Dluhopisy – XVIII.

   Svět dluhopisových derivátů je více než flexibilní. V minulých článcích jsem popisoval existenci a základní možnosti nakládání s „velkým“ dluhopisovým US Treasury futures kontraktem, jehož podkladovým aktivem při vypořádání je příslušný americký vládní dluhopis s Face Value 100.000 USD vybraný z koše odpovídajících emisí (Delivery Basket) upravený o koeficient Continue Reading

Dluhopisy – XVII.

   Pocit únavy ze složitosti předcházejícího článku s popisem derivací cenové funkce kupónového dluhopisu a možné frustrace z nemožnosti aplikovat zjištěnou dolarovou hodnotu jednoho bazického bodu na stotisícové dluhopisové portfolio s hedžováním pomocí stotisícového dluhopisového futures, protože těchto sto tisíc dolarů prostě nemám, by mohly vykompenzovat následující řádky článku, které Continue Reading

Dluhopisy – XVI.      

   V posledním článku dluhopisové minisérie Dluhopisy – XV. jsem popsal jednoduchý obchod s nákupem dluhopisu a jeho zajištění pomocí odpovídajícího dluhopisového futures. Zvolený modelový obchod nedoprovázela žádná hlubší úvaha o vlastnostech zvoleného dluhopisu a byly tak patrné pouze základní vztahy mezi vývojem úrokových sazeb, cenou dluhopisů a hodnotou odpovídajícího Continue Reading

Dluhopisy – XV. 

   Popisem a principem určení ceny dluhopisových futures kontraktů jsem se zabýval v minulém článku, poskytuje se mi tak základní náhled na základní dluhopisový derivát, který se vyznačuje významnými objemy obchodů a z toho odvozenou značnou likviditou. Jak mohu ale toto dluhopisové futures využít prakticky by mohlo být náplní následujících Continue Reading

Dluhopisy – XIV.     

   Pravděpodobně nejvýznamnějšími dluhopisovými deriváty jsou dluhopisové futures. Napodobit držení dluhopisů (v tomto článku amerických vládních dluhopisů), aniž bych se jich jen dotknul, mi pomůže existence tzv. „Treasury Futures“ kontraktů. Nebudu se nyní nijak významně zdržovat nějakým květnatým úvodem článku a bez otálení se ponořím přímo do pozoruhodného tématu, který Continue Reading

Dluhopisy – XIII.

   Poznat a pochopit dluhopisový trh, porozumět základním principům spojených s nakládání s dluhopisy a zjednodušený vhled do možností, jak je u svého brokera nakoupit a co to může pro mě znamenat, bylo předmětem předchozích článků. Nabyté poznatky pak mohu aplikovat na zapojení dluhopisů do svého obchodování a nemusí to Continue Reading

Dluhopisy – XII.

   V hrnci dluhopisových trhů to začíná pěkně bublat. Pryč jsou doby nevýznamných výnosů či dokonce záporných úrokových sazeb, investoři začínají větřit zajímavé příležitosti a po dlouhá léta přehlížený segment cenných papírů s pevným výnosem začíná nabírat na zasloužené pozornosti. Následující řádky dalšího dílu dluhopisového seriálu pak budou o projasnění některých problémů Continue Reading

Dluhopisy – X.  

   Získat základní přehled o dluhopisových trzích, pochopit a popsat základní pojmy spojené s dluhovými cennými papíry, zamyslet se nad výpočtem výnosu dluhopisu nebo prozkoumat možnost obchodovat tyto cenné papíry u brokera Interactive Brokers bylo, mimo další drobnosti, předmětem předcházejících textů dluhopisového seriálu. Co se aktuálně na dluhopisových trzích děje a Continue Reading

Dluhopisy – IX.

   Obchody s dluhopisy mají svůj smysl a není od věci porozumět jejich fungování. Poznání teorie je skvělá věc, nicméně nesmím zapomenout v přemíře teoretizování také na praktickou stránku tohoto typu obchodování, tedy jak skutečně dluhopis pořídit. Dnešní článek pak bude o dluhopisech v prostředí mého brokera Interactive Brokers, kde Continue Reading