Abeceda 

   Záložka Abeceda je dalším rozcestníkem na tomto webu, která by měla zobrazovat jednotlivé příspěvky pospojované jednoduchými vysvětlujícími texty do tvaru virtuální příručky obchodníka, který se chce o fungování trhů a vlastním obchodování něco nového dozvědět. Bude setříděna do několika úrovní podle jednotlivých témat, každá úroveň pak bude představovat samostatnou stránku virtuální příručky. Na každou ze stránek pak bude možné vstupovat také ze samostatných záložek na stránce Abeceda. Každý nový článek tak bude zařazen do příslušného tématu na této samostatné záložce. První záložkou, která tvoří první kapitolu této příručky jsem nazval Začínám. Vytvoření druhé záložky Logika kombinací by mělo vzniknout na tomto webu místo pro úvahy a rozbory kombinací opčních kontraktů nebo kombinací s jejich podkladovými aktivy. Třetí záložkou je Obchodování událostí, na které jsou seskupeny články, které spojuje společné téma, kterým je obchodování očekávaných významných událostí v blízké budoucnosti podkladového aktiva, na které jsou listovány opční kontrakty. Jedná se hlavně o pravidelné vyhlašování hospodářských výsledků (Earnings) a také pravidelné vyplácení Dividendy. Skupina článků, jejichž témata mají společného jmenovatele v obchodování volatility pomocí všemožných odvozenin – derivátů, je pak soustředěna do rozcestníkové stránky Deriváty Volatility. Svět dluhopisů a dluhopisových derivátů je obrovské téma, snaha popsat tuto část finančních trhů je vtělena do série článků seskupených na záložce Dluhopisy.

 

zpět na hlavní stránku

 

Sleduj facebook, napiš e-mail nebo tweet