Logika kombinací

   Tento část představuje sdružení článků s hlubším zamyšlením nad problematikou opčního obchodování a měl by navazovat na stránku Začínám. V úvodním článku Syntetické pozice – I. bych chtěl poukázat na základní souvislost mezi cenami opčních kontraktů na stejném strike s malou praktickou ukázkou. Jednoduchý koncept vztahu Call a Put opcí na stejném strike podléhá vlivu možné výplaty Dividendy za života těchto opčních kontraktů, jak tedy konkrétně vstupuje hodnota Dividendy do ceny opcí je popsáno v článku Syntetické pozice – II. Poznání vlastností Syntetických pozic mi umožňuje elegantně měnit představy o změně trendu podkladového aktiva, jak tedy měnit Long Call na Long Put a obráceně je popsáno v článku Syntetické pozice – III. Ve stejné logice záměny obou typů Long opčních kontraktů (Call a Put) je pak možné pokračovat také u Short opčních kontraktů, toto je popsáno v článku Syntetické pozice – IV. Pokud chci nakoupit akcie nebo futures kontrakty, mohu využít jejich „Syntetické napodobeniny“, které se dají vytvářet z opčních kontraktů, nejenže ušetřím, ale mohu také s těmito „napodobeninami“ také efektivně pracovat, vše v článku Syntetické pozice – V.. Nejjednodušší opční spreadovou kombinací je pravděpodobně Call Bull Debit Spread, tedy nakupování Long Call opce a současné vypisování Short opce na vyšším strike, jeho opačnou replikací je pak vypisování Short Call opce a současné nakupování Long Call opce na vyšším strike, tato kombinace se nazývá Call Bear Credit Spread. Pochopení logiky nejjednodušších spreadových kombinací (například Call Debit Spreadu a Call Credit Spredu) je nejlepším výchozím bodem pro prostudování možných výhod jejich složeniny, kterou se pokusím popsat v článku Butterfly – I.. Zachytit opční konstrukci Butterfly v konkrétní obchodní podobě i s nezbytnými rozbory jednotlivých kroků je popsáno v článku Butterfly – II.. Motýlího invalidu, Butterfly s nestejným počtem Long a Short opcí se pokouším teoreticky popsat v článku Ratio Spread – I.. Podrobnější popis s ukázkou konkrétního obchodu s nestejným počtem Long a Short opčních kontraktů lze nalézt v článku Ratio Spread – II.. Sestavit Ratio Spread podle vybraných parametrů investice nebo na základě pravděpodobnosti a pozorování Ratio Spreadů s jiným poměrem nakoupených a prodaných opcí než 1:2 je předmětem článku Ratio Spread – III. Opakem Ratio Spreadů je opční kombinace s větším počtem vzdálenějších Long opcí než je počet blíže vypsaných Short opcí a obecně zavedeným názvem Back Spread. Úvodem k jeho poznání by měl být článek Back Spread – I. Rozvinutí myšlenky této spredaové kombinace na teoretickém obchodu by mohlo být ukázkou, jak si zvýšit profitabilitu a nečekat do expirace, vše v článku Back Spread – II.. Jak konkrétně využít Back Spread a Ratio Spread společně s podkladovým aktivem v reálném obchodu je předmětem článku Back Spread – III.. Úvodem do tématu vytváření Delta Neutral kombinace, tedy využívání základních poznatků o vlastnostech opčních kontraktů, je článek Delta – Neutral – I.. Opční portfolio s kladnou Gamma a Delta Neutralitou je k prozkoumání v článku Delta Neutral – II.. Prozkoumání základních vlastností opčního portfolia s opčními kontrakty se zápornou Gamma a vytvořenou Delta Neutralitou pomocí podkladů je předmětem článku Delta Neutral – III.. Praktická ukázka „obchodu s neutralitou“ podle předchozích článků je popsána v článku Delta Neutral – IV.. Další zcela praktický článek o tom, že „neutralizovat Delta“ lze také Long Put opční kontrakty současně s dalšími možnými obchodními benefity, toto je popsáno v článku Delta Neutral – V.. Jak vypočítat profit Delta Neutral portfolia podle hodnoty Gamma je popsáno v mírně teoretickém článku Delta Neutral – VI.. Zapojení Implied Voltility (jako užitečného pomocníka) do Delta Neutral obchodů je popsáno v článku Delta Neutral – VII.. Prozkoumání vztahu rizik plynoucích z pohybu podkladu a běhu času, tedy vztahu Gamma a Théta, je provedeno v článku Delta Neutral – VIII.. Prozkoumání záporné Gamma a související kladné Théta je předmětem článku Delta Neutral – IX.. Aplikace přístupu Delta Neutrality na obchodování komoditních opcí je naznačeno v článku s otevřeným koncem a doplňovaným podle aktuálního cenového vývoje Delta Neutral – X.. Bližší porozumnění Implied Volatilty pomocí analytických nástrojů a grafických zobrazení mého brokera Interactive Brokers je popsáno v článku Delta Neutral XI. Využití poznání Volatility Skew a obecně chování Implied Volatility je zobrazeno ve třech konkrétních obchodech, které proběhly na mém účtu, jak dopadly je obsahem článku Delta – Neutral – XII. Obchodování „za kredit“ není nic nemožného, základní náhled na tyto opční obchody lze nalézt v článku Kreditní strategie – I.. Využití principů Delta Neutrality aplikované na vypisování opcí z minulého článku je obohaceno o prozkoumání, nakolik mohu dodávku Delta zajistit také pořizováním jiných opčních kontraktů a pokusit se tak čelit nebezpečím, vyplývajícím z nekrytého vypisování opčních kontraktů, základní postřehy jsou popsány v článku Kreditní strategie II.. Základní zamyšlení nad kreditními kombinacemi z pohledu mechanického přístupu a vyhlídek, které poskytuje je popsáno v hrubých obrysech v článku Kreditní strategie – III. Není možné prohlásit, že všechny kreditní kombinace „jsou k ničemu“, proč tomu tak je mohu zjistit v článku Kreditní strategie – IV.. Využití poznatků o Syntetických pozicích, Delta a principech Delta Neutrality je možné aplikovat na ochranu akciového portfolia, o tomto je možné se dočíst v tomto článku Delta Neutral – XIII.. Podrobit zkoumání z pohledu Delta Neutrality také mohu oblíbenou strategii Collar, jaké to může přinést nové pohledy je popsáno v článku Delta Neutral – XIV..

 

 

zpět na hlavní stránku

Sleduj facebook, napiš e-mail nebo tweet