Bude to trošku o Janu Nerudovi, překotnosti vývoje, změnách a plánech. V březnu 2017 jsem napsal první článek na tento web, mohu tak dnes hovořit o čtyřletých narozeninách mého „virtuálního dítěte“. Byla to zajímavá „čtyřletka“, vyplňovaná občasným sepisováním řádků s vlastními postřehy a náhledy na nejrůznější možnosti a přístupy k obchodování na kapitálových trzích. Přestože to tak nevypadá, za čtyři roky se událo velmi mnoho věcí, které posunuly trading značně kupředu. Mnoho věci se změnilo, mnoho věcí prošlo svým vlastním vývojem. Z pohledu tohoto webu například nemohu nepřipomenout zcela nové uspořádání webových stránek CBOE, na které se svými odkazy (především ve starších článcích) odkazuji a které jsou již mnohdy nefunkční, protože odkazované skutečnosti buď již neplatí, stránky s požadovaným obsahem neexistují nebo jsou přemístěny na jiné místo tohoto bezesporu skvělého webu, jako zdroje velmi cenných informací o opčních trzích a produktech, které velmi často popisuji. Není nyní v mých silách procházet jednotlivé články a upravovat odkazy, které nemusí fungovat (z jakéhokoliv z uvedených důvodů), budu tak velmi rád o zpětnou vazbu s poukazem na tyto obsahové nedostatky, které bych se pokusil postupně odstranit, aby články nepostrádaly věrnost a odkazovaly na živé a zejména hodnotné informační zdroje. Nemohu s touto skutečností, platností a obsahovou náplní hypertextových odkazů nic dělat, protože je zejména odrazem velmi hektického vývoje celého tohoto „průmyslu“, takže první citovaná slova Jana Nerudy o tom, že „kdo chvíli stál, již stojí opodál“ mají více než obecný, značně nadčasový a jemně dialektický význam, který z něj mohu odtušit.

   Kdo nic neví, musí všemu věřit

   Z pera českého literáta Jana Nerudy jsou také tato nadepsaná slova. Nevím, jak jednodušeji a výstižněji bych mohl shrnout a zopakovat mé motivy pro psaní článků zveřejněných na tomto webu. Poznání osvobozuje a zbavuje závislosti na tvrzeních a proklamacích druhých. Trading je sofistikovaná činnost, kterou není možné vykonávat s povrchními znalostmi, pokud někdo tvrdí opak a dokazuje toto vlastními dlouhodobě skvělými výsledky, jsem přesvědčen, že jsou buď dílem náhody či neuvěřitelného štěstí nebo jsou jednoduše falešné. S takovými „subjekty lehkého žití“ nepolemizuji, protože je to zbytečná ztráta času. Posoudit, nakolik jsem vydělal díky štěstí nebo náhodě v porovnání s výsledky založenými na studiu, přemýšlení a tvrdé práci nechávám vždy na každém, protože přesně vymezit tyto příčiny úspěchu bývá mnohdy těžké. Tak jako v obchodování spoléhám na pravděpodobnost, že mohu vydělat více než mohu prodělat, se stejnou optikou nahlížím také na schopnost být ziskový za předpokladu, že se tak stane pravděpodobněji připravenému, zkušenému obchodníkovi, který zná a má připraveny všechny možnosti, které může každodenní obchodní vývoj přinést než traderovi, který se nejenže na obchod nepřipravil, nezná všechny jeho možné okolnosti a možnosti a který zejména podcenil rizika, které z něj mohou vyplynout. Tento web je reflexí mých vlastních poznatků a načerpaných znalostí o vlastních obchodech, které držím na svém účtu nebo kterým jsem se v minulosti věnoval. Není mým cílem sobě nebo někomu jinému něco dokazovat, protože sám vím, čeho jsem nebo nejsem schopen, druhé nenutím, aby mé texty četli. Nemyslím si, že můj úsudek, mé rozhodování jsou vždy správné, proto si své znalosti a dovednosti snažím permanentně rozšiřovat o další poznatky a zkušenosti ostatních, a to jak četbou knih, studiem článků, sledováním nejrůznějších specializovaných webů a aplikací. Každý pokus se počítá. Nic nezatracuji ani výrazně nekritizuji, mé soukromé názory nejsou podstatné. Osobně vítám každý nový pokus o vytvoření traderského webu, specializované skupiny na sociálních sítích nebo snahu o jakýkoliv vzdělávací pokus, každá taková činnost je totiž vždy spojena s nemalým intelektuálním úsilím a předcházelo ji pravděpodobně období intenzivního přemýšlení a rozhodování, jak takovou iniciativu vlastně pojmout, navrhnout a nakonec také realizovat tak, aby byla zajímavá, poutavá a také třeba vydělala. Stejně jako ve všední realitě se ale ne vždy vše povede, ne vše musí nutně zaujmout a také se vše nakonec neprodá tak, jak by si autor možná představoval, takový je život okolo nás. Proč kritizovat (…a někdy je to dost nevybíravé) nejrůznější takové počiny, když na každém takovém miniprojektu může být kousek nějaké vlastní pravdy nebo osobní zkušenosti, kterou chtěl někdo na někoho přenést. Pokud nic nevím, nemohu mít svůj vlastní názor a jsem opravdu odkázán na to, abych předkládaným informacím věřil. Mohu ale takovému rozpoložení velmi účinně čelit díky existenci jednoduché možnosti si proklamované teze ověřit. Takový přístup bude jistě obtížný realizovat u výroku, že v amazonském pralese objevil pracovník riodežanérské univerzity nový druh kolibříka, pro tradingová tvrzení to ale nemusí být neřešitelná úloha. V době, kdy jsou k dispozici vysoce sofistikované nástroje, aplikace a koneckonců hotová řešení v kombinaci s dostupností nejrozmanitějších finančních dat, je v drtivé většině případů pouze na mě a na mnou vynaložené práci, abych nejroztodivnější obchodní výroky, metody a „zaručené postupy“ ověřil a mohl sám vyhodnotit, nakolik byly myšleny vážně či jde pouze o promyšlený marketingový trik. Nakonec mohu také konstatovat, že ověřované řešení není vůbec špatné, jenom jednoduše nesouzní s mým mentálnímu přístupem k obchodování, a to není také úplně k zahození. Nově objevené řešení nebo ověřená metoda posiluje důvěru ke sděliteli a jistě nebude na škodu takové subjekty alespoň sledovat, jak se jim v jejich přístupu vede a jak úspěšně se jim daří jej naplňovat. Tento web by mohl být jeden z těchto informačních zdrojů, alespoň já si dávám tyto ambice, aby něco sděloval a bylo nakonec velmi jednoduché si popisované informace, postupy nebo metody ověřit, nic více si nepřeji a také si ani od tohoto blogu neslibuji.   

Stále zadarmo

   Základním cílem a posláním tohoto tradingového blogu je šířit informace, a to zadarmo. Této myšlence zůstávám věrný a nic se na ni nezmění. Na webových stránkách se stále nebude objevovat žádná reklama, graficky chci, aby bylo čtení textů klidné a nerušené, design stránek stále nebude obsahovat žádné reklamní banery nebo nejrůznější komerční odkazy. Všechny hypertextové linky v článcích odkazují na místa, kde lze čerpat nějaké plnohodnotné informace nebo zajímavé zdroje poznání, nevede mě k tomu ale žádná vlastní ziskuchtivá aktivita, považuji jednoduše tyto odkazy za zajímavé a užitečné. Protože po nikom nic nepožaduji, nejsem nikomu jakkoliv zavázán a mohu se svobodně rozhodovat, co si na svůj web napíšu a věřte mi, že to přináší značnou „tvůrčí svobodu“, pokud bych tedy mohl s nějakou mírnou dávkou smělosti označit tento web za „tvorbu“. V materialistickém světě, ve kterém se pohybuji a jehož malou část se snaží mapovat tento web, je zvyklostí poměřovat vynaložené úsilí odměnou, kterou za něj obdržím. V tomto velmi praktickém pohledu na svět okolo mě mohu zjednodušeně shrnout, že ne vždy lze vše penězi měřit a vynakládané úsilí může být oceněno významně nematerialistickými statky. Poznal jsem spoustu nových lidí, kteří se na mě obracejí s radou nebo se sdělením vlastních obchodních přístupů, řešil jsem spoustu obchodních problémů a konstrukcí, se kterými se na mě obrátili, byl jsem upozorňován na vlastní chyby a nepřesnosti v textech napsaných článků, všechny tyto podněty jsou pro mě daleko významnější a mají značně vyšší hodnotu než pravidelné poplatky za doménu a webový hosting. Za čtyři roky psaní článků jsem zaregistroval přístupy na nejrůznější místa tohoto webu v řádech stovek tisíc, což mě naplňuje značným uspokojením, a utvrzuje mě, že má činnost není nějakou „marnou snahou“.

   Milník by měl znamenat nejrůznější zamyšlení, shrnutí a také možná zachycovat časový bod, který avizuje nějaké změny nebo zobrazuje vize, plány či budoucí směry vývoje. Zamyšlení popisují předchozí řádky a zobrazují jakési základní rozpoložení mé mysli nad čtyřletou prací s těmito webovými stránkami. Ve shrnutí bych pak mohl konstatovat, že jsem se již pravděpodobně vypořádal s úplně nejzákladnější problematikou související s obchodováním s opčními kontrakty, všemi nuancemi a detaily, které by mohlo přinášet, které mě napadly nebo které mi přineslo praktické obchodování. K těmto základům se již velmi pravděpodobně nebudu vracet, zdá se mi, že již bylo téměř „řečeno vše“, chtěl bych se již tedy pouze zaměřit na nějaké dokonalejší metody a přístupy, které by mohly na těchto základech stavět.

Změny

   Konzervativní osoba, za kterou se považuji, nemá sklon provádět překotné změny, které by ji vytrhly z běžných rutin. V tomto smyslu se žádné změny, týkající se webových stránek, konat nebudou. Jedinou podstatnou a zaznamenatelnou změnou bude odstranění možnosti pod zveřejněné nové články vkládat komentáře čtenářů. Chci tak odstranit rozpolcenost umístění jednotlivých dotazů čtenářů k článkům, které je možné doposud položit přímo do komentáře pod článek na stránce s textem článku nebo také do diskuzního fóra. Zdá se mi, že probrat nejasnost, zodpovědět dotaz nebo vyřešit obchodní problém je přehlednější v diskuzním fóru než v komentářích pod článkem, kde je navíc vyhledávaní reakcí a komentářů dost nepraktické a mírně nepřehledné. Od založení diskuzního fóra má již každý článek založeno ve fóru své vlastní téma, takže je z mého pohledu přehlednější diskutovat o věcech v takto uživatelsky přijatelnější aplikaci. Samozřejmě, že všechny stávající komentáře pod již napsanými články zůstanou nezměněny a zachovány. V diskuzním fóru pak stále zůstane zachován princip, že číst vše se dá bez jakékoliv nutnosti přihlašování, v případě nějaké vlastní reakce je zapotřebí se do fóra přihlásit po velmi jednoduché registraci. Také platí, že registrace do fóra není od toho, abych shromažďoval nějaké „databáze čtenářů“, ale abych mohl případně nevhodné texty, urážlivé připomínky a obecně všelijaké podivné reakce jednoduše blokovat, nemám zájem o čtenáře, kteří se snaží stupidně do kohokoliv navážet nebo proklamovat své (téměř vždy) ubohé služby. Jsem si samozřejmě vědom, že vytvořit anonymní profil pro potřeby registrace do fóra je otázka okamžiku, vzal jsem si ale otázku cenzury fóra jako svůj hlavní úkol, a přestože se tato práce doposud jeví jako výrazně sysifovská, je „čistota a vzdušnost“ témat a vláken pro mě dobrou odměnou. Tímto bych chtěl pozdravit všechny „čilejší klienty fóra“ i s jejich hypertextovými odkazy a obrázky, že si je můžou „strčit za klobouk“, prozatím požívám pouze tento diplomatický obrat.                    

Plány (ediční)

   V souvislosti s psaním budoucích článků jsem si dal velmi jednoduchý úkol, a to, aby články nebyly již tak dlouhé, tato snaha nebude samozřejmě na úkor kvality, budu se jednoduše snažit dané téma rozdělit do kratších textových celků, aby četba článků nevyčerpávala a udržela čtenářovu pozornost a text se dal přelouskat „na jeden zátah“. Toto předsevzetí vyplynulo s odezvy, které se mi dostávalo s určitými časovými odstupy téměř po celou dobu existence webu, protože se ale znám, tak se mi možná v tomto směru nebude moc dařit…:c)

   Snažím se dopředu promýšlet, jaké články budu psát, aby se témata vzájemně doplňovala nebo na sebe nějak logicky navazovala, alespoň v nějakých hrubých obrysech. Mám tak nyní nějakou zevrubnou představu, jakých témat bych se chtěl v nejbližší době dotknout. Z čistě teoretických věcí uvažuji o shrnutí základních statistických pojmů souvisejících s obchodováním, rozšířit poznatky o měření obchodního výkonu nebo se pozastavit u popisu některého z dalších opčních cenových modelů. V praktických článcích bych chtěl popsat a ukázat na základní přístup tzv. „Market-Neutral“ obchodů, tedy obchodů, kterým pramálo záleží na vlastním pohybu trhů, protože se spoléhají na jiné vlastnosti pořízených obchodních pozic. Tzv. „Long/Short“ obchody, demonstrované na akciových pozicích by pak mohly ukázat na další možný obchodní styl, který by mohlo stát za to dále smysluplněji rozvíjet. Mám také v plánu skupinu článků, která souvisí s mými plány a směry budoucího vývoje, tomuto bych se chtěl dále věnovat podrobněji

Vize a budoucí směry

  Stojím u zrodu investičního fondu. Po několika opravdu lákavých nabídkách a mých zdvořilých odmítnutích v minulosti jsem se rozhodl, že se připojím k vytvoření struktury, která se bude snažit využít znalosti a snad zkušenosti, které jsem na trzích za léta načerpal a pokusit se přitom udělat šťastným také ještě někoho jiného :c). Nebylo to jednoduché rozhodnutí, protože tato „změna stavu“ přináší zejména nové výzvy a modifikace obchodních přístupů. které jsem po léta aplikoval na svém traderském účtu. Je jasné, že některé věci a postupy se nedají aplikovat na peníze, které jsou vám svěřeny, typy a úrovně podstupovaného rizika se pak nalézají na hodnotách, které jsou značně odlišné od mého vlastního soukromého obchodního účtu. Popisu struktury, základním myšlenkám a obchodní filozofii bych chtěl věnovat v budoucnosti několik článků, které by mohly ukázat, jak se k takové náročné výzvě postavit a vypořádat se s problémy, které by mohla přinášet. Prozatím je spuštěna pouze jednoduchá webová stránka Quantical.eu, která naznačuje, o co vlastně půjde, jakou činností bychom se chtěli zabývat a jakým směrem se budeme ubírat. Hedgeový investiční fond by měl zejména akcentovat znalost problematiky derivátů a těžit se schopnosti těchto tříd aktiv simulovat a zajišťovat podkladová aktiva, na která se chceme zaměřovat. Značná dávka odhodlání je kompenzována značnou dávkou zdravých obav, aby se myšlenky, vložené do tohoto projektu přetavily v úspěch, protože nic jiného si nyní ani nepřipouštím. Těmto „porodním bolestem“ bych chtěl zcela jistě věnovat nějaký prostor, aby si zvídavý čtenář s ambicí vytvořit v budoucnosti obdobnou strukturu mohl představit, co takový proces obnáší a jaké nástrahy a úskalí může přinést.


   Čtyřletá minibilance shrnuta do výše uvedených řádků by měla dát základní odpověď na otázku, co se vlastně v budoucnosti na tomto prostoru, vymezeném přidělenou části paměti serveru poskytovatele hostingu domény dobretrejdy.com, vlastně změní? Odpověď je jednoduchá, nezmění se téměř vůbec nic. Snad je to dobrá zpráva pro ty, kteří se na mé stránky vrací a využívají informací, které jsou zde k dispozici v článcích nebo jako výsledky komunikace mezi účastníky diskuzního fóra. Snad je to špatná zpráva pro ty, kteří čekají, že stránky nabídnou nějaké zásadnější informace o neuvěřitelných metodách zbohatnutí nebo nějaké úzkostlivější následování a popisky „trendy“ věcí, které se na finančních trzích odehrávají. Konzervatismus se mi vyplácí, v životě i v práci, takže tento postoj, založený na svobodě, práci, přemýšlení a respektu ke všemu okolo mě by měl na tomto virtuálním místě také setrvat a určovat jeho další vývoj :c)

   Komentáře a příspěvky k tomuto článku prosím směrujte do Diskuzního fóra do tohoto vlákna :c)   

Sleduj facebook, napiš e-mail nebo tweet