Dluhopisy

   Tuto podstránku „Dluhopisy“ jsem vytvořil proto, abych zde seřadil články týkající se problematiky cenných papírů s pevným výnosem, zejména dluhopisů a na ně navázaných investičních nástrojů. Tato stránka by tak měla být místem, jakýmsi miniaturním rozcestníkem této webové stránky, který by pomohl v základní orientaci  v této velmi rozsáhlé problematice.


   První článek série o dluhopisech poskytuje základní náhled na budoucí hodnotu investovaných peněz, toto v článku Dluhopisy – I.. Ve druhém článku s dluhopisovou tématikou je popsáno, jak vypočítat současnou hodnotu investice slibující pevným výnos, tento článek je zde Dluhopisy – II.. Popis struktury amerického dluhopisového trhu se základní charakteristikou dluhopisových nástrojů je možné najít v článku Dluhopisy – III.. Jak interpretovat základní údaje o dluhopisu je možné se dočíst v článku Dluhopisy – IV.. Kolik mi může nakoupený dluhopis vydělat, jak si toto můžu spočítat a za jakých podmínek bude výpočet platit je popsáno v článku Dluhopisy – V.. Využití dluhopisů jako kolaterál k jiným obchodním pozicím přináší výhodu úročení zablokovaných prostředků mým brokerem, jak je to myšleno je popsáno v článku Dluhopisy – VI.. Pořízení dluhopisů může představovat rizika, která je zapotřebí poznat a pochopit jejich základní vliv na případnou dluhopisovou investici, tyto rizika jsou popsány v článku Dluhopisy – VII.. Popis vlivu úrokových sazeb na ceny dluhopisů je zásadní, jak to matematicky zachytit je popsáno v článku Dluhopisy – VIII.. Najít dluhopis pomocí vyhledávacích nástrojů mého brokera Interactive Brokers a nakonec si nechat přenášet dluhopisová data do excelovského sešitu je předmětem článku Dluhopisy – IX.. Poznání základní struktury dluhopisového trhu pomocí časové struktury výnosů amerických vládních dluhopisů může být základním kamenem poznání jeho aktuálního stavu a může pomoci formovat má obchodní dluhopisová rozhodnutí, vše v článku Dluhopisy – X.. Aukce amerických vládních dluhopisů a popis základní konstrukce jednotlivých typů těchto vládních dluhopisů je k přečtení v článku Dluhopisy – XI.. Zamyšlení nad výběrem investice do dluhopisů by mohlo být bližší prozkoumání některých jeho vlastností – durace, role pořizovacích nákladů nebo možnosti předčasného svolání emise emitentem je předmětem článku Dluhopisy – XII.. Investice do dluhopisů nemusí nutně znamenat nakupování konkrétních dluhopisových emisí, mohu diverzifikovat a nakonec také pořídit levněji, toto vše pomocí dluhopisových burzovně obchodovaných fondů – ETF. Jak toto funguje a co je na tom zajímavé je popsáno v článku Dluhopisy – XIII.. O dluhopisovém futures jako významném dluhopisovém derivátu, jeho základních vlastnostech a co vlastně představuje, je možné se dočíst v článku Dluhopisy – XIV.. Zapojení dluhopisového futures do obchodování v jednoduché kombinaci s pořízením dluhopisů je popsáno v článku Dluhopisy – XV.. Zapojení parametru Konvexnosti a zjištění, o kolik mohu přijít nebo získat při dluhopisové investici při pohybu tržních úrokových sazeb o jeden bazický bod a jak toto zapojit do možného obchodu je popsáno v článku Dluhopisy – XVI.. Obchodování s Treasury dluhopisovými futures, které sleduje cenu amerických vládních dluhopisů s Face Value ve výši 100.000,- USD může být pro drobného obchodníka nereálné, proto je možné do obchodování zapojit Yield futures, které sleduje výnos těchto vládních dluhopisů. Popis fungování, princip jeho chování a dva modelové obchody, jak toto Yield futures zapojit do obchodování je popsáno v článku Dluhopisy – XVII.. Seznámení se dalším dluhopisovým derivátem – dluhopisovými Micro futures, jako desetinovými klony „velkých“ dluhopisových Treasury futures je náplní článku Dluhopisy – XVIII.. T-Bill futures kontrakt je deriváte navázaný na americké vládní dluhopisy s krátkou dobou do splatnosti, konkrétně na výnos 13-ti týdenních T-Bills, o parametrech tohoto derivátu je možné se dočíst v článku Dluhopisy – XIX.. Deriváty navázané na úrokové sazby SOFR (Security Overnight Financing Rate) nejsou navázány na konkrétní dluhopisy, ale na sazby, za které se půjčuje na americkém mezibankovním trhu, přečíst si o nich lze v v článku Dluhopisy – XX..


 zpět na hlavní stránku

Sleduj facebook, napiš e-mail nebo tweet