Začínám

   K obchodování jsou zapotřebí čtyři věci – Nastavení mysli, Obchodní dovednosti, Technologie a Peníze. První článek Cesta do hlubin traderovy duše obsahuje můj vlastní pohled na Nastavení mysli a popis osobnostních vlastností obchodníka tak, jak jsem tyto vlastnosti vypozoroval v praktickém životě obchodníka pozorováním sebe sama nebo mých úspěšných ale také neúspěšných kolegů. Přestože je psychické rozpoložení velmi podstatnou částí obchodních úspěchů, nebudu se kromě tohoto článku již k tomuto tématu tak epicky vracet, protože tu správnou polohu si nakonec najde každý sám.

   Příprava nezbytného materiálu a programového vybavení pro pochopení základů opčního obchodování je popsána v článku TechnologieOrientaci v základních pojmech je možné si udělat přečtením článku Základní opční pojmy. Objasnění podstaty základů opčních kontraktů a zjištění, co mi vyjadřuje zobrazovaná cena opce je možně zjistit v článku Vnitřní Hodnota a Prémium. Nejjednodušší možnosti obchodování opčních kontraktů a „jak to vlastně funguje“ je předmětem článku Základní mechanika opčních obchodů. Nejjednoduššími opční obchody je jednoduché pořízení Long Call opčního kontraktuObdobně lze za nejjednodušší opční obchod považovat sázku na pokles podkladu a nakoupení opčního kontraktu Long Put, v obou případech je pak vhodné se zamyslet nad možnostmi, které nám držení těchto pozic přinese a jak s takovými jednoduchými pozicemi naložit. K nákupu opčních kontraktů potřebuji protistranu – prodejce opčního kontraktu. Prodej opcí Call je regulérní obchodní disciplína a možné nuance zacházení s prodanou Call opcí je možné nalézt v článku Short Call. V obdobném smyslu pak mohu uvažovat o prodávání Put opčních kontraktů, a protože se téměř spoléháme na opačné tržní podmínky než u prodeje Short Call opcí, nebude článek Short Put patrně nic převratného. Popis základních principů spojených s přiřazením Short opčních kontraktů je popsán v článku Assignment (přiřazení) opcí. Přiřazení je výsledkem Exercise držitele Long opčního kontraktu, jak funguje tato procedura je popsáno v článku Exercise (uplatnění opcí). Exercise mohu (u opcí amerického typu) kdykoliv iniciovat z mé opční platformy, jak je takové „spouštění Exercise“ zařízeno u mého brokera je popsáno v článku Exercise (prakticky u IB). Z dosavadního čtení by pak bylo možné usoudit, že nakupování opcí je jen o placení Prémií a prodávání opcí o příjímání Prémií a vzniká tak základní dilema, co je vlastně lepší. O tom, že vypisování opcí má protistranu, které se umí v obchodu zajistit a být, na rozdíl od vypisovatele, jistým vítězem, je článek Vypisování opcí – kdo je král? Základní pozorovatelnou vlastností opčního kontraktu je jeho cena, jaká je logika konstrukce ceny a jak je tato cena vypočtena je možné nalézt v článku Cena opce. Základní úvahou každého obchodníka by mělo být zamyšlení, jestli to, co obchoduji, je v danou chvíli levné nebo drahé. Jakým směrem se pak může ubírat toto cenové vyhodnocení v souvislosti s pozorovatelnou cenou opčního kontraktu je popsáno v článku Je opce levná nebo drahá? Navazujícím tématem by mělo být zamyšlení, jakým způsobem lze nahlížet na Implied Volatilitu a jak ji dát do souvislosti s očekávaným pohybem na podkladové aktivu, některé z interpretací lze nalézt v článku Volatilita a Cenový pohyb – I. Rozvedení poznatků o Implied Volatilitě se zapojením statistických nástrojů je popsáno v článku Volatilita a Cenový pohyb II. Sdělením „…čím je vyšší Implied Volatilita, tím je vyšší cena opčního kontraktu…“ jsem se zabýval v článku Volatilita Cenový pohyb – III. Vytvářet analýzu opčních cen pomocí jednoduchých analytických nástrojů s využitím znalosti o stanovení Teoretické ceny opčního kontraktu je popsáno v článku Volatilita a cenový pohyb – IV. V návaznosti na článek o ceně opcí a způsobu jejího výpočtu pomocí Black-Scholesova modelu bych mohl volně pokračovat v popisu základních odvozenin od tohoto cenového modelu, které jsou schopny zachytit a kvantifikovat vlivy, které na cenu působí. Vliv pohybu ceny podkladu popisuje opční Delta, vliv rychlosti změny Delta na cenu opcí je možné vyčíst z Gamma. Změna ceny opčního kontraktu působením běhu času vysvětluje Théta a změnu Implied Volatility na tuto cenu popisuje opční Vega. Pro prostudování chování podkladových aktiv v historii je zapotřebí pracovat s historickými daty získanými například pro analýzu prováděnou v Excelu, jedním z tipů, jak tyto dat získat je popsán v článku Historická data z IB do Excelu. Možnost získávat živá aktuální data nejrůznějších investičních nástrojů – akcií, futures, opcí apod. do svého excelovského sešitu od mého brokera Interactive Brokers by nemuselo být špatnou praktickou pomůckou pro různé analytické experimenty, jak si takovou „věc zařídit“ je popsáno v článku Živá data z IB do Excelu. Měl bych si vést obchodní deník? Měl bych sledovat svůj obchodní výkon? Na tyto otázky se pokouším odpovědět v článku Obchodní deník a Tradingový výkon. Pokud obchoduji, musím si uvědomit, že také obchodování přináší daňové povinnosti, jak se jich zhostit jsem se pokusil popsat v článku Daně a smrt – základní životní jistoty. Připomenutí a objasnění struktury výpočtu zcela jednoduchých a základních statistických termínů, se kterými se mohu v tradingové práci setkat se nachází v článku Základy tradingové statistiky – I.. Jak otestovat hypotézy, které mohu vytvářet při analýze historických dat, se pokouším popsat v článku Základy tradingové statistiky – II.  Jak fungují principy výpočtu hodnoty akciového indexu jsem se pokusil v článku Akciový Index(konstrukce). První článek série o dluhopisech poskytuje základní náhled na budoucí hodnotu investovaných peněz, toto v článku Dluhopisy – I.. Ve druhém článku s dluhopisovou tématikou je popsáno, jak vypočítat současnou hodnotu investice slibující pevným výnos, tento článek je zde Dluhopisy – II.. Popis struktury amerického dluhopisového trhu se základní charakteristikou dluhopisových nástrojů je možné najít v článku Dluhopisy – III.. Jak interpretovat základní údaje o dluhopisu je možné se dočíst v článku Dluhopisy – IV.. Kolik mi může nakoupený dluhopis vydělat, jak si toto můžu spočítat a za jakých podmínek bude výpočet platit je popsáno v článku Dluhopisy – V.. Využití dluhopisů jako kolaterál k jiným obchodním pozicím přináší výhodu úročení zablokovaných prostředků mým brokerem, jak je to myšleno je popsáno v článku Dluhopisy – VI.. Pořízení dluhopisů může představovat rizika, která je zapotřebí poznat a pochopit jejich základní vliv na případnou dluhopisovou investici, tyto rizika jsou popsány v článku Dluhopisy – VII.. Popis vlivu úrokových sazeb na ceny dluhopisů je zásadní, jak to matematicky zachytit je popsáno v článku Dluhopisy – VIII.. Najít dluhopis pomocí vyhledávacích nástrojů mého brokera Interactive Brokers a nakonec si nechat přenášet dluhopisová data do excelovského sešitu je předmětem článku Dluhopisy – IX.. Poznání základní struktury dluhopisového trhu pomocí časové struktury výnosů amerických vládních dluhopisů může být základním kamenem poznání jeho aktuálního stavu a může pomoci formovat má obchodní dluhopisová rozhodnutí, vše v článku Dluhopisy – X.. Aukce amerických vládních dluhopisů a popis základní konstrukce jednotlivých typů těchto vládních dluhopisů je k přečtení v článku Dluhopisy – XI.. Zamyšlení nad výběrem investice do dluhopisů by mohlo být bližší prozkoumání některých jeho vlastností – durace, role pořizovacích nákladů nebo možnosti předčasného svolání emise emitentem je předmětem článku Dluhopisy – XII.. Investice do dluhopisů nemusí nutně znamenat nakupování konkrétních dluhopisových emisí, mohu diverzifikovat a nakonec také pořídit levněji, toto vše pomocí dluhopisových burzovně obchodovaných fondů – ETF. Jak toto funguje a co je na tom zajímavé je popsáno v článku Dluhopisy – XIII..

 

zpět na hlavní stránku

Sleduj facebook, napiš e-mail nebo tweet