Deriváty Volatility

   Tento oddíl webové stránky představuje seskupení článků zabývající se problematikou Volatility, jako základní hybné síle samotných trhů a jednou z důležitých složek utvářející cenu opčních kontraktů. Zachycení Volatility obchodovaného titulu pomocí ukazatele Beta je předmětem tohoto článku Beta – I., dozvíte se, jaká je jeho konstrukce, jak se vlastně vypočítá a jaké může jeho výpočet přinášet úskalí. Využití Beta jako bojovníka s nepříznivými tržními pohyby s teoretickými ukázkami základního zajištění portfolia jsou popsány v tomto článku Beta – II. Nejběžněji bývá pojem Volatility trhů spojován s obavami, které reprezentuje „Index strachu“. Jeho výpočet a podstata je popsána v článku VIX Index. Popsanou technologii výpočtu VIX Indexu mohu aplikovat také na nejrůznější akciové tituly a vytvářet si tak „individuální VIX“ na titul, který by mohl stát za mou pozornost, jak to funguje je popsáno v článku VIX Technologie+Akcie. Pokud technologie výpočtu VIX Indexu funguje pro SPX a jednotlivé akcie, musí fungovat také pro ostatní akciové indexy, že tomu tak opravdu je, je popsáno v článku VIX Technologie+Akciové Indexy. VIX Index se obchodovat nedá, dají se ale obchodovat odvozeniny, které z něj vycházejí, jak to vlastně je se můžete dozvědět v článku VIX Index se obchoduje? Futures kontrakty navázané na VIX Index – VX futures – jsou základními kameny k prozkoumání, jak se dá obchodovat volatilita, princip jejich konstrukce je popsán v článku VX Futures. Časová struktura (Term Structure) je klíčem k pochopení nálady na trzích a je o ní pojednáváno v článku s názvem VX Futures – časová struktura. Opční kontrakty spojené s VX futures a VIX Indexem jsou předmětem článku VIX opce. Popisování základní vlastnosti VX futures – přitahování jeho ceny ke spotové ceně, kterou je hodnota VIX Indexu, je popsáno tady VX futures – gravitace k VIX Indexu. Princip spreadového obchodu s VX futures kontraktu pomocí automobilového výletu dvou kamarádů na Moravu je rozepsán v článku VX Futures – Volatility Spread – I. Základní vlastnosti spreadových kombinací s VX futures a ukázka, jak to funguje v obchodní platformě TWS je popsáno v článku VX Futures – Volatility Spread – II. I malé diskrepance na Term Structure VX Futures mohou vést k zamyšlení a nabízet dobré obchodní příležitosti, a o tomto je tento článek VX Futures – Volatility Spread – III. Spreadové kombinace nemusím nutně omezit jenom na kombinace s VX futures mezi sebou, ale mohu sei pokusit „zakombinovat si“ i s jinými futures navázanými na jiné Indexy Volatility, například na RVX Index. Přestože se již tyto futures na tento index neobchodují a článek tak pozbývá praktický smysl, nemuselo by být na škodu si připomenout jeho základní logiku zde VX Futures – Volatility Spread IV. Spreadové kombinace vyjadřující rozdíly mezi volatilitou na amerických a evropských trzích by neměly stát bokem obchodního zájmu, malý ponor do této problematiky s praktickou ukázkou je v tomto článku VX Futures – Volatility Spread V. Kombinovaný obchod mezi spreadem VX futures a opčními kontrakty na SPX je popsán v článku VX Futures – Volatility Spread VI. To, že Volatilita má také svou vlastní Volatilitu sice zní podivně, nicméně není to poznatek k zahození, můžete se o něm více dozvědět v tomto článku VVIX – Volatilita Volatility. VX futures jsou základním výchozím derivátem pro další odvozené investiční produkty, v článku VXX – Volatility ETN – I. je popsán první a nejrozšířenější z nich, ETN s tickerem VXX. „Pomalejší bratr“ s tickerem VXZ je rovněž Volatility ETN, které určitým sofistikovaným způsobem replikuje investici do čtvrtého až pátého VX futures je předmětem článku VXZ – Volatility ETN – II.. Pákové ETF s přepočítávacím poměrem 1.5x k podkladovému Indexu SPVIXSTR je předmětem článku UVXY – Volatility ETF- III.. Využití gravitace VX futures kontraktů a poznatků o jejich časové struktuře s prozkoumáním možných obchodů a malou analýzou na historických datech je předmětem článku VX Futures – „The Big Short“.  

 

zpět na hlavní stránku

Sleduj facebook, napiš e-mail nebo tweet