslušného kontraktu a vyhnout se tak otevírání Exercise oken z menu TWS. Po základním nastavení platformy mohu v opčním řetězci zadat tento pokyn podle níže uvedeného obrázku.

   1/ Kliknutím pravým tlačítkem myši do řádku s opčním kontraktem otevřu základní obchodní nabídku

   2/ Vyberu „Option Exercise

   3/ Potvrdím „Exercise

  Pokud nevybírám k Exercise opci „mimo peníze“ nebo nezadávám pokyn mimo obchodní hodiny, nebude můj úkon rušen dalšími upozorňovacími vyskakovacími okny výše a Exercise se provede okamžitě bez dalšího vyskakování oken k dalším výběrům a potvrzením.


   Techniku Exercise je dobré znát a mít alespoň základní povědomí o tom, jak funguje a jak se zadává v obchodní platformě. Předpokládám, že obdobné procedury zadání Exercise se objevují také v jiných platformách, než je TWS od Interactive Brokers, je pak dobré si jednotlivé kroky vyzkoušet, aby byl obchodník připraven je kdykoliv použít. Pro úplnou informaci k ukázkovému obchodu s akciemi LVS uvádím, že pokud máte účet nižší než 25.000 USD, tak je nákup opce a její Exercise v jedné obchodní seanci považováno za intradenní obchod, jejich počet pak podléhá u těchto účtů časové restrikci :c)

Sleduj facebook, napiš e-mail nebo tweet

4 thoughts on “Exercise (prakticky u IB)”

 1. Ahoj Jirko,
  Opět prosim mám jeden dotaz.
  Chápu to dobře tak, že:
  Je li můj účet takový, že nemohu koupit 100 ks podkladového aktiva (typicky akcii) a to ani na margin (mám méně než 50%), nemohu všechny ty zajímavé kombinace long call a jejich Exercise provádět, uskutečňovat? 🙁
  Toto ale neplatí u long put opcí (resp. i u short call), u kterých vzhledem k tomu, že prodávám, Exercise uskutečňovat mohu a pestrost možností ve smyslu kombinací opce+akcie provádět mohu a tedy alespoň na této „straně“ obchodního spektra jsou mi tyto možnosti otevřené i s menším účtem?

  Díky a krásné dny.

  1. Ahoj,
   abych se přiznal, tak nyní přesně nevím, jak to funguje u malého účtu s nákupem podkladů, ale myslím, že pokud budeš mít Long Call ITM při expiraci, tak i když nebudeš mít na uplatněné Long akcie, tak se ti na účtu v pondělí objeví a broker tě bude otravovat, ať dodáš potřebné peníze nebo je sám zlikviduješ (pokud nebudeš reagovat, takto udělá za tebe). Jiná situace je, když chceš sám nakoupit/prodat před expirací akcie, aby jsi eliminoval nepříznivé vlivy uplatnění/přiřazení nebo zajistil profit/ztrátu. Pokud nebudeš mít dostatečné množství volných peněz, tak tě broker upozorní, že takové volné peníze nemáš a příkaz se neprovede a bude odmítnut. Na záložce Account u IB pak takové odmítání příkazu zejména bude v případě (u marginového účtu), že položka Current Available Funds bude třeba i záporná, ale současně položka Current Excess Liquidity bude záporná také, pokud Current Excess Liquidity bude kladná, tak se transakce s akciemi pravděpodobně provede, ale pokud po transakci s nákupem/prodejem Current Excess Liquidity klesne do záporných hodnot, bude tě broker opět upozorňovat na likvidaci a pokud nebudeš reagovat, tak ji provede sám. Navíc ti uzavře jen tolik akcií, aby jsi vyhověl požadavku na kladnou Current Excess Liquidity, takže zavře modelově třeba jen 46 kusů akcií a 54 kusů ti zůstane (pokud jsi jich pořídil 100)….Ahoj, Jirka :c)

 2. Ahoj Jirko, mám trochu techničtější dotaz. Zkoušel jsem uplatnit opci jak jsi psal v článku, ale bohužel se mi to nedaří. Píše mi to:
  „EXERCISE 1 ZL JUL’20 27.5 Call Fut. Option (OZL)“ Real time exercise of FOP is not available. Please send TMS ticket to request this exercise.

  Setkal ses někdy z touhle hláškou?

  Předem děkuji za odpověď
  Michal

  1. Ahoj,
   tak může to mít dva důvody. Nemáš v nastavení TWS: File/Global Configuration/Orders/Settings/Option exercise request are vybránu možnost „final and cannot be canceled„. Pokud to tak máš a přesto nejde Exercise provést, tak to znamená, že IB ti nemůže dodat požadované futures „ze svého“, ale musí proběhnout procedura uplatnění v clearingu přes naší noc po ukončení obchodování. Proto musíš vyplnit požadavek na Exercise formou požadavku prostřednictvím Message Center ve tvém Account Management. Takový požadavek jsem podával do IB kdysi „v pravěku“, a při tvorbě takového ticketu tam byla přímo volba Option Exercise přednastavena, nyní, když se dívám na sestavení takového požadavku, tak to tam není. Přesto bych svůj požadavek koncipoval jako na přiloženém obrázku.

   Tělo zprávy by mělo obsahovat „Option Exercise Request„, vybrat číslo účtu, kliknout na Submit a cca zítra ráno by jsi měl vidět přivolané ZL Long futures na svém účtu za pořizovací cenu 27.50 bodu…Jirka :c)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *