V dnešním světě nejroztodivnějších digitálních médií zůstávám stále věrný fyzickým knihám s vůní papíru a tiskařské černě. Stále se snažím doplňovat svou knihovnou literatury s tématikou tradingu podle toho, jak tyto knihy průběžně vycházejí, jak jsem na některé z nakoupených knih upozorněn nebo na pořizovanou publikaci někdo někde odkazuje. Všechny pořízené knihy jsem přečetl nebo jsem se je alespoň pokusil přečíst a základní myšlenky nastudovat. Ne vždy se mi to ale podařilo, protože obsah některých knih naprosto překračoval horizonty a dimenze mého myšlení. Mnoho zde neuvedených knih jsem rozdal, takže je nemohu hodnotit ani pořídit snímek jejich obálky a také mnoho knih jsem rozpůjčoval, aniž mi byly vráceny. Pokusím se zde ale přenést své vlastní jednoduché, skromné a možná přízemní recenze a názory na každou z nich, kterou nyní vidím ve své knihovně (berte mě prosím opravdu s rezervou…). Pokud budete mít vlastní a zejména odlišnou zkušenost se zveřejňovanou publikací, rád takový Váš názor k dané knize připojím, pokud budete mít jinou vlastní a zde neuvedenou knihu a máte na ni svůj vlastní názor – rád jej tady také Vaším jménem zveřejním :c)


Create Your Own Hedge Fund – Mark D. Wolfinger

   Knihu jsem si pořídil na doporučení jistého fintwittéra a nemusel jsem se nijak významně namáhat s její objednávkou, protože ji lze pořídit i při méně obratném hledání na internetu ve formátu PDF. Největším překvapením po jejím otevření bylo přečtení obsahu knihy, kde jsem zjistil, že se nic o fungování hedžových fondů nedozvím, ale přesně naopak, celá kniha nakonec vyzněla jako jejich mírná kritika. „…There are several ways a public investor can earn better returns than are available by entrusting hard-earned savings to professional mutual fund managers. One simple way is to invest in index funds…“, popisuje autor knihy obsah zbytku knihy v její předmluvě, a přestože kniha byla napsána v roce 2005, její vyznění zcela přesně zapadá do aktuálního investičního narativu. Kniha je adorací pasivního investičního přístupu, který zcela jasně upřednostňuje jakési „investiční nicnedělání“ ve formě investic do burzovně obchodovaných fondů (ETF), tedy z mého pohledu aktuálně nejvíce propagovaného investičního přístupu: „kdo nemá ETF, jako by nebyl“. Budu ale férový, proto musím konstatovat, že pokud máte jisté investiční základy a máte povědomí o existenci ETF, je tato kniha vynikajícím nadčasovým doplňkem k úvaze, jak toto pořizování ETF do vašeho investičního portfolia vylepšit. Kniha v celém svém obsahu popisuje pořizování Long ETF akcií a následné vypisování Short Call opcí proti těmto nakoupeným akciím, vše je velmi jednoduše vysvětleno a dokumentováno na praktickém příkladě. Autor v knize také poukazuje na stejný rizikový profil strategie Covered Call a nahého vypisování Put, tedy Long akcie s výpisem Call opce mají stejné riziko jako prodej nekryté Put opce, což si dodnes někteří účastníci trhů či „znalci“ problematiky opcí nedokážou připustit. V tomto duchu a s využitím tohoto poznatku je také v příkladu v knize také pracováno, když popis roční aktivity na autorově fiktivním portfoliu (stěžejní část knihy), zahrnuje také operace na bázi nekrytého vypisování Put a popisuje rolování vypsaných opcí a motivy, které jej k těmto rolovacím úkonům vedly. Podle mého velmi dobrá kniha pro ty investory, kteří doposud ještě nepřišli do vážnějšího styku s opčními kontrakty a jejich možného zapojení do obchodování Long akciového portfolia, minimálně může být dobrým startovacím textem pro další studium nebo spouštěcím impulzem touhy po hlubším poznání dalších vlastností opčních kontraktů. Jednoduchá angličtina a srozumitelný text může být pro „étéefkáře“ super rozšířením investičních obzorů, o kterých možná doposud neměli ani tušení. 


          

The Bond Book (Annette Thau)

  Knihu mám doma léta a pokud si dobře vzpomínám, tak jsem si ji koupil na základě reklamního tvrzení, že je to jedna z mála knih o dluhopisech, kde nejsou žádné matematické vzorce. První verzi této knihy napsala autorka v roce 1992, mnou vlastněná edice pochází z roku 2011 a této „nematematické“ proklamaci zůstala i po této reedici velmi pevně věrna. Autorka knihy popsala své pohnutky k napsání této knihy v předmluvě mimo jiné takto: „…I looked for a book that would explain in clear English some of the basic concepts used by professionals to manage bond portfolios; and that would contain detailed information about the various types of bond investments available to individual investors. None of the books I found fit that description…“. Hledala jednoduchou knihu o dluhopisech a nenašla ji, tak se rozhodla, že si ji napíše sama :c). Několikrát v minulosti jsem ji otevřel, kousek přečetl a zase zavřel, protože obchodovat dluhopisy nebylo v minulosti nic atraktivního. Z dnešního pohledu je ale jisté, že autorka přinesla velmi ucelený a jednoduchý pohled na obchodování dluhopisů a pro začátečníka, který se v této třídě investičních nástrojů neorientuje, může být vynikajícím prvním „dluhopisovým slabikářem“. Přestože jsem od doby pořízení této knihy přečetl a prostudoval mnoho dalších knih a materiálů o „cenných papírech s pevným výnosem“ a jejich odvozeninách, při pohledu na tento svazek ve své knihovně upadám do jisté nostalgie. Je to skvělá kniha, pokud si někdo přeje pochopit základní principy obchodování s dluhopisy, lze tam nalézt spoustu zajímavých věcí, které jsou jinak velmi značně roztříštěny na internetu. Několikrát jsem si v článcích, tvořících na tomto webu malý dluhopisový seriál, povzdechl, že je sice ve veřejném prostoru informací o dluhopisech velmi mnoho, nic jednoduchého a současně uceleného lze nalézt stěží, pořízením této knihy lze tuto situaci alespoň trošku napravit. Kniha je stále k mání na Amazonu za zhruba třicet dolarů, při troše pátrání lze nalézt její PDF verzi volně se povalující na internetu. Jednoduché, srozumitelné a pěkné čtení, doporučuji :c)   


Proč chytří lidé dělají hloupé chyby, když jde o peníze (Hary Belsky, Thomas Gilovich)

   Hned na začátek: Autor se fakt jmenuje Hary s jedním „r“, kontroloval jsem to…:c) Knížku v elektronickém formátu jsem měl opravdu velmi dlouho uloženou ve svém počítači ve složce Knihy, podsložka Nepřečteno. Nemohl jsem se k její četbě propracovat, svazovalo mě jakési hloupé povědomí, že je to jednoduchá kniha o banálních ekonomických jevech na úrovni peněženky běžného člověčího individua. Hned po prvních stránkách jsem ale své představy značně korigoval a vyhodnotil, že je přede mnou značně vtipný a čtivý materiál se spoustou interesantních ekonomických úvah a zamyšlení. Principy behaviorální ekonomie vtisknuté do dvou set stránek knížky mě několikrát zaskočily natolik, že jsem si musel nakonec sám před sebou položit také několik otázek, jestli je mé uvažování a přístup k penězům v pořádku. To, že peníze zděděné po dědovi mají stejnou hodnotu jako ty, které obdržím za celodenní lopotu u pokladny v hypermarketu nebo úvaha, jestli peníze naspořené v penzijním fondu mají větší váhu než stejná částka utracená za luxusní dovolenou je jen malá ukázka zajímavých úvah,  kterými se mohu každodenně zabývat. Není to žádná převratná novinka (překlad z roku 2003), musím ale poctivě podotknout, že mnoho pravd je opravdu věčných. „Za dvacet let budeš více zklamaný z toho, co jsi neudělal, než z toho, co jsi udělal“ (Mark Twain), jako jeden ukázkový z opravdu mnoha skvělých bonmotů, kterými je kniha velmi jemně prokládána, jenom podtrhuje dobré napětí udržující čtenáře v tempu, kterým lze knihu zhltnout téměř na jeden zátah. Popisů nejrůznějších studií a praktických příkladů, jak lze dělat špatná rozhodnutí s dobrým úmyslem, je v každé kapitole úctyhodná dávka, takže se pro jejich jednoduchost velmi dobře s jejími výsledky můžete ztotožnit nebo se dokonce pokusit odhadnout, jak se budete v určité situaci sami chovat, výsledky byly (alespoň pro mě) leckdy více než překvapivé. Přestože je dnes patrně mnoho věcí jinak a svět je pořád místo, kde prohnaní vítězové stále poráží nijak zvláštně mazané davy, základní principy ekonomického přežití je třeba mít alespoň v základech ujasněné a o tom je právě tato knížka :c)


Manažment portfólia v kolektívnom investovaní (Božena Chovancová, Peter Árendáš)

   Strach z komplikovanosti finančních trhů, vlastní nerozhodnost, obava z prodělku, nedostatek volného času a mnoho dalších důvodů může investora přivést k myšlence nechat své peníze obhospodařovat někoho jiného. Knížka, napsaná ve slovenském jazyce, je malou encyklopedií pro každého, kdo chce alespoň v základech nahlédnout do zákulisí fungování jednoho ze segmentů „finančního průmyslu“ – investičních fondů a struktur kolektivního investování. Obsahově je kniha rozdělena na několik oblastí. Úvodní část je věnována kvantitativní a kvalitativní analýze fondů, tedy popisu možností, jak mohu z dostupných finančních údajů analyzovat výkonnost a vlastní fungování takové investiční struktury. Množství jednoduchých a základních vzorců s vysvětlujícími popisky dává potenciálnímu investorovi možnost usoudit, jak by se mohlo jeho penězům v takové struktuře dařit, pokud ovšem taková společnost spravující peníze tyto údaje v reálném světě opravdu investorům nabízí. Další část knihy je věnována teorii portfolia, tedy nejrůznějším obecným pohledům na strukturu portfolia, jeho nejrůznějšího měření a modelování z pohledu nejzákladnějších investičních strategií. Poslední část knihy je tvořena popisem jednotlivých druhů investičních fondů. Podle jejich zaměření, strategií, povahy, rizikovosti, struktury, členění a mnoha dalších kritérií si tak mohu přečíst základní informace o hedžových fondech, venture kapitálových fondech, indexových fondech, ETF a ETN fondových strukturách, realitních fondech, zajištěných fondech, důchodových fondech a suverénních fondech některých světových vlád. Po přečtení jsem se divil, jak je možné na tři sta stránek knihy umístit takové množství popisujících informací. Knížka není o tradingu nebo tradingových systémech, ale dává ucelený pohled do oblasti, která je s tradingem velmi úzce spojena. Pokud chcete své peníze nechat pracovat v takto zaměřených organizacích, přečtením knihy zcela jistě nic nezkazíte.


Od myšlenky k reálným obchodům (Petr Podhajský)

   Není možné nepřipomenout, jakým způsobem v tradingovém pravěku rozorali „finančníci“ Petr s Tomášem doposud neúrodné políčko „tradingu pro běžného smrtelníka“. Vracet se do minulosti není zapotřebí, je důležité konstatovat, že v tomto poli byla vyryta další hluboká brázda, kterou představuje čerstvá publikace polovičky kdysi velmi populárního dua. Kniha by mohla být z mého pohledu v mnohém inspirativní, přestože neobsahuje závratně sofistikované obchodní finesy, ale akcentuje pouze základní obrysy možného přístupu v obchodování na kapitálových trzích tak, jak jej autor knížky vidí svým vlastním pohledem v současnosti. Textu nelze upřít přesvědčivost, že kombinace několika jednoduchých nekorelovaných obchodních strategií může vytvořit smysluplný tradingový celek a toto je základní obsahová linka pořízené publikace. Dlužno podotknout, že tato přesvědčivost byla ale vlastní také všem předcházejícím knižním počinům autora/ů, takže vlastní úsudek o fungování tradingu v této podobě je už na vlastním bádání každého čtenáře. Risk je zisk. Zisk je risk. Důraz na nutné zvládnutí risku při obchodování je pedantsky zdůrazňováno na téměř každé druhé stránce knihy a v tomto smyslu vidím její obrovský přínos pro každého (hlavně začínajícího) tradera. Jak s rizikem naložit, jak jej kvantifikovat a jak s ním v praxi pracovat je tak jednoduše a plasticky popsáno, že nemohu nic víc než doporučit knihu každému traderovi, který by se chtěl rozhodnou vkročit do rozbouřených vln kapitálových trhů. Je to dobrá kniha právě pro tento základní pohled a nutno ocenit, že velmi jemně podsouvá zájemcům o tuto činnost upozornění a odkazy na existenci dalších informačních zdrojů, které mohou vzbudit apetit k dalšímu rozvoji a zkoumání. Nabádání k vlastnímu vývoji, důraz na řízení rizika a teze, že nic není v tradingu zadarmo jsou věci, se kterými se ztotožňuji, pokud navíc nepociťuji při čtení textu skryté marketingové tahy, je pro mě čtení řádek jakékoliv takto zaměřené knihy velmi příjemným zážitkem. Toto je jedna z nich. Původní záměr zakoupit si tuto knihu pro ucelení vlastní sbírky „publikace od finančníků“ byl (alespoň pro mě) velmi zásadně překryt významovou hodnotou pořízeného kousku. Pokud máte obavu, že zaplacená necelá pětistovka bude pro vás zbytečným výdajem, tak vězte, že mé tvrzení o opaku není nijak ovlivněno nostalgií „starých dobrých časů“, ale že získáte text, který určitě vybídne k zamyšlení více než drtivá většina současných obdobně tématicky zaměřených titulů.


The VIX Trader‘s Handbook (Russell Rhoads)

   Je obtížné být objektivní a mít nějaký názor, pokud bych měl nyní posoudit vlastnosti Nokia 6230, když používám iPhone. Bezpochyby může být „nechytrý“ tlačítkový telefon dobrou volbou pro vytáčení telefonních hovorů a čtení SMS zpráv a vůbec v naučení se telefonovat, v ostatním to asi nebude to pravé ořechové. Stejný pocit jsem měl po přečtení této knížky. Čekal jsem významně hlubší vhled pod povrch investičních nástrojů na bázi volatility, ale dostalo se mi pouze poznání, že existuje VIX Index, VX futures, VIX opce a pár ETP (Exchange Trading Product) na bázi těchto derivátů (VXX a ostatní). Základní charakteristika, obecný popis a pár základních analýz sestavených na historických datech mě nejen nenadchlo, ale spíše zklamalo. Letmé konstatování, že existují opční kombinace s VIX opcemi, že mohu sestavit kalendářní spread s VX futures, které mají časovou strukturu, je vrcholem poznání, se kterou si kniha pohrává. K tomu celkem zbytečně rozsáhlé analyzování, že VX futures jsou přitahovány spotovou cenou VIX Indexu, ke kterému je nabídnuto několik historických testů přístupů, jak toto zejména shortovat. Téměř třetina knihy je věnována historickým událostem, které významně pohnuly akciovými trhy (finanční krize 2008-2009, kolaps volatility v únoru 2018…) a toto je prezentováno na datech a chování derivátů volatility (výhradně VIX Indexu) – pokud si stáhnete historická data VIX Indexu ze stránek CBOE, můžete si takových pozorování vyrobit na deset knih. To, že americký autor zmiňuje také evropskou volatilitu (evropská VSTOXX futures) považuji pouze za bonus, nic hlubokého opět nečekejte. Je to prostě velmi slabé, z mého pohledu zbytečná kniha a také zbytečně vyhozené peníze. Pokud je zájem poznat základy derivátů volatility, základní obrysy jejich chování a nechcete toto hledat na internetu, může to být dobrá, ale drahá volba, jak se v tomto směru vzdělat. Pokud to nezní moc domýšlivě, tak přečtení rubriky Deriváty Volatility na tomto webu poskytne minimálně stejnou vědomostní výbavu, jakou obdržíte přečtením toto knížky. Možná jsem měl zbytečně velká očekávání a z nich nyní pramení má mírná frustrace a rozčarování. Veden úsilím mít nadhled a být co nejvíce objektivní, bych ale přesto na dotaz, zda tuto knihu doporučit k přečtení či nikoliv, volil bez nějakého významného rozmýšlení zápornou odpověď, bohužel…:c)


Stát se investorem (Mikuláš Splítek)

  Ze stromu české literatury o investování, tradingu a obchodování jsem opět utrhl nečekaně chutný plod. Čeští autoři podle mého opravdu „jedou“, protože vydat nějakou korunu navíc na nákup knížky českého autora již u mě přestává být doprovázeno smíšenými pocity, že to bude nějaká nekonzistentní slátanina nebo umně zabalený marketingový trik. Nejsem významný akciový investor a ani mě nějaké dlouhodobé držení akcií nepřitahuje, nicméně musím více než doporučit tuto publikaci jedincům s odlišnou náturou. Dostala se mi tak do ruky již druhá kniha českého autora (po „Investice do akcií, Petr Čermák“), která poodhaluje tajemství „hodnotového investování“, které může leckomu dávat více než smysl. Vytvoření si obrázku o nakupované akcii pomocí vlastních investičních tezí, vnitřní souboj vědecké části investorova nitra s částí, která je vlastní umělcům a konkrétní ukázky autorova přístupu k několika vybraným autorovým titulům je jen zlomek věcí, které mě na knize zaujaly, v ostatním nechám na prozkoumání případnému čtenáři. Téměř třetina knihy je o originalitě a svébytnosti každého investora, s řádky „…občas je nutné odpoutat se nejen od vlastní práce, ale rovněž od vzorů a rad ostatních. Jinak začneme nevědomky kopírovat, vzdalovat se od vlastních postojů a přesvědčení, a ve výsledku si přestaneme důvěřovat…“ jsem pak více než ztotožněn. Důraz na vlastní myšlení a rozhodování podpořené chutí poznávat, snahou pracovat a učit se, je podle mého jedinou cestou k úspěchu a s tím jsem s autorem v naprostém souladu. Přestože je v knize mnoho citátů z dílen nejrůznějších investičních legend, nepůsobí to nijak zvlášť rušivě, někdy podtrhují dané téma, jindy se od nich autor odpichuje k dalšímu rozboru a může se tak probudit ve čtenáři chuť prozkoumat jejich práce nebo přečíst jejich knihy. Jsem zvědavý, zda autor ještě někdy napíše knihu s podobným zaměřením, protože je do ní na pozoruhodně malém prostoru vměstnáno velmi mnoho myšlenek, idejí a názorů a vstoupit stejně kvalitně do „stejné řeky“ mi přijde nyní jako téměř nemožné, rád se ale nechám překvapit. Za mě je to opravdu dobrý literární počin, v knize se totiž nic neslibuje a nechává se na čtenáři, aby s řádky knihy naložil dle vlastního uvážení, „Stát se investorem“ aneb „Jak ovládnout tvůrčí magii akciového trhu“ je pak to, na co každý stejně musí přijít sám.      


Trading In The Zone (Mark Douglas)

 Kamarád Honza je svářeč. Celé dny a měsíce svařuje tramvajové konstrukce a zcela nepochybně je „v zóně“. Neusíná pod psychickým tlakem „co bude zítra“ a jak se mu bude dařit, bude totiž zase svařovat. Strana č. 95 knihy: “…Základem, duší „oblasti“ je absolutní synchronizace s trhem. Výsledkem toho cítíte, co trh udělá, jakoby mezi vámi a kolektivním vědomím všech zúčastněných neexistoval rozdíl. Oblast znamená duševní prostor, který umožňuje víc, než jen číst kolektivní mysl – umožňuje být s ní v kompletním souladu…“ Toto se vine jako ústřední motiv knížky o psychologickém rozpoložení obchodníků při jejich pohrávání si s trhy, toto je definice „zóny“, ve které by se měl (podle autora) správný obchodník pohybovat. Na otázku, jestli je to možné, si každý čtenář musí po přečtení odpovědět sám. Na tento titul jsem několikrát narazil v různých diskuzích a odkazech, proto se stala součástí mé dovolenkové výbavy, abych v klidu šplouchání vody a dětského pokřikování zjistil, co je na ni tak zajímavého. Zdálo se mi, že se některé věci a doporučované přístupy k dosažení „investičního zenu“ opakovaly stále dokola a rady, jak vylepšit psychiku při obchodování jsou leckdy obtížně naplnitelné. Přeceňování role psychiky při obchodování jsem přijal jako svůj světonázor, protože si zejména myslím, že musím obchodovat tak, abych si narušenou psychiku nezpůsoboval, namísto přístupu k obchodování, které duševní zdraví podlamuje. Stav mysli při obchodování je odvozen od jeho stylu, proto bych zcela mimo očekávání knihu doporučil nikoliv pro ponory do obchodníkova nitra, ale pro Kapitolu 7 – Myšlení v pravděpodobnostech. Obchodovat stylem, že mohu mít šanci vydělat mnohem více než mohu konkrétně maximálně ztratit je nejlevnější terapie, pro kterou nemusím navštívit žádného specializovaného kouče nebo přehnaně empatického psychologa. Tato pasáž knihy určitě stojí za to a opravdu bych ji doporučil každému, kdo zápasí s tradingovými neúspěchy nebo jen prozatím hledá svůj vlastní obchodní styl. Kniha je čtivá a lze ji sehnat v češtině s podtitulem „Tajemství úspěchu na burzovních trzích“ a pokud máte s obchodováním alespoň minimální zkušenosti, můžete se s některými popisovanými zážitky „psychicky nevyrovnaných“ obchodníků z knihy i ztotožnit. Myslím, že knížku o tradingu a souvisejících tématech v češtině by si měl každý český trader přečíst, protože jich není mnoho. Toto je jedna z nich, z těch dobrých :c)


   The Single Best Investment (Lowell Miller)

   Kniha vydaná v druhé edici v roce 2006 pro akciové investory, kteří ještě nepochopili podstatu systému složeného úročení. Autor v ní radí, jak nakoupit kvalitní akcie s výplatou Dividendy a tyto držet a držet, nejméně třeba padesát let. Samozřejmě, že za utržené Dividendy nakupujete další „dividendotvorné“ akcie. Dobrou akcii pak rozpoznáte podle různých oceňovacích nástrojů (P/E, Book Value, Cash Flow a podobně převratné novinky…). Je samozřejmostí, že si můžete vypomoci technickou analýzou k nalezení správně podhodnocených titulů, které zařadíte do svého více než dlouhodobého portfolia. Super částí knihy je pak ukázka akciových titulů, které by autor v roce 2006 pravděpodobně asi doporučil jako dobré kandidáty své The Single Best Investment strategie, které vybral na stránce se screenerem akcií Value Line (doposud funkční). Pokusil jsem se avizovaných devět titulů prozkoumat v období 2006 – 2020 a zjistil jsem, že při pořizovacích cenách uváděných v knize bych měl ztrátu (ke dni kdy píšu tyto své dojmy) ve výši -4.909 USD, pokud bych na nákup každého titulu věnoval 10.000 USD. Kdyby autor do svého výběru nebyl zařadil JNJ a PG, bylo by to úplné fiasko. Nevím, nakolik pomohlo této ztrátě složené úročení dividendového výnosu, když tři tituly již nejsou veřejně obchodovatelné, jejich ceny jsou tak pouze indikativní a výplatě Dividendy si mohu myslet své. Uvěřitelnost popisovaných postupů z knihy tak vypadá spíše jako vědecko-fantastická slátanina, která sice má racionální základ, její provedení v praxi je však značně diskutabilní. Knížka je dobrá k procvičení základních akciových pojmů a souvislostí, nic víc nepřináší. Jestliže „…po něčem toužit jest již důvod k žití…“ tak toužit koupit si knihu, která doposud stojí na Amazonu 34 USD a ve které je vcelku obecně více než půl obsahu věnováno základní technické analýze nebo jednoduchým fundamentálním rozborům je zbytečný luxus, který si vůbec nemusíte dopřát :c)      


Jestřábi a holubice (Aleš Michl)

   Dvousetstránkovou knížku menšího formátu jsem si pořídil (mimo jiné) ze zvědavosti, nakolik se bude její obsah lišit od publikace autora Pavla Kohouta – souputníka autora této knížky v investičním fondu Quant, kterou jsem se zabýval v předcházející minirecenzi. Má zvědavost dostala „na frak“, protože se lišila zcela zásadně a s předchozí knížkou nemá vůbec nic společného, ani formátem a také ani obsahem. Oba pánové autoři mají mnoho dalších společných jmenovatelů, když nejviditelnějšími z nich jsou místa poradců českých premiérů…no, ale zpět ke knížce. Autor je členem bankovní rady ČNB, takže jsem očekával odborné analytické ponory do makroekonomických ukazatelů a hledání nejrůznějších souvislostí s měnovou politikou této centrální bankovní instituce, čekal jsem „těžší čtení“, ničeho takového se mi ale nedostalo. Publikace je sborníkem krátkých glos, jejich rozsah nepřekračuje více než tři strany a reprezentuje autorovy názory na svět kolem nás, viděný zejména „makroekonomickými brejlemi“, což velmi mírně sedí s podtitulem knihy „O ekonomii po prvním roce v radě České národní banky“, nicméně „české“ problematiky se autor silněji dotkne až za polovinou této knížky. Musím otevřeně přiznat, že jsem zajedno s některými zásadnějšími základními motivy napsaného textu, tedy například s fandovstvím brexitu, odmítáním přílišného regulátorství z Bruselu a tvrzením, že podnikání je motorem pokroku. To, že se musí více makat a více přemýšlet, je mi pak zcela vlastní jako základní prostředek k cestě za bohatstvím. Vše je pak napsáno velmi vtipně a podepřeno zcela jednoduchými a názornými argumenty a daty. Formát pouze několikastránkových poznámek pak umožňuje udržet čtenářovu pozornost v bdělém stavu po celou dobu četby, já jsem se s publikací vypořádal za tři dny a nemusel jsem si pro četbu vyhrazovat nějaké delší časové úseky – otevřít, přečíst pár kapitolek, zavřít…otevřít, přečíst pár kapitolek, zavřít…..:c)   

         


Investice – Nová Strategie (Pavel Kohout)

   O knihy českých autorů o investování a tradingu mám vždy zájem a s velkým očekáváním si je také pořídím a přečtu. Měl jsem mírné obavy, že kniha bude propagací Robot Investment Calculatoru nebo investičního fondu Quant, ale tyto obavy se nenaplnily, a to je určitě dobře. Přestože autor na svých webových stránkách tvrdí, že se v textu této knihy věnuje také algoritmickému obchodování, tak jsem z četby této publikace takového dojmu nenabyl a pokud budete toto na stránkách knížky opravdu vyhledávat, tak nic konkrétního a specifického tam k nalezení není (programovací návody, logiky aplikací, skripty…). Autor to zcela jistě neměl ani v úmyslu, protože bych knihu nazval spíše „dějepisem investování“ nebo „poučením z krizových vývojů“. Publikace totiž velmi detailně popisuje a odhaluje možné příčiny všemožných hospodářských a finančních krizích skrze všechny kontinenty a napříč moderními dějinami a z těchto analytických rozborů pak definuje možné půdorysy investičních scénářů, kterých by bylo dobré se držet při investování vlastních prostředků. Autor se ale nesoustředil pouze na to, že se „něco v minulosti stalo“, ale také se snaží odpovědět na otázku „proč se tak stalo“, a to se mi na knize opravdu líbilo. Jak poznat medvědí trh, zamyšlení nad Moderní teorií portfolia a vlastní praktické zkušenosti s investováním jsou dalšími čtivými částmi knížky nad rámec historických analýz. Část textu je také věnována investicím, na které by jste si podle autora měli dát pozor. Kniha má „makroekonomický rozměr“ a není tak určena pro ty, kteří chtějí podle ní nalézt dobrý tip na konkrétní investici. Je ale skvělá pro základní zamyšlení nad současnou dobou z širší ekonomické perspektivy s přihlédnutím k historickému kontextu, nemohu přehlédnout, že autor spojuje pohyby na trzích (zejména akciových a dluhopisových) s vývojem nejrůznějších peněžních a měnových agregátů a s korelacemi úrokových sazeb, takový přístup je pak zjevně silně neotřelý, racionální (pro mě) a vzbuzující další otázky (u mě). No a zobrazovat navíc všemožné indikátory trhu nikoliv jako křivky (to dělají všichni), ale jako old-fashion tachometry s kontrolkami (to dělá autor), je více než jen svěží dobrý nápad :c)


Trading Options To Win (S.A. Johnston)

   Knihu jsem získal jako výsledek barterového obchodu, když jsem byl požádán kamarádem o zapůjčení knih, které zde recenzuji a jako kompenzaci mi nabídl vlastní tradingovou literaturu. Výsledkem výměny „luky za šípy“ pak bylo přečtení této knihy o opčním obchodování. Díval jsem se nyní do internetového obchodu Amazon a mohl jsem zjistit, že kniha stojí pořád úctyhodných 29 USD a je „Only 1 left in stock – order soon“ a jaké by mohlo být mé obecné doporučení? Opravdu ji nechte dále „ležet v regálu“ a do objednávky se nehrňte. Kniha je stará bezmála dvacet let a je silně poplatná době, ve které vyšla. Kniha popisuje obchodování opcí výhradně na komoditní futures a mohl bych ji rozdělit na dvě myšlenkové části. V první části je rozebíráno vypisování opcí nad/pod současnou cenou komoditních futures, když pomůckou při rozhodování je analýza sezónnosti podle MRCI. Obchodníci komodit a komoditních spreadů tuto webovou stránku jistě znají, byla však již, podle mého, překonána minimálně dvěma skvělými českými počiny Seasonalgo a Spreadcharts). Využití sezónního chování chování cen komodit je pak hlavním vodítkem, kam výpisy umístit. Své by o tom mohl vyprávět jistý manažer jistého investičního fondu, který takto donedávna vypisoval opce na zemní plyn, až se „ucho utrhlo“. Ve druhé části knihy je rozebírána zejména strategie Long Straddle, kterou je dobré pořizovat v obdobích očekávaných značných cenových pohybů, jejich zjišťování pak vyplývá z pozorování minulých období. Ve shrnutí pak nakonec zjistíte, že nejlepší je vypisovat opce při vysoké Implied Volatilitě a nakupovat opce při nízké Implied Volatilitě, což není nijak převratný objev. Pokud si navíc přečtete o autorově tvrzení, že nepoužívá na přípravu k obchodování a analýzu žádné „spreadsheets“ tak nevím, co si mám vlastně o jeho přesvědčivosti nakonec myslet. Podle mého tuto knihu dnes nikdo nepotřebuje a její ignorování nebude nic, co by mělo traderovu mysl výrazně ochudit.  


Ideální investiční portfolio (Aleš Tůma)

   Obětoval jsem dvě stovky, abych si pořídil tuto knihu a pokusil se v ní nalézt „Jak dosáhnout investičního zenu“ a jaké by mělo tedy být „Ideální investiční portfolio“. Nebylo to špatné čtení a můžu tak s klidným svědomím každému, kdo hledá vlastní cestu k investování, tuto knihu doporučit. Nenaleznete zde žádné konkrétní „vychytané“ návody, jak vybrat zaručený titul, který vystřelí do nebes, ale dostane se vám zamyšlení, jak si správnou investici „namíchat“ a na co si dát při skládání investičního portfolia pozor. Velmi jednoduché matematické formule, jejich lehce pochopitelné aplikace a záludnosti. Publikace se zabývá pohledem na investování také z širšího pohledu, kdy v úvahu při možném investování bere v úvahu také strukturu mého aktuálního příjmu, mého majetku…jakéhosi celkové situace mého života :c). Kniha je velmi lehce pochopitelná a obsahuje nejrůznější vtipné postřehy a přirovnání. Odkazuje na nejrůznější výpočty, které si může při konstrukci portfolia fanoušek Excelu sám provádět a jak také může tyto výpočty interpretovat. Místy jsem si sice připadal, že vyplňuji „investiční dotazník“, protože autor knihy přece jen nezapře, že jeho profesí bylo investiční poradenství, přesto se můžete dočíst o nejnovějších směrnicích a nařízeních, kterými se toto poradenství musí řídit, a protože kniha vyšla v letošním roce, jsou informace tohoto typu nyní více než aktuální. Okrajově jsou zde zmíněny také alternativní investiční třídy aktiv nebo „kuriózní investice“. Po předcházející recenzované knize tak mohu i tuto knihu českého autora zařadit mezi tituly popisující vcelku realisticky a bez příkras investiční činnost jako lidskou aktivitu s možnými nejistými výsledky, na což mnozí jiní autoři rádi zapomínají.     


Investice do akcií (Petr Čermák)

  Value Investoři jsou jako hoteloví hosté, kteří se již ve vstupní hale zajímají, kde jsou únikové východy a hasicí přístroje“ je shrnující věta v závěru této knihy českého autora o investování do akcií na základě jejich skutečné hodnoty a měla patrně vystihovat obsahový náboj knihy. Kniha je určena investorům do akcií, kteří mají odhodlání zjišťovat, jaká je skutečná hodnota akciového titulu a pokud vyhovuje kritériím „value investování“, tak by následně měl být připraven nakoupit a držet takový titul i mnoho let. Popis kritérií a vlastností vhodných akciových titulů pak tvoří nejpodstatnější část této knihy. Přestože jsem čekal nudné ponory do účetnictví akciových společností, návody ke čtení účetních uzávěrek a výročních zpráv, byl jsem velmi překvapen čtivostí knihy. Obecné pohledy, historické souvislosti, teoretické úvahy i konkrétní ukázky, jak určovat skutečnou hodnotu podniku, který emitoval akcie a poslal je na finanční trhy, bylo vtěleno do pochopitelných řádků a jakkoliv by to mělo vypadat složitě, kniha se mi velmi lehce četla a byla opakem mnoha podobných titulů, se kterými bych nejraději sekl hned po první kapitole. Tak jako negurt je opakem jogurtu, za opak „value investora“ je považován „spekulant“, který obchoduje krátkodobě nebo s nástroji, které nemají žádnou racionální hodnotu (deriváty), proto investor není trader, a pokud bych byl (jako trader) již unaven svým přístupem k tradingu, nemuselo by být špatné sáhnout po této knize a prozkoumat, jestli budoucí složení mého dlouhodobého akciového portfolia neprovést podle naznačených parametrů. „Sedávej panenko v koutě, budeš-li hodná najdou tě“ nebo „Pravda vítězí“ by mohla být základní motta knížky více, než příměr s obezřetnými hotelovými hosty, která předpokládá, že hodnotově podceněné akcie nakonec v tržním prostředí předvedou, co je v nich opravdu ukryto. Sympatické je rovněž autorovo poukázání na skutečnost, že ne vždy se tak stane a pořízené tituly také mohou klesnout a způsobit ztráty, protřelejší praktik pak mezi řádky vyhodnotí, že takové poklesy u dvou titulů z deseti mohou vymazat také značné části profitů, které nashromáždí zbylá část portfolia. Musím konstatovat, že vytvořit kombinaci přístupů popisovaných v knize se znalostí zajišťování portfolia běžného spekulanta (například vhodnými opčními kontrakty) by mohl vzniknout opravdu kvalitní investiční mix, který by si mohl dopřát téměř každý obchodník nebo investor, pokud by se chtěl na své investované peníze dívat v dlouhodobém investičním horizontu. Kniha také velmi často odkazuje na další prameny poznání a cituje nejrůznější analýzy a průzkumy prováděné renomovanými entitami, takže může skvěle posloužit coby odrazový můstek k dalšímu hlubšímu prozkoumání tohoto investičního přístupu. Publikace k ničemu nezavazuje a nevybízí, nic nepropaguje a na nic neodkazuje, pouze věci popisuje nebo konstatuje, což je v současnosti spíše čestnou výjimkou. Knihu rozhodně doporučuji každému, kdo hodlá zakusit dobrodružství investování do akcií, a to nejen proto, že je českého autora a pochopitelně v češtině.     


6x o investování a tradingu (Quastic.cz)

   Objednal a zakoupil jsem si malou knihu se slušným nábojem. Nečekal jsem žádné zázraky, protože jsem předpokládal, že kniha je promo k aktivitám sdruženým na portále Quastic.cz a bude zejména odkazovat a podporovat zde nabízené služby. Přestože mi rukama prošlo dost knížek popisující základní náhledy na trading, musím uznat, že tato publikace je opravdu dobrá pro toho, kdo o obchodování neví téměř vůbec nic a začíná si pohrávat s myšlenkou „…že bych to taky zkusil…“, jenom neví, který obchodní směr by mohl být pro něj ten pravý. Kniha pro začátečníky se nedá napsat tak, aby obsahovala „hned ze startu“ nějaké sofistikované vychytávky a bombastická tradingová řešení, může ale navodit atmosféru dobrodružství spojenou se zvládáním základů obchodování a povzbudit nerozhodnuté k učinění prvních kroků spojených s vyděláváním peněz na finančních trzích. Nejsem políben intradenním obchodováním a tvorbou automatických obchodních systémů, ale pasáž na toto téma se mi velmi zamlouvala a je zejména ilustrací, jak dlouhou cestu za uplynulých několik málo let urazilo algoritmické obchodování. Jsme národ spreadařů, za což vděčíme zejména „dvojici z finančníka“, když tato tradingová metoda byla dále zdokonalována a rozváděna mnoha následovníky. Pasáž knihy o základním náhledu na tématiku obchodů se spready komoditních futures je opravdu vyčerpávající a pro zcela základní náhled na tento speciální tradingový obor nemá tato část knihy chybu. Nejsem také mentálně nastaven tak, abych nakupoval fyzické drahé kovy, ale část knížky o investicích do těchto entit mě zaujala, přestože jsem celkem permanentně (jako snad ostatně každý) vystaven tlakům nejrůznějších kampaní na nákup drahých kovů s intenzitou přímé úměry k tomu, jak si zrovna vedou jejich ceny. Hledáním na internetu samozřejmě nejde nic zkazit a informací pro začátečníky je opravdu k nalezení mnoho, pokud ale nehledám nic přehnaně odborného a chci zjistit základní možnosti mého rozhodování s čím začít, je investice do této české knížky za cenu kolem dvou stovek velmi přiměřená obdrženým informacím. Nevyhnu se sice odkazům na komerčně laděný portál, ale ruku na srdce, ve srovnání se současnými běžnými praktikami poskytovatelů „tradingových služeb všeho druhu“ na internetu nebo sociálních sítích je to velmi slabý odvárek. V předmluvě knihy si vytyčil autor jedné z pasáží knihy odvážný cíl, a to vydávat v českém jazyce kvalitní literaturu pro investory a tradery. Uvidím, jak se bude postupně v čase takové cíle dařit naplňovat, za mě, držím palce a doufám, že tento publikační počin byl jenom předzvěstí smrště dalších dobrých tradingových knih.    


Ziskové strategie pro Forex a Kryptoměny (Ludvík Turek)

   Přestože velmi rád sleduji horory, nemohu ignorovat, že Rumcajs měl ve vousech včely. S obdobným přístupem, aplikovaným nikoliv na kinematografii, ale na trading, jsem si pořídil tuto knihu, protože forexové obchody a kryptoměny mě nechávají chladným. To ale neznamená, že bych se nechtěl o této oblasti tradingu dozvědět něco hlubšího, natož, když je kniha v češtině a je českého autora. Ziskové strategie (podle názvu knihy) spočívají v porozumění Commitment Of Traders (COT) aplikovaném na forexové trhy současně s technikou Volume Profile, toto jsou hlavní motivy knihy. COT report je aktuálním fenoménem nejrůznějších analýz komoditních obchodníků, až by se dalo říct, že se bez něj nelze obejít, přestože jsou tyto reporty zveřejňovány již spoustu let. Umím si obstojně představit, že tato pasáž knihy může být pro forexového obchodníka využitelná, protože obchodní myšlenky a přístupy jsou jednoduše a názorně popsány společně s grafickými ukázkami. Pasáž o kryptoměnách je naopak ve velmi obecném rozsahu, téměř vše, co je zde o nich napsáno, lze nalézt bez větší námahy na internetu. Závěr knihy je vyšperkován odkazy na webové stránky vydavatele knihy, aby upozornil na placenou službu, kterou mohou čtenáři čerpat ke zdokonalení svých obchodních dovedností a bez které se v žádném případě nemohou obejít… :c) Autor knihy, jako zkušený marketér, tak nezůstal své pověsti nic dlužen, někomu by se až mohlo zdát, že kniha byla napsána právě pro tento účel. Kniha nebyla z nejlevnějších a její cena se přiblížila k tisícovce, přestože je v paperbackové formě vazby připomínající nabídku do veřejné soutěže na stavbu přehrady. Její čtení mi místy připomínala chvíle, kdy jsem psal svou diplomovou práci a musel vyčerpat předepsaný počet stran, určený počet slov a uvést povinné přílohy. Shrnuto závěrem, kniha je dobrá, pokud hledáte tyto druhy informací pro vylepšení svého tradingu a jste především forexoví obchodníci. Pokud chcete aplikovat COT report a Volume Profile i pro jiné druhy investičních nástrojů (například komoditní futures), při troše fantazie by toto mohl být také dobrý zdroj základních informací.


Sell & Sell Short (Alexander Elder)

   Knihu jsem si pořídil, abych zjistil, zda již spisovatel pokročil ve svých demonstracích za hranici technické analýzy. Nestalo se. Kniha byla dopsána v roce 2007 těsně před finanční krizí a její první část je tak veskrze o tom, jak obchodovat akcie pomocí technické analýzy. MACD, EMA, křížení, histogramy a obálky. Pro vyznavače kultu technické analýzy velmi dobré a působivé čtení, které je nadčasové a platí v každou dobu. Kdy vstoupit a jak vystoupit do Long akciového obchodu a také naopak, kdy zkusit spekulovat na „krátkou stranu“. Každý oddíl knihy je zakončen obsáhlým zkušebním testem, který prověří, jestli jste četli opravdu pozorně. Každý čtenář by měl věnovat pozornost ukázkám popisovaného střízlivého money managenetu. Druhá část knihy byla dopsána po finanční krizi a ukazuje, jak bylo dobré „krizi zobchodovat“, což při zpětném pohledu na grafy by už uměl napsat téměř každý. Takže, akcioví obchodníci, knihu si kupte, je v tomto „technickoanalytickém“ smyslu opravdu dobrá. Jsem zejména opční obchodník, takže jsem vypozoroval, že propagace vypisování opcí „Sašovi“ Elderovi zůstala, protože výpisem Put přece získám buď akcie se slevou nebo mi zůstane Prémium. Jaksi zapomněl, že k tomu, abych nakoupil levné akcie pomocí Short Put, musí při expiraci zakončit „do Prémia pod strike“, a to je téměř nemožné předvídat.

   Co musím ale silně zkritizovat, je úroveň překladu. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale pokud je téměř na každé stránce překlep, chybějící písmeno ve slově nebo dokonce mnohdy hrubka, je to opravdu katastrofa, tento nedostatek prostě nelze přehlédnout. Nevím, jestli je autor překladu také obchodník, ale pokud je v kapitole o futures (str.234) napsáno, že „Existence inventářů vytváří náklady na převážení“, tak předpokládám, že „inventář“ jsou inventories (zásoby), stejně jako „diskrétní obchodník“ není pravděpodobně ten trader, který tají své obchodní výsledky před manželkou a pokud si k tomu přidám „napsat prodej (put)“ (str. 227), jako vypisování Put opčních kontraktů a kupu dalších překladatelských nepřesností, tak je mi překladatele víceméně líto.

   Kniha nestála více než tři stovky, to je pravda a nevím, jak se o možnosti překladu vyjednává s majitelem autorských práv nebo kolik stojí vydání více kvalitního provedení knihy, ale tato je poseta desítkami vysvětlujících grafů pouze v černobílém přetisku s mnoha grafickými ukazateli (šipky, čáry apod…), takže pokud se v textu vysvětlující konkrétní graf odkazuje na modrý tick, zelený sloupec nebo červenou šipku, nevíte mnohdy o čem je řeč. Podíval jsem se na Amazonu do originálu knihy a všechny grafy a obrázky jsou barevně provedeny, takže chyba bude asi na straně tuzemského vydavatele…

   Osobně bych knihu doporučil pro rozšíření traderských obzorů. Pokud chcete spekuĺovat především s akciemi, najdete zde mnoho inspirativních myšlenek a ukázek, výše popsaná úskalí jsou překonatelná a neměla by v žádném případě odrazovat, toto jsem také neměl vůbec v úmyslu :c)


Makléř (Martin Kodýdek)

   Ne, není to severská krimi s hlavním hrdinou řešícím své vražedné frustrace nabídkami podlých makléřských služeb, ani to není rukověť pro přípravu na makléřské zkoušky pro zápis do registru makléřů u ČNB. Knížka je autobiografickou zpovědí autora ze svého působení v prestižní české makléřské firmě. Přestože je v úvodu poznámka o tom, že „…tento příběh je smyšlený a jakákoliv podobnost se skutečnými postavami či událostmi  je čistě náhodná…“ není možné přehlédnout některé reálie, jejichž názvy nikomu nic neřeknou (Burza cenných papírů Praha, Komerčka…). Knížka je příběhem moravského chasníka, který se rozhodl dobýt finanční svět v našem hlavním městě, takže už jenom z tohoto pohledu nemůže být špatná. Hlavní příběh popisuje stav mysli hlavního hrdiny a jeho vypořádávání se s nástrahami, které jsou na něj v „dravé firmě“ kladeny. Ústředním motivem je pak spekulace s akciemi fiktivní společnosti Energon na BCPP v souvislosti s manažerským opčním programem, takže je opravdu velmi těžké rozpoznat, kterou z mnoha energetických firem obchodujících se na pražské burze měl autor na mysli. Není to tedy kniha o tradingu a návodech k obchodování, je to spíše takový malý „finanční román“ o tom, jak to v takové firmě chodí, pokud se to všechno odehrává v malém českém rybníčku. Osobně jsem čekal nějaké dramatičtější zakončení a vyvrcholení s alespoň nějakým rozhřešením, toho se mi ale mírně nedostalo, možná autor počítá s nějakou volně pokračující „dvojkou“ :c). Knížka je dobrá jako lehčí čtení na dovolenou nebo na dlouhé zimní večery, má necelých 180 stran, takže jsem za tři dny neměl co dělat. Knížek v češtině a navíc z českého prostředí je jako šafránu, takže pokud máte volná „necelá tři kila i s poštovným“…… já nebyl ani překvapen, ale také ani zklamán.   


The Volatility Smile (Emanuel Derman, Michael B. Miller)

   Knihu jsem si pořídil na doporučení. Četl jsem ji několik měsíců. Volatilita se na mě opravdu nesmála. Znáte ten pocit, když vám někdo doporučí nějaký film a vy po jeho shlédnutí jste navzdory doporučení nespokojen a místo toho, aby jste se zamýšleli nad tím, proč se vám film nelíbil, začnete se zabývat osobou, která vám jej doporučila? Co je to za člověka, že se mu to líbilo, proč se mu to asi líbilo a co jej na filmu vlastně zaujalo, že ho tak doporučuje? Tento pocit ve mě převládal, když jsem knihu četl já. Hutná kniha matematiků o nalezení matematické interpretace volatility. Popravdě jsem čekal analytické rozbory a (pro mě) následně praktické možnosti využití známého grafického zobrazení Implikované Volatility – grafu „úsměvu“ Implied Volatility na jednotlivých opčních strike. Kniha se zabývá výpočty volatility pro potřeby nalezení správného hedžování investičních portfolií – toto se vine jako základní motiv celé knihy. Poukázání na neefektivity Black-Scholes-Mertonova oceňovacího modelu a jeho vylepšování nebo nahrazování jinými matematickými modely. Osobně mě zaujaly pouze nejjednodušší pasáže knihy s jednoduchými logickými úvahami, ve složitějších pasážích, protkanými velmi komplexními matematickými vzorci, jsem se nenávratně ztrácel. Knihu bych doporučil pouze matematicky zdatným riskmanažerům, kteří by se mohli snažit zajistit portfolio pomocí opcí a vytvořit si přitom svůj vlastní sofistikovaný oceňovací model pro výběr správného druhu a počtu zajišťovacích nástrojů, pro běžného a prakticky uvažujícího tradera je velmi složitá a její každodenní obchodní využití je pravděpodobně velmi malé. Za mou pozornost stály pasáže popisující souvislosti mezi jednotlivými modely a logika přístupů, následné matematické dokazování těchto tvrzení je však velmi složité a určené pouze pro matematicky zdatnější a pokročilejší čtenáře. Takže, milý R., přestože jsi mi knihu doporučil, tak si nemyslím, že bych byl „blbější“ než Ty a také si nefandi, že si po jejím přečtení budu myslet, že jsi celé knize porozuměl, budu se Tě totiž (až se potkáme) zejména ptát na Breeden-Litzenbergerův vzorec vylepšující výpočet ceny opce na určitém strike a zejména na praktickou aplikaci Ornstein-Uhlenbeckova stochastického procesu… :c)


Mastering The Grain Markets (Elaine Kub)

    Knížka o amerických zrninách ze všech možných stran. Vydatná publikace pro pochopení základních principů nakládání s úrodou od zasetí, přes sklizeň až po zpracování. Popisování fundamentálních základů a souvislostí (sezonalita, úrody…) před vstupem do různých obchodů. Techniky obchodování futures na tyto zrniny, zmínka o spreadování těchto futures a také úvod do zrninových opčních kontraktů a jednoduchých opčních technik. Za mě OK. 


The Market Taker’s Edge (Dan Passarelli)

20170315_163415162_iOS

 Autor knihy, jako bývalý Market Maker ve službách CBOE svým názvem knihy chtěl obchodní opční veřejnosti zejména sdělit, že existují ti, co trhy tvoří (Market Makers) a také ti, co si z trhů něco berou – Market Taker’s. Překvapivé sdělování informací tvůrce trhu, který se, znaven každodenní lopotou „tvořit trhy“, postavil na „druhou stranu barikády“, tedy stal se obyčejným opčním traderem a chce ukázat, jak by mohl takový retailový trader z trhů systematiky brát. Že je to obtížné, nadmíru odpovědné a zejména riskantní doufám již zjistil na svou vlastní „traderskou“ kůži. Kniha je velmi, ale velmi skvělá, značně čtivá, jednoduchá, srozumitelná a v každém případě obrovsky přínosná.


Trading Option Greeks (Dan Pasarelli)

20170315_163442589_iOS

   Knihu zkušeného matadora, rockera a člena teamu CBOE, nelze jako součást opčního obchodování v žádném případě přehlédnout. Publikaci jsem kdysi mnohokráte otevřel, abych se třeba ujistil, jestli jsem vše udělal správně či tomu konkrétnímu problému správně rozumím  anebo načerpal nějaké vědomosti. Pokud chcete v opčním obchodování nějakým rozumným způsobem uspět, měli by jste tuto knihu přečíst a také přiměřeně správně pochopit, alespoň za mého pohledu, jednoznačně doporučuji pořídit.


Trading On Corporate Earnings News (John Shon, Ping Zhou)

20170315_163627759_iOS

   Malá kniha o velké opční události – vyhlašování obchodních výsledků „Earnings“. Po celkem nudném úvodu popisující mechanismy vyhlašování a čtení těchto výsledků následuje popis opčních strategií, kterými lze takové události obchodovat.  Nečeká vás nic překvapivého, pouze zjištění, že to lze dělat mnoha způsoby a kombinacemi. Pro „Earningáře“ víceméně doporučuji.


The Volatility Edge In Options Trading (Jeff Augen)

20170315_163456087_iOS

   Volatilita při obchodování ze všech možných stran a obchodních pohledů. Volatilita a jednotlivé opční kombinace a jednotlivé opční strategie. Dobré, čtivé, názorné, možná trošku prakticky nevyužitelné. Na to, ale aby jste slyšeli „trávu růst“ při každém svém opčním trejdu je to dobrá kniha. Je to jedna z těch, které hned odsoudíte pro nepraktičnost, ale nakonec ji znovu otevřete, protože si vzpomenete, že jste také v ní četli o té „šikmosti“ – tak se znovu podívám, jak to vysvětluje Jeff Augen…


Day Trading Options (Jeff Augen)

20170315_163557720_iOS.jpg

   Kniha skvělého autora mě mírně zklamala, protože název knihy přesně neodpovídal tomu, co bych v knize chtěl nalézt. Nicméně popisy dynamiky trhů a jejich vlivů na ceny opcí by mohly leckomu vnuknout myšlenku obchodovat opce na nějaké intradenní bázi nebo alespoň přemýšlet o velmi krátkodobých opčních obchodech (moje oblíbené…). Pokud jdete do knihy s takovou představou, naleznete mnoho otázek a odpovědí v této knize.


Trading Options At Expiration (Jeff Augen)

20170315_163613001_iOS

   Byl jsem zvědavý, jak je možné vůbec napsat knihu o tom, jak „obchodovat v expirační pátek“. Zvědavost byla ukojena. Sice subtilní, ale výživná kniha o tom, jak nám dramaticky v pátek „mizí prémium“ a vše se na padrť rozpadá. Chcete-li vyzkoušet takový typ obchodů, kupte si tuto knihu, aby jste zjistili, že to sice jde, ale není to v žádném případě bez patřičného rizika. Shrnuto, dobré a doporučuji těm, kteří již hledají neobvyklé věci.


Trading VIX Derivatives (Russel Rhoads)

20170315_163544656_iOS

   Oblíbený autor o oblíbených věcech. Pokud chcete zjistit něco více o volatilitě  a jejich derivátech a jste třeba moc pohodlní na to si toto najít na stránkách CBOE – kupte si tuto knihu. Mimo jiné se dozvíte o přehršli indexů volatility mnoha tříd aktiv a strategií (ještě větší přehršle je na webu CBOE). Protože mě zajímají VX futures kontrakty, tak jsem očekával nějaké zásadní informace v tomto směru. Moje zvědavost nebyla v žádném případě uspokojena, jenomže to nic neznamená, protože touha po informacích je u mě značně vysoká, takže nevím jestli nejsem zbytečně kritický. Každý, kdo chce vážně takové věci obchodovat by mohl vynaložit pár dolarů a knihu si koupit, nebude zklamán.


Trading Options As A Profesional (James B. Bittman)

20170315_163525229_iOS

  Pokud chcete pochopit co se děje „na druhé straně barikády“, jak přistupuje k obchodu market maker, jak nakládá se svými pozicemi, co sleduje a jak obchoduje, aby neprodělal, tak si přečtěte tuto knihu. Odhalení jednoduchých principů na pozadí opčního řetězce by vám mohly pomoci se na každou opční pozici dívat „jinýma brejlema“. Je to celé o tom, jak kupovat za Bid a prodávat za Ask, je-li mi rozuměno… :c) Jedna plus.


Option Market Making (Allen Jan Baird)

20170315_163509868_iOS

   Až se příště narodím, chci být Market Maker. Knížka staršího data vydání o principech market makingu „postaru“. Ukázky a přístupy Market Makera na trhu futures, provázené výpočty a různými teoretickými úvahami. Pochopit některé souvislosti nebylo jednoduché, ale knížka stojí za přečtení. Pro pokročilejší tradery určitě vhodné k rozšíření obzorů.


Profit With Options (Lawrence G. McMillan)

20170313_142518893_iOS

      Lawrence McMillan je Jaromír Jágr opčního obchodování. Čím je starší tím je lepší. Kniha z roku 2002 je ale velké zklamání, protože nepopisuje nic, co by jste nemohli sehnat někde jinde. Vzhledem k datu vydání knihy se ale nic jiného nedalo čekat. Vše bylo ještě „v plenkách“. Knihu jsem si koupil díky autorovi a s trochou očekávání jsem ji otevíral. Nic mě extra nepřekvapilo, celkově ale nekriticky hodnotím neutrálně. No nic, Lawrence taky asi musí platit složenky…


Options As A Strategic Investment  (Lawrence G. McMillan)

20170316_132355951_iOS

   Pátá edice opční encyklopedie Jaromíra Jágra opčního tradingu, kde naleznete téměř jakoukoliv odpověď na vaší otázku týkající se opcí. Přepracované a doplněné vydání níže dále uvedené publikace.


McMillan On Options (Lawrence G. McMillan)

20170315_144743338_iOS

  Druhé vydání „opční encyklopedie“ neboli „must have“ knihy, která patří do knihovny každého opčního tradera. Kromě popisu základních věcí týkajících se opcí se dotýká také základních opčních technik a přístupů. Je vyčerpávající, nyní již nahrazena dalšími edicemi. Pokud na tuto narazíte v nějakém výprodeji, nenechte se zmást, že je to „druhá edice“, vše podstatné v ní najdete.


Options For Volatile Markets (Richard Lehman, Lawrence McMillan)

20170315_144718595_iOS

   Čekal jsem opravdu knihu o opcích a volatilitě, ale toho se mi nedostalo. Sice je zde pasáž o volatilitě a jejich derivátech, ale je to velmi povrchní a slabé. Byl jsem zklamán. Přišlo mi, že si autoři řekli, že už dlouho noc nevydali, tak aby měli na kafe, tak něco „ušudlili“.


The Option Trader’s Hedge Fund (Dennis A. Chen, Mark Sebastian)

20170313_141845815_iOS

   Na knize jsem nepochopil zejména její název. S hedge fondy to nemělo nic společného. Knížka je o základních opčních strategiích a pojmech. U některých věcí jde více do hloubky. Troška teorie, troška volatility, troška riskgrafů, pár obecných rad, ale ve výsledku „neslané – nemastné“. Nekoupením této knihy nic nezkazíte.


Profiting With Iron Condor Options (Micheale H. Benklifa)

20170313_134710717_iOS

   Kondor stokrát jinak a pokaždé stejně. Já nevím, co všichni na tom kondorovi vidí, že je tak magicky přitahuje. Značně riziková strategie v menší a zbytečné knížce. Přečteno za půl dne, dojem nevalný. Autor skoro zamilovaně tuto strategii popisuje a analyzuje a vypadalo to, že ji také obchoduje. Chtěl bych ho dnes vidět a zjistit, kolik kondorů ulovil předtím než ho rozcupovali a sežrali, o ničem :c)


Options Theory And Trading (Ron Ianieri)

20170313_134341758_iOS

   Zbytečná kniha pokud hledáte něco dokonalejšího než je popis úplně nejzákladnějších opčních kombinací. Všechno co je dnes na internetu zadarmo je napsáno v této knize. Nic nového pod sluncem, žádný náznak nějakého složitějšího konceptu. Zbytečná kniha.


Dynamic Hedging – Nassim Taleb

20170313_121739057_iOS

   Autor „Černé Labutě“ jednoznačně touto knihou ukázal, že je v matematice doma. Chtěl jsem porozumět arbitrážním modelům nebo pochopit některé jednodušší pasáže o hedžování, ale byla to bolestivá dřina. Sebekriticky jsem uznal, že mi takové matematické úvahy v mém obchodování nepomohou (protože jim jednoduše nerozumím), tak jsem knihu odložil. Pro matematické nadšence by ale mohla být zdrojem nějaké, mě neznámé, inspirace.


Option Pricing Formulas (Espen Gaarder Haug)

20170313_115831144_iOS

   Brutálních nejméně osmdesát matematických vzorců na jedné stránce (…a to se držím v odhadech většinou zpátky). Pokud se chcete něco dozvědět například o „Hull-Whitově Nekorelovaném Stochastickém Modelu Volatility“, tak je pro Vás pořízení této knihy jasná volba. Její součástí je CD s Excely a VBA kódy, které jsem nikdy neměl odvahu strčit do PC, protože jsem k tomu neměl jednak sebemenší důvod a také jsem měl obavu o ztrátu výkonnosti mého procesoru. Čtenáři bych popřál mnoho pěkných chvilek při studiu této knihy. Mám pocit, že kdybych ji začal studovat v době, kdy jsem ji koupil (tuším 2010), tak dnes jsem tak v půlce…ale pro kluky s Mat-Fyz asi vhodná :c)


My Life As A Quant (Emanuel Derman)

20170313_114450553_iOS

   Kniha, ve které se autor, jako člen quantového týmu oddělení Goldmann Sachs, zamýšlí nad jevy a spojitostmi vznášejícími se „nad tradingem“ (spojení fyziky a financí apod.) Nehledejte žádné algoritmy a investiční akce, spíše taková beletrie.


The Market Maker’s Edge (Josh Lukeman)

20170313_112431688_iOS

   Tak jsem očekával hluboké ponory do market makingu, ale otřesná chyba lávky. Z knihy jsem se dozvěděl, že existují například supporty a rezistence, cenové grafy a podobné „záhady“. Totálně k ničemu, po přečtení jsem se chvíli rozmýšlel, jestli jsem už neměl také napsat nějakou „velkou knihu o tradingu“.


The Complete Guide To Option Selling (John Cordier, Michael Gross)

20170312_173655245_iOS

   Ke knize mám s odstupem let zvláštní vztah, protože byla jednou z prvních, ze které jsem čerpal znalosti o komoditních opcích. Kniha téměř zcela pojednává o vypisování OTM Short opcí na nejběžnější komodity a je dobrá také proto, že mírně upozorňuje na rizika spojená s takovými technikami obchodování. Pokud se již budete v obchodování komoditních opcí cítit jako doma, tak knihu již asi opakovaně neotevřete, ale pro načerpání prvních poznatků o tomto tématu je dobrá.


Bollinger on Bolinger Bands (John Bollinger)

20170312_172959958_iOS

   Kniha „vynálezce Bolligerových Bands“ Johna Bollingera, o podstatě indikátoru technické analýzy založeného na principech volatility. Technickou analýzu nepoužívám, proto jsem knihu přečetl s pocitem mírného despektu, který k technické analýze chovám. Čtivá, popisující principy BB s mnoha praktickými příklady. Pro fandy technické analýzy určitě ano, nezklame.


Options Strategie for Advisors and Institutions (Russel Rhoads)

20170312_171939136_iOS

   Jestli mám něco na současné opční scéně rád, tak to jsou Russelovy články na OptionHub. S autorem sdílíme stejné nadšení pro VIX ve všech jeho tvarech, takže jsem si od této knížky za necelých 15 dolarů sliboval dobré počteníčko. Toho se mi v žádném případě nedostalo. Knížka je útlá a v první polovině vysvětluje ty nejjednodušší opční pojmy, ve druhé polovině se náznaky a popisy zabývá benchmarkovými indexy vytvořenými na CBOE  (Put Write Index, Buy Write Index apod.). Za mě velké zklamání, protože 100% obsahu si můžete zdarma přečíst na stránkách CBOE, že jsem za ty prachy raději nepozval manželku na večeři…


Systematic Options Trading (Sergey Izraylevich, Vadim Tsudikman)

20170312_171357665_iOS

 Pro tuto knihu platí stejné ohodnocení jako pro níže uvedenou knihu stejných autorů, matematiků ruského původu, patří tak opět mezi několik málo knih, které jsem nedočetl do konce. Výpočty, grafy a tabulky a směsice popisu velmi složitých matematických operací, pro mě bez praktického využití. Opět určena pro pokročilé matematická nadšence.


Automated Option Trading (Sergey Izraylevich, Vadim Tsudikman)

20170312_170643499_iOS

   Patří mezi několik málo knih, které jsem nedočetl do konce. Kniha nabízí pravděpodobně mnoho sofistikovaných matematických výpočtů a přístupů, ale pro mě byla od začátku nepochopitelná a v textu jsem se ztrácel. V knize je mnoho tabulek, grafů a zejména  popisu matematických operací, u kterých jsem nepochopil, jak bych je mohl prakticky využít. Pro matematická nadšence.


The Option trading – Body of Knowledge (Michael C. Thomsett)

20170312_165922181_iOS

   Od knihy jsem si hodně sliboval, ale nenabídla nic jiného než popisy nejběžnějších opčních strategií a vysvětlení základních opčních pojmů. Po přečtení jsem ji již nikdy neotevřel, což je pro mě známka plytkosti sdělovaných informací.


Commodity Fundamentals (Ronald C. Spurga)

20170313_140016536_iOS

   Název knihy přesně vystihuje obsah knihy. Přehledně popsané jednotlivé nejběžněji obchodované komodity ve svém fundamentu. Jednoduchý přehled, struktura nabídky a poptávky, obchodování. Sice je dnes vše na netu, ale ucelenost a přehlednost je dobrá. V dnešní „informační záplavě“ ale již zbytečně vynaložené peníze.


Commodity Options (Carley Garner, Paul Brittain)

20170312_120215259_iOS

   Vynikající kniha pro začínající opční obchodníky, kteří chtějí proniknout do tajů komoditních opcí. Po teoretickém úvodu předvedení mnoha základních opčních strategií na různé komodity. Vše prezentováno na obrázcích ze software Track’n’Trade, se kterým pracuje mnoho zejména spreadových komoditních obchodníků. Sám jsem na tomto software s dodatečně pořízeným „opčním pluginem“ v minulosti experimentoval a pořídil nekonečné množství backtestů. Ke knize jsem se x-krát vracel a mnohokráte ji dychtivě otevřel. Doporučuji pro základní orientaci v problematice.


Commodities and Commodity Derivatives (Helyette Geman)

20170313_115817034_iOS

   Našlapaná kniha o obchodování komodit a souvisejících derivátů (futures a opcí). Množství výpočtů, grafů, tabulek apod. Mimo tyto ovšem velmi podrobná charakteristika jednotlivých komodit a jejich fundamentech. Pokud bych chtěl být dobrý komoditní obchodník, měl bych se pokusit tuto knihu přečíst. Výživná a hutná.


Iron Condor (Ernie Zerenner, Michael Phillips)

20170312_114249816_iOS

       „Chceš-li dobré prachy míti – musíš železného kondora chtíti“. Toto by možná řekl Limonádový Joe, nikoliv však zkušený opční trader. Jedno se upřít nedá, Iron Condor je již složitější opční strategie, se kterou začínají (a také mnohdy končí) mnohé placené kurzy.  K popisu strategie a k osahání (pokud o „kondorovi“ nic nevíte) není zase až tak špatná. Pořízením této knihy si takové kurzovné ušetříte, to je pravda, ale tak jako tak, na zrádnost a rizikovost celé strategie se tady jaksi pozapomnělo…


Option Strategies For Directionless Markets (Anthony J. Saliba)

20170314_104424956_iOS

   Nemáte-li dost kondorů a různých kreditních strategií, tak v této knize máte možnost si patřičně rozšířit obzory. Kondoři se zlomenými křídly jsou čajíček proti tomu, že jsem se dozvěděl, že existuje také „Iron Call Pterodactyl“. Aby jste si ověřili, že jste knihu o kreditních strategiích pochopili, připravil pro vás autor žertovné zkušební kvízy. Pokud zkoušky nesložíte, dozajista se vám špatně povede. Všechno co tam naleznete si namodelujete během sekund v analytických softwarech, které jsou dnes zdarma, takže dalšího komentáře asi netřeba…


Trading Options (Mike Daskaluk)

20170314_110731776_iOS

   Mike Daskaluk vulgo „MPlay“. Jeho PDFko jsem si vytiskl a nechal svázat, aby vznikla kniha, kterou jsem poté mohl studovat a mít ji pořád jednoduše po ruce. Byl to drahý nákup, ale musím s odstupem času na rovinu říct, že je opravdu dobrá. I když jsem se již posunul dále, tak základní mechanismy kreditních strategii, kalendářů a podobných kombinací jsou zde skvěle vysvětleny. Odhlédnu-li od reklamního taháku, kterým byla jeho návštěva Prahy, tak publikace je dobrý počin, její pořízení není ale nezbytné. Řekl bych „vysoká cena a malý výkon“


Exit Strategies For Covered Call (Alan Ellman)

20170315_144702730_iOS

   Další ze zbytečných knih a zbytečně vynaložených peněz. Po přečtení mě daleko více než obsah knihy zaujalo přemýšlení nad tím, co vedlo autora k napsání takové zbytečnosti. Celá kniha je o strategii Covered Call, ale vpodstatě se nedozvíte nic nového než že je to o držení akcií a vypisování jakési opce, k ničemu…


Protective Options Strategies (Ernie Zerenner, Michael Chupka)

20170312_114224198_iOS

   Pohledy na nejjednodušší opční strategie z netradičních úhlů. Velmi jednoduchá kniha z jednoduchými demonstracemi strategií a možných přístupů. Značná část knihy odkazuje na využívání software autorů, který není zadarmo, takže je zde řádný kus marketingu. Popisy, riskgrafy a modelové příklady. Za mě – jednou a dost.


Naked Puts (Ernie Zerenner, Michael Chupka)

20170312_105851954_iOS

   Zbytečná kniha o známé strategii, pár risk grafů, tabulek a odkazů na pravděpodobně privátní a placený software. Využitelnost téměř nulová, a to nehodnotím samotné nebezpečí a risk s praktikováním této strategie při ostrém obchodování.


LEAPS – Trading Strategies (Marty Kearney) 

20170312_104557308_iOS

   Tenká knížka o obchodování LEAPS – opčních kontraktů se vzdálenou dobou expirace. Dobrá pro dlouhodobého opčního investora, který chce být spíše pozičním obchodníkem. Je velmi obecná a dobře čtivá. Autor je zaměstnancem CBOE a jeho články můžete číst na webu CBOE. V knize se toho však nic „přelomového“ neobjevuje. Zajímavá pro američany může být daňový pohled na LEAPS a jak jej optimalizovat, pro čecha a jeho finanční úřad…no, řekněte sami,  bude Vám kontrolor rozpitvávat skutečnost, že jste 24.12. nakoupili ITM Long Call LEAPS na AAPL s expirací za 845 dnů?


Short Spider Straddles – A Winning Combination (Paul D. Kadavy)

20170312_102829075_iOS

   Jedny z „nejvyhozenějších“ peněz, jaké jsem kdy utratil, celá tenká knížka je o systematickém a opakovaném vypisování Short Straddle (Short Call a Short Put na stejném strike). naštěstí stála necelých 10 USD + poštovné, takže bych její pořízení přirovnal k zaplacení deseti piv za kamarády, které téměř nesnáším.


Dividend Capture (Barbara L. Minton)

20170313_110742979_iOS

   No tak toto je blbost „na druhou“. Celá kniha pojednává o systematickém získávání dividendy, a to tak že před výplatou dividendy akcie koupíte a po výplatě je prodáte. Soudružka učitelka (autorovo občanské povolání) zapomněla, že po výplatě dividendy právě o hodnotu dividendy  cena akcie klesne, ach jo, taková marnost nad marnost…


Get Rich With Dividends (Marc Lichtenfeld)

20170313_111914779_iOS.jpg

   Kniha o tom, jak celá desetiletí budete investovat do akcií s výplatou dividendy a za utržené peníze z dividend budete průběžně navyšovat pozice dalšími nákupy dividendových akcií. Úspěch je zaručen. No, alespoň jsem se dozvěděl, že existují tzv. Dividend Aristocrats. Jednoduché čtení o neuskutečnitelné strategii.


Quantitative Trading (Ernest P. Chan)

20170313_124532691_iOS

   Jednoduché vysvětlení a úvod do vlastního obchodování pomocí algoritmů. Autor se sice již značně posunul dále, ale pro úplný začátek to není špatné. V knize je spousta skriptů pro MatLab s logickými příklady a návody, což moc nevyužijete, protože alespoň já osobně nevím o nikom, kdo MatLab používá. Cestou algoritmického obchodování jsem se nevydal, takže s odstupem času ani nevím, jestli ve mě zanechala nějakou „vědomostní brázdu“.


Pairs Trading (Ganapathy Vidyamurthy)

20170313_124520783_iOS

   Statistické arbitráže akciových párů v přijatelně podané podobě. Rozbory statistických pojmů i s praktickými příklady, trocha složitější matematiky a názorné ukázky s obrázky, grafy a tabulkami. Taje statistické arbitráže mírně poodhaleny, chcete-li začít a proniknout – pořiďte.


Statistical Arbitrage (Andrew Pole)

20170313_124510692_iOS

   Knihu bych přirovnal ke knize výše uvedené (Pairs Trading).  také obsahuje a vysvětluje základní pojmy statistické arbitráže párů aktiv. S odstupem času si po otevření této knihy již vůbec nepamatuji, že jsem ji někdy četl, takže její hodnocení by bylo nyní nevyvážené.


Long/Short Market Dynamics (Clive M. Corcoran)

20170313_124556609_iOS

   Statistické arbitráže „v přímém přenosu“. Čtivá kniha o technice Long/Short obchodů a různých arbitrážních příležitostí. Případové studie a spousty tabulek a názorných grafů. Z dnešního pohledu a možností nalézt o těchto technikách spoustu informací na internetu možná zbytečná investice.


Trading Pairs (Mark Whistler)

20170314_123047891_iOS

   Pomocí této knihy jsem vytvořil před mnoha lety svůj první excel ke statistickým arbitrážím. V těchto „dřevních dobách“ nebylo nic jiného k dispozici, takže mám k této knize nostalgický vztah. Přestože „obchodování z Excelu“ je již dávno překonáno, přece jen kniha ukazuje základní principy tvorby vlastního obchodního systému založeného na takových arbitrážích. Jednoduch a názorná na svou dobu. Obsahuje CD s vzorovými excelovými tabulkami, shrnuto…kdeže loňské sněhy jsou…


The Handbook Of Pairs Trading (Douglas S. Ehrman)

20170314_123031546_iOS

   Další z knih, která popisuje základní techniky statistických arbitráží. Protože jsem především opční trader, hledal jsem v podobných knihách náznaky technik, jak takové arbitrážní techniky zachytit pomocí opcí. V této knize je o tomto konečně celá kapitola, nicméně velmi obecná. Na všechno ostatní jsem si nakonec musel přijít sám. Samotná zmínka o opcích v souvislosti s těmito technikami mě však utvrdila v přesvědčení, že se tímto směrem patrně nechci ubírat sám.


Alpha trading (Perry Kaufman)

20170314_123011816_iOS

   Arbitrážové obchody tentokrát zaměřené převážně na futures kontrakty nejrůznějších podkladů. Na rozdíl od akciových arbitráží popisuje úskalí takových obchodů za použití různých futures kontraktů. Náročnější ale pochopitelná. Možná takový kompromis pro čtenáře, kteří již zabředli do komoditních spreadů a chtěli by se dozvědět více.


The Complete Arbitrage Deskbook (Stephane Reverre)

20170313_124544734_iOS

   Kniha o tom, že něco „prodáš a koupíš zároveň“ a čekáš, až ti rozdíl něco nadělí. Principy a popisy mnoha arbitrážních příležitostí (swapy, úrokové míry, páry všeho možného…). Pro mě dosti rozvláčné a vcelku nepřehledně členěné. Arbitrážím jsem se intenzivně věnoval, ale knihu četl jenom jednou, k jejímu znovuotevření jsem neměl důvod (připouštím ale, že to je možná škoda). Když ji teď po letech otevírám, cítím z ní nějaké možná promarněné možnosti, ale už je to jaksi pryč…


Trade Like A Hedge Fund (James Altucher)

20170313_141228922_iOS

   Popisy statistických arbitráží pomocí akcií a různých ETF’s. Nic nového pod sluncem co by nebylo v jiných publikacích. Jsou zde prezentované různé techniky vstupů do arbitrážních pozic na základě různých indikátorů a jiných skutečností. Pro zájemce o takové typy obchodů asi ano.


Commodity And Financial Spreads (Moore, Toepke, Colley)

20170314_131527920_iOS

   Kdo obchodoval spready podle MRCI (nebudu dále rozvádět) tak se určitě celou věčnost probíral jejich grafy a tabulkami se sezonalitou jednotlivých komoditních spreadů. Knížka je přehledem historických průběhů takových spreadů, které dnes umí znázornit všechny spreadové platformy. Pokud by jste si ji dnes pořídili, posloužila by vám asi tak, jako by jste si pořídili svázané jízdní řády vlaků z Kolína do Kutné Hory za období 1998 – 2003.


The Complet Guide To Spread Trading (Keith Schap)

20170315_142327589_iOS

   Jedna z prvních knih, které jsem si pořídil pro obchodování komoditních spreadů. Základní manuál se základními návody z doby, kdy bylo „u nás“ toto obchodování ještě „v plenkách“. Velmi jednoduché a čtivé, vše ovšem poplatné době, ve které byla napsána. Vše si dnes může jednoduše „vygůglit“, takže z dnešního pohledu zbytečná investice, ve své době skvělá volba.


Futures Spread Trading: The Complete guide (Courtney Smith)

20170315_142340587_iOS

   Stará učebnice o komoditních spreadech s vysvětlováním jako pro naprosté neználky. Jednoduché, a to až tak, že je to k ničemu. Sázky na sezonalitu s grafickou podporou od MRCI, takže to, co je dnes zadarmo se zabalilo do knihy a prodalo na Amazonu takovým hladovcům po informacích, mezi které jsem se také tehdy zařadil… :c)


Real-Time Proven Commodity Spreads (George Angell)

20170314_104356021_iOS

   Stará a velmi jednoduchá kniha, která si dala pravděpodobně za cíl jenom v jednoduchých náznacích vysvětlit o co jde při obchodování komoditních spreadů. Z desetitisíců možností a kombinací, které vám dnes spreadové obchodní platformy „vyplivnou“ za pár vteřin je popsána snad desítka z nich, plusem by mohly být popisy jednotlivých komodit a jejich fundamentální základy. No, nic moc.


Opce – chytrý nástroj akciového investora (Ing. Josef Košťál)

20170315_144729719_iOS

   Český počin českého autora s popisem základních technik (Covered Call, Collar…) s mnoha obrázky grafů a tabulek s výpočty. Díky češtině bych ji doporučil pro úplné začátečníky k seznámení se s mírně pokročilými opčními technikami. Je zde krátká pasáž o řízení peněz, takže za mě – dobré.


Kompletní průvodce obchodováním komodit (Larry Williams)

20170314_104411071_iOS

   Každý kluk chtěl být Terminátor, každý trader chtěl být Larry Williams. Kniha legendy, jehož knihy jsou velmi lehce pochopitelné a kupodivu se zabývají také řízením peněz a popisem fines, které v jiných knihách těžko najdete. Kniha v češtině by neměla chybět v žádné knihovničce českého tradera. Autorovým mentorstvím se dnes chlubí mnoho světových vynikajících i nevynikajících traderů.


Dlouhodobá Tajemství Krátkodobých Obchodů (Larry Williams)

20170314_133700688_iOS

   Larry ve své nejlepší formě. Pro začínajícího tradera možná povinná četba, pokud má problémy se čtením anglických textů. Základy tradingu současně také s pojednání o Meney Managementu, o jehož existenci mnozí obchodníci ještě nemají ani potuchy. Edice od finančníků tak přinesla další dobrou knihu pro širokou traderskou začátečnickou veřejnost. Pro pokročilejší obchodníky ale již valnou cenu nemá.


Komodity – jak investovat a vydělat (Mark Shipman)

20170315_144650391_iOS

   Pokud si dobře vzpomínám, tak tato kniha je o dlouhodobém investování do komodit. Takové komoditní „Buy and Hold“. To se lehce řekne, ale hůře udělá. Kniha je pak prokládána filozofováním a úvahami o globálním trhu a obecně o globálním náhledu na komodity, přečtením nic neztratíte a možná ani nebudete otráveni. Je to tenké a je to česky :c)


Psychologie, algoritmy a umělá inteligence na kapitálových trzích (Jiří Fanta)

20170315_144640585_iOS

  Na to, že si „upletete neuronovou síť“ po přečtení této knížky zapomeňte. Je to taková teňounká jednohubka o takových sítích a finačních trzích. Těm, co touží po výměně své inteligence za „umělou“ taková publikace v žádném případě neporadí. Pro ty, kteří pošilhávají po takových řešeních, je to ale zkousnutelné čtení na nějaký úvod do dalšího studia.


Úspěšný investor (Larry E. Swedroe, RC Balaban)

20170313_112443463_iOS

   Trading a investování spíše s manažerského pohledu, psychologie a koučingu. Žádné promyšlené strategie a traderské finesy. Zamýšlení se nad různými aspekty doprovázející obchodní rozhodnutí než provádění samotných obchodů. Nějak nemám co ke knize říct.


Tradingem k bohatsktví (Alexander Elder)

20170315_132637533_iOS

   Bestseller, ve kterém autor zasvěcuje do tajů obchodování a zejména technické analýzy. Kniha pro její fanoušky, ke kterým nepatřím. Čtení grafů, svíčky, rozbory a principy jednoduchých indikátorů, oscilátorů… Dobré čtení samozřejmě v češtině. Pro základní vhled na trhy velmi dobrá kniha.


Vstupte do mé obchodní místnosti (Alexander Elder)

20170315_132648512_iOS

   Stejně jako výše uvedená kniha, je i tato zejména ponorem do technické analýzy s ukázkou různých traderských taktik. Grafy, timeframy, EMA, trendy a podobné finesy zasazené více do přítomnosti (oproti výše uvedené knize). Je tam i krátká pasáž o opčním obchodování, víceméně jenom náznakem, na této pasáži mě zaujala autorova myšlenka, jak že je to skvělé, když opce jenom vypisujeme (to jsme mazáci) a naopak jaké, že je to vyhazování peněz, když opce kupujeme – (drž se, Sašo, raději technické analýzy). Opět mohu pro její čtivost a schopnost zaujmout jenom doporučit.


Jak se stát intradenním finančníkem (Tomáš Nesnídal, Petr Podhájský)

20170313_121748131_iOS.jpg

   Kdo tvrdí, že nikdy nenavštívil stránky „finančníků“ – kecá. Kdo nikdy neslyšel o jejich kurzech – kecá. Nejznámnější traderská dvojka v Česku, která rozjela masový „trading pro každého“. Skvělá a velmi dobře čtivá kniha s populárním vysvětlováním nejjednodušších obchodních taktik a technik. S odstupem času a rozvojem trhů je sice již vše jinak, ale pro mě mistrovský osvětový počin. Finwin, spready, kondoři…, to mnozí slyšeli poprvé od těchto dvou lidí, kteří prodali nemnoho iluzí, nicméně nikdy neustrnuli a nezůstali stát na jednom místě.


Obchodování na komoditních trzích (Tomáš Nesnídal, Petr Podhájský)

20170315_144627480_iOS

   Tak se kluci jednoho dne probudili a řekli si, že by nebylo špatné zase vydělat nějakou kačku napsáním nějaké knihy. Patrně z této potřeby vzešla obecná „brožůrka“, která je pár kapkami šťávy, kterou vymačkali se svých předchozích knih. Obecné a heslovité shrnutí všeobecných poznatků bez větší hloubky. Bylo takové období, kdy byl po českých knihách takového typu prostě hlad, budiž jim odpuštěno.


Žhavé komodity (Jim Rogers)

20170315_144615642_iOS

   Komoditní guru a showman CNBC, CNN, Blomberg TV a já nevím čeho všeho se zamýšlí nad globálním světem komodit. Je zde mnoho dobrých postřehů a popisů okolností, které mají vlivy na globální poptávku a nabídku  v souvislosti s komoditami. Odhad, že Čína je budoucí komoditní tygr je jakoby ústředním „lajtmotivem“ celé publikace. Doporučuji pro čtivost a český jazyk.


Opce (Josef Košťál, Ludvík Turek)

20170315_144558341_iOS

    Český počin známých obchodníků popisující úplné opční základy, aby se posléze přesunuli ke složitějším opčním strategiím. Mimo oblíbené Covered Call a kondory se v knize například dozvíte o strategii obchodování hospodářských výsledků (kapitola se jmenuje: „Jak vydělat, když většina ztrácí“ což je fakt dobrý název…). Knížka je ale vzhledem ke svému stránkovému rozsahu velmi hutná, a na to, že je v češtině, ji pro základní pochopení principu opčního obchodování mohu doporučit. Grafika je velmi slušná, všechny ukázky jsou doprovázeny grafy a tabulkami, O.K.


Praktický průvodce opčním obchodováním (Jan Široký)

20170315_144544500_iOS

   Knížka je velmi útlá a útlý je také její obsah. Opce ve své nejstručnější podobě. Naprosto jednoduché popisy základních opčních pozic předváděné na praktických příkladech pro úplné laiky. Ještě že je tenká a nezabírá v knihovně moc místa.


Průvodce Spekulanta (Victor Niederhofer)

20170314_131632449_iOS

   Kniha měnového spekulanta a blízkého spolupracovníka G. Sorose. Nepopisuje  úplně dopodrobna jeho finanční transakce, ale spíše se zaměřuje na filozofii spojenou s tradingem a také na to, co se mu asi tak v době obchodování honilo hlavou, koneckonců i to co se honilo hlavou i mimo obchodní chvilky (kapitoly : Dobrá žvýkačka, Pošťák nezvoní, Jsou mravenci lepší?…). Kombinace tradingu a beletrie, ale mě se to líbilo.


Finanční a komoditní deriváty (Josef Jílek)

20170313_114434541_iOS

   Úryvek ze strany č. 411 (kapitola Klasické opce) „…Opční kombinace jsou téměř výlučně pouze teoretickou záležitostí. V praxi je koneční uživatelé vzhledem k vysokým nákladům prakticky nepoužívají…“ No jo, to bylo kdysi, takže…Tlustá kniha plná matematických výpočtů, samozřejmě v češtině, ale celá v současnosti „jaksi mimo mísu“, nevím, co bych v ní dnes hledal.


Investiční horečka (Robert J. Shiller)

20170314_130926348_iOS

   Spíše politologická záležitost než traderská kniha. Zkoumání různých vlivů čehokoliv na cokoliv. Hutné množství informací podávané v češtině jednou z hvězd současné ekonomie a společenských věd. Nedá se číst najednou, protože je nabitá úvahami a myšlenkami, které si musí v hlavě sednout. Po jejím přečtení se nestanete lepším obchodníkem, možná se jenom více budete zamýšlet nad hláškami z médií typu „Zvolení Trumpa není pro svět dobrá zpráva..“.


Náhodná procházka po Wall Street (Burton G. Malkiel)

20170315_132441256_iOS

   Starší kousek s rozvláčným psaním o tom, že nejlepší investicí je neinvestovat (tak mi to celé přišlo). Žádné konkrétní věci, které se týkají přímého tradingu, v současné době je kniha téměř k ničemu, pokud si nepřejete vrátit se v čase a okusit „vůni čtení z pásky“ a podobné historické burzovní reminiscence.


Inteligentní Investor (Benjamin Graham)

20170314_131553266_iOS

   Legendární kniha legendárního obchodníka. Všechno se odehrává „ve starých a dobrých časech“ a po jejím přečtení se určitě nestanete inteligentnějšími investory. Ani nevím, proč je její hodnota tak vyzdvihována. Vždy, když vidím její obálku, tak si říkám, jestli ten Pierce Brosnan taky obchoduje nebo co…Po jejím přečtení mi v hlavě nezůstaly „žádné odkazy“, když jsem ji nyní po letech otevřel, marně jsem vzpomínal, o čem že to asi tenkrát četl…


Finanční časové řady (Josef Arlt, Markéta Arltová)

20170312_174354544_iOS

   Chcete-li zažít pocit méněcennosti a frustrace z vlastní nedokonalosti, kupte si tuto knihu. Od začátku až do konce je poseta matematickými vzorci, rovnicemi a tabulkami. Matematickými modely se „jenom hemží“. Sofistikované techniky analýzy časových řad v tak neuvěřitelně hutném provedení není možné, alespoň za mou osobu, prakticky vůbec uchopit. Kniha je samozřejmě v češtině a pravděpodobně bude vhodná pro tradery (quanty) obchodující jinými technikami a jiné třídy aktiv než jsou opce. Snad se manželé Arltovi doma baví i o jiných věcech než je obsah jejich knížky :c)


Forex Tradingem k maximálním ziskům (Raghee Horner)

20170313_140641294_iOS

   Jedna z mála knih o forexu, kterou mám, protože mě forex nepřitahuje. Knihu jsem dostal jako bonus k nějaké jiné objednávce, takže jsem ji přečetl v naději, že to ve mě zažehne plamének nějakého zájmu. Nestalo se. Proto nehodnotím.


FOREX – jak zbohatnout a nekrást (Forex Zone)

20170315_142412062_iOS

   Forex mě netáhne, takže mě na této knize zaujal nejvíce její název, který by mohl platit pro mnoho zkrachovalých forexových brokerů, ale v opačném znění „Jak krást a nezbohatnout“. Obsahově velmi obecná kniha o úplných základech obchodování s měnami, neurazí, neuškodí, moc nepomůže.


Trading na maximum ( Brett N. Steenbarger)

20170315_142355372_iOS

   Kniha veskrze o psychologii v tradingu. Autor se zabývá psychologickými aspekty, které doprovázejí obchodní rozhodování. Pro fanoušky takových pohledů na obchodování je to určitě skvělá kniha, o samotném tradingu tam moc není. Autora úspěšně podezřívám, že si sem tam nějaký kontraktík taky „brnkne“.


Jak Investovat (Martin Svoboda)

20170313_113537726_iOS

    Kniha českého autora o tom, jak investovat do certifikátů a fondů. Nechci se domácího autora nějak dotknout, ale když je součástí knihy jakási tlustá stránka s reklamou Commerzbank a cédéčko s reklamou Sal. Oppenheim, tak nějak nevím, jestli je všechno v úplném pořádku. Kdo chce investovat do akciových, indexových a já nevím jakých fondů, tak ať si to klidně přečte, co mu v hlavě zůstane ponechávám stranou.


Ziskové strategie pro opce a komodity (Joe Ross)

20170314_134339452_iOS.jpg

   Bombarďák Joe Ross v historické knize se stále platnými přístupy a navíc v češtině. Otřesná grafika a screenshoty z prehistorických platforem je kompenzována velmi jednoduchými a precizně vysvětlenými obchodními postupy. Knihu jsem mnohokrát otevřel a nad jeho taktikami se mnohokrát zamýšlel. V knize sice chybí nějaké ostražitější nabádání k možné riskantnosti uvedených postupů, ale přičítám to době, ve které byla vytvořena (ukázky z obchodování s německé markou již asi nejde vyzkoušet…) Dobrá, doporučuji každému, kdo pokukuje po obchodování komoditních opcí a vlastně opcí vůbec.


Workshop Spreadového Obchodování (Joe Ross)

20170314_103420680_iOS

   Joe Ross a jeho další „prehistorická“ publikace. V dávnověku, když jsem pronikal do tajů obchodování komoditních futures a komoditních spreadů velmi skvěle posloužila. Po grafické stránce je naprosto strašná, ale ty základní pravdy, které se ke spreadům pojí tam prostě jsou. Ross Hook, Bollinger Bands, RSI…Pro pochopení logiky a uspořádání vědomostí v traderově hlavě a nabytí základního pochopení je dobrá a je samozřejmě v češtině.


Peníze a burza ( André Kostolany)

20170313_110113435_iOS.jpg

   Bla, bla, bla, jak pejsek s kočičkou pekli dort. Lyrický příběh burzovního obchodníka, pro praktické využití k ničemu. Do vlaku na cestu Praha – České Budějovice a zpět dobré (aby se neusnulo).

Sleduj facebook, napiš e-mail nebo tweet