Butterfly – II.

   Pokud by se mě všechny základní a nejjednodušší opční strategie zeptaly „Která z nás je nejkrásnější?“, odpověděl bych bez mrknutí oka „Butterfly“. Protože ale obchodování není pohádka o Sněhurce, musel jsem přesvědčení o poutavosti této opční kombinace pravděpodobně někde získat. Krása a užitečnost totiž nemusí jít ruku v ruce, ba naopak, Continue Reading

Butterfly – I.

   Pochopení principu Call Bull Spreadu, kde maximální ztrátou je vložená investice s maximálním potenciálem profitu ve výši dolarového vyjádření rozsahu strike a současně porozumění logice Call Bear Spreadu, kde maximální ztrátou je dolarové vyjádření rozsahu strike a maximálním profitem výsledek vstupní investice – přijatý kredit, je základem k pochopení složitější opční Continue Reading

Call Bear Credit Spread

   Vypisování Short Call opcí a pořizování Long Call opcí na vyšším strike je jedna z disciplín opčního tradingu, která pro můj účet znamená pořízení Call Bear Spreadu, pokud oba tyto úkony provedu současně (výpis Short Call a nákup Long Call na vyšším strike), obdržím na svůj účet Kredit, protože ceny Continue Reading

Syntetické pozice – V.

   Využití rovnice Call/Put Parity o vztahu cen opčních kontraktů na stejném strike vygenerovalo možnosti, jak libovolně přecházet z jednoho typu opční pozice do opačné a činit tak pokud možno efektivně, toto bylo předmětem minulých článků. Jestli je to v danou chvíli výhodné je odvislé od aktuální tržní situace vzhledem k aktuální profitabilitě Continue Reading

Syntetické pozice – IV.

   Vytvářením „umělých“ Syntetických Long opčních pozic jsem se zabýval v minulém článku, když principiálně jsem vycházel z rovnice pro Call/Put Paritu cen opčních kontraktů na stejném strike, kterou jsem se snažil ozřejmit v článku zahajujícím minisérii o syntetických pozicích. Smyslem předcházejícího článku pak bylo na jednoduchých příkladech ukázat, jak lze při držení jednoho Continue Reading