Obchodování událostí

   Stránku „Obchodování událostí“ jsem vytvořil proto, abych ji doplnil o články, které se nevyskytují na stránkách „Abeceda“ tohoto webu, ale jsou k nalezení mezi již publikovanými články nebo se jedná o články, které svou tématickou náplní souvisejí právě s událostmi, které mohou ovlivnit mé obchody. Za události ve smyslu tohoto členění pak považuji zejména pravidelné (většinou kvartální) vyhlašování obchodních výsledků obchodních společností kotovaných na finančních trzích – Earnings a také periodické vyplácení požitků spojených s držením akcií – Dividendy. Protože jsem některé své články svázal s těmito událostmi, které bezpochyby ovlivňují ceny podkladových aktiv a mohou tak přinést zajímavé obchodní příležitosti, rozdělil jsem stránku právě na tyto dva základní tématické okruhy podle těchto fundamentálně zajímavých akcí, které na trzích pravidelně nastávají a významně ovlivňují běh událostí na nich.


Earnings

   Článek Volatilita a opční obchodování je základním vhledem na změnu Implied Volatility v souvislosti s Earnings. Co mi říká trh a co mohu odezírat z opční kombinace Long Straddle je popsáno v článku Earnings – I. Vylepšování strategie Long Straddle o vypisování opčních kontraktů a získávání části vynaložené investice zpět před vyhlašováním Earnings je popsáno v článku Earnings – II. Vypisování opcí v období těsně před Earnings a přijetí omezené možnosti ztráty provedenými obchodními úpravami společně s malými backtesty je předmětem dalšího článku Earnings – III. Spojit vyhlašování Earnings s pořizováním opčních kontraktů společně s pořizováním akcií jsem se pokusil zachytit v dalším článku spojeným s toto fundamentální událostí s názvem Earnings – IV. Implied Volatilita, Théta a Vega jsou hlavními postavami článku o Earnings rozděleného do dvou částí, a to jeho první části Earnings – V. (první část). Konkrétní ukázky komplexnějších opčních strategií vycházejících z konceptu minulého článku jsou popsány v článku Earnings – V. (druhá část). Jednoduchá arbitráž opčních strategií nebo kalendářní spread vycházející z principů změny Implied Volatility je popsána v článku Earnings – VI. Využití principů Delta Neutrality s postupným „skládáním“ obchodu je popsáno v článku Delta Neutral – VII. Využití poznatků o Implied Volatilitě na jednotlivých strike (Volatility Skew) jsem si vzal jako svého pomocníka v popisu třech konkrétních obchodů, které jsem ve spojení s vyhlašováním hospodářských výsledků provedl a popsal je v článku Delta – Neutral – XII.


Dividendy

 Základní pojmy spojené s výplatou Dividendy, mírný pohled na zdanění, kde co vyhledat a co by v nejjednodušším principu mohlo fungovat je popsáno v článku Dividendy – I. Obavy s přiřazení Short opčních kontraktů „v penězích“ je nepochopenou noční můrou opčních obchodníků a je zapotřebí ji nejenom pochopit, ale také je možné ji dokonce využít, toto je předmětem článku Dividendy – II. Pochopení principu přiřazení Short Call opčního kontraktu  v souvislostí s vyplácenou Dividendou je rozvedeno do zapojení kombinace Call Bull Spread v článku Dividendy – III. Jak je to s procesem přiřazování vypsaných opčních kontraktů  v clearingové instituci a u mého brokera? Jak se hrají „Dividend Plays“ mezi market makery je nastíněno v článku Dividendy – IV. Obdržení Dividendy držením Long akcií a jejich zajištění Long Put opčním kontraktem je hodno zvláštní pozornosti v článku Dividendy – V. Pozor na chyták ve formě Special Dividend ve světle strategie Syntetické Long Call popsané v minulém článku, jak speciální Dividenda funguje je popsáno v dalším z článků ze série o vyplácení Dividendy v tomto článku Dividendy – VI. Získat Dividendu vypisováním opčních kontraktů určitě stojí za zaznamenání. Jak to funguje a co to vlastně znamená je popsáno v článku Dividendy – VII. Škoda, že se nikdy nezapomene započítat cenu vyplácené Dividendy do ceny opčních kontraktů, pokud expirují po Ex-Dividend Day. Tento povzdech je plasticky popsán v článku o syntetických pozicích s názvem Syntetické pozice – II. Prokousáním se tématy s principy Delta Netrality by mohlo být využitelné také pro „obchodníky s Dividendou“, zcela konkrétní obchod na toto téma jsem popsal v článku Delta Neutral – V.

zpět na hlavní stránku

Sleduj facebook, napiš e-mail nebo tweet

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *