Théta

  Nevím, jestli Théta Kazí Libuši, protože nejsem vojvoda Krok, ale protože jsem opční obchodník, tak vím, jak Théta může zkazit i velmi dobrou opční pozici. V předcházejících článcích jsem již popisoval, jak se mění cena opčního kontraktu v souvislostí s pohybem podkladového aktiva a jak tuto závislost zachycujeme pomocí řeckého písmene Delta. V návaznosti Continue Reading

Straddle a Delta-Neutral

   Pokud je Praotec Čech otcem všech nás, českých traderů, pak praotcem všech opčních strategií je zcela jistě Straddle. Opce Call a současně Put na stejném strike je tak stará, jak je stará existence těchto opčních kontraktů (jenom doplním, že nejdříve se obchodovalo jen s Call opcemi a až s odstupem několika Continue Reading