Delta Neutral – IV.

   V předchozích dvou článcích byly popsány nejjednodušší vzory chování Delta Neutral portfolia sestaveného z investičních nástrojů s opačnou Delta, současně s vývojem chování, pokud pomine prchavý okamžik neutrality způsobovaný pohybem podkladových aktiv. Oba články byly dost teoretické a patrně jen naznačovaly možnosti, které bych si z takové neutrality portfolia mohl vzít pro mé Continue Reading

Delta Neutral – III.

   Suchopárnost bude pokračovat. Pokud se zdál minulý článek nezábavný a nudný, pak tento trend si udrží i následující řádky. Nenašel jsem jiný způsob, jak naznačit, jak se bude chovat portfolio složené z opčních kontraktů a podkladů při různých pohybech trhů podkladového aktiva, než vytvořit „stav nula“, tedy stav Delta Continue Reading

Delta Neutral – II.

   Proč se vůbec zabývat otázkou Delta Neutrality, co mi přináší a k čemu vlastně vůbec je, by mohl být základní dotaz po přečtení minulého článku. Jako opční obchodník, vybaven základními znalostmi o tvorbě ceny opčního kontraktu vím, že cena opce je vypočítávána matematickými modely, do kterých vstupují jednotlivé cenotvorné komponenty, Continue Reading