V minulém článku jsem uvedl, že k obchodování potřebuji čtyři věci – Nastavení mysli, Technologii, Obchodní dovednosti a Peníze. Také jsem se v článku hned vypořádal s prvním „potřebou“, tedy s problémem souvisejícím s duševním nastavením obchodníkovy osobnosti, takže to opticky vypadá, že to nakonec nebude tak dramatické popsat, jak se na obchodování připravit. Psát traktáty o obchodníkově duševnu mě moc nebere, protože je to jedna z mnoha věcí, na kterou nakonec každý musí stejně přijít sám. Stejné je to s „poslední potřebou“ ze čtyřlístku – Penězi. Z článků, které jsem již napsal, a které doufám ještě napíšu, pak bude vyplývat obrys mého pohledu na množství peněz k obchodování. Nebudu nyní rozebírat a kvantifikovat nějakou konkrétní sumu, protože stejně jako s nastavením hlavy, je tato nezbytná komponenta tradingu závislá na trzích a obchodech, které provádím, na míře přijímaného rizika prováděných obchodů a v neposlední řadě na obchodníkových možnostech penězi disponovat. Při kladení důrazu na originalitu každého z nás si tak netroufám někomu vlastně ani radit, nakolik by měl být penězi vybaven. Pokud tedy předpokládám, že Nastavení mysli a množství Peněz nemohu nijak ovlivnit, pak si dovolím tvrdit, že Technologii a Obchodní dovednosti jsou potřeby, se kterými bych mohl nějakým způsobem vypomoci radou a o těchto dvou nezbytných věcech je koneckonců tento web.


  Technologie – Hardware

   Své obchody musím mít možnost prostřednictvím „něčeho“ provádět. Revoluce v technologiích způsobila, že nyní ke svému obchodování nepotřebuji nic jiného, něž počítač a připojení k internetu. Bez přístupu k brokerské obchodní platformě prostřednictvím sítě je dnešní obchodování nemyslitelné, tedy žádné telefonické pokyny svému makléři nebo e-mailové obchodní příkazy svému brokerovi, na toto je nutné již zapomenout. Průměrný počítač s běžným internetovým připojením je nutnou a postačující podmínkou pro seznámení se s podstatou obchodování a pro samotné obchodování.

   Nejběžnější představa o hardwarovém vybavení obchodníka na burze je jeho obklopení dvaceti monitory a jedenácti souběžně puštěnými počítači, na kterých je spuštěno osmdesát nejrůznějších informačních, obchodních, analytických a já nevím jakých dalších aplikací. Nemám ambicí být zaměstnán u Morgan Stanley nebo jiné renomované traderské firmy, protože si velmi cením své svobody a tomuto zcela podřizuji svůj přístup k obchodování, tento je pak založen na maximální flexibilnosti a minimalizaci. Počítač nebo notebook a mobilní telefon je pro začátek dostatečné základní vybavení, musím si ale pořídit takové, které zvládne zobrazení a práci se základními obchodními a analytickými aplikacemi. „Omnia mea mecum porto“ (Všechno své si nesu se sebou) by mohlo být mottem mé představy o flexibilnosti zařízení pro obchodování. Díky možnosti otevírání obchodních a analytických platforem na různých zařízeních a využitím cloudových služeb jsem schopen se přesouvat v prostoru bez nutnosti vláčet sebou počítače a těžké notebooky a jsem pak schopen obsluhovat své obchody mimo svůj pracovní stůl na mobilním telefonu nebo tabletu. Pokud mám pracovních stolů více, například počítač v zaměstnání nebo ve své firmě, jsem schopen kdykoliv otevřít cokoliv a jakkoliv v libovolnou chvíli. Mé působení na trzích bych pak mohl přirovnat k pokusu přežit uprostřed pustých hvozdů Sibiře vybaven pouze nožem a krabičkou zápalek :c)


Technologie – Software

   Programové vybavení je alfou a omegou tradingu. Pokud budu předpokládat, že jsem otevřen obchodování a mám nezbytné počítačové vybavení, musím se vypořádat s problémem, jaké aplikace pořídit, abych byl schopen smysluplně obchodovat. Své obchody musím mít možnost prostřednictvím programového vybavení provádět, zaznamenávat a analyzovat.

Obchodní aplikace

   Provádění obchodů má na starosti obchodní platforma brokera, kterého jsem si vybral pro své obchody. Brokerů je velmi mnoho a poskytují nejrůznější služby. Nechci se pouštět do srovnávání a vyhodnocování jednotlivých brokerských společností a jejich obchodních platforem, ale zůstanu pouze u konstatování, že já osobně používám Interactive Brokers. Výběr brokerské firmy pro obchodování zabírá nezanedbatelnou část různých traderských fór a diskuzí a je s podivem, kolik nejrůznějších myšlenek a úvah jsem si za svá léta vyslechl a přečetl na toto téma. Možná existují sofistikovanější řešení, než obchodní platforma TWS tohoto mého brokera, ale při výběru brokerské společnosti by si měl každý začínající obchodník uvědomit, že takové rozhodnutí je možná na „celý obchodní život“ a měl by si položit několik základních otázek, na které by se měl pokusit nalézt své odpovědi.

   Interactive Brokers je americká společnost, jejíž akcie jsou primárně kotovány na technologické burze NASDAQ pod tickerem IBKR. Společnost tak musí povinně pravidelně zveřejňovat své hospodářské výsledky a všechny významné fundamentální zprávy, dohled nad touto společností vykonává (mimo jiné regulační, státní a profesní organizace) americká U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Akcie IBKR si tak mohu běžně koupit a mít pocit, že vlastním kousek svého brokera. Pravděpodobně mé peníze budou v bezpečnějších rukou než u „dizajnově přívětivější“ on-line brokerské pseudofirmy s domicilem na Kajmanských ostrovech a obchodním účtem nacházejícím se v kyperské bance.

   Interactive Brokers poskytuje Demo své obchodní platformy TWS, na kterém si můžu vyzkoušet základní funkcionality obchodní aplikace a prohlédnout její design. Stáhnout si tuto aplikaci do svého počítače můžu ze stránek brokera zde. Platforma TWS běží na počítačích s Windows i iOS, takže ji můžu libovolně spouštět na obou operačních systémech, musím si jen vybrat pro instalaci její správný typ. Pokud se mi podaří si TWS stáhnout, po její aktivaci můžu vidět úvodní okno

   Pokud do Username napíšu „edemo“ a do Password vepíšu „demouser“, aplikace se rozběhne. Mohu pak pozorovat a zadávat do jednotlivých řádků platformy různé tituly, například AAPL a vidět tuto obchodovanou akcii s náhodně generovanými cenami pro zkoušení nejrůznějších příkazů a operací.

   Pokud nechci nic stahovat do svých počítačů (tedy samotnou obchodní platformu TWS), mohu své obchody řídit a pozorovat přes IB WebTrader, tedy webové rozhraní, není pak problém na své obchody nahlédnout, zadat je, zrušit nebo je upravit v internetové kavárně nebo v počítači u kamaráda, bez potřeby cokoliv stahovat.

   Interactive Brokers samozřejmě disponuje aplikacemi pro mobilní telefony a tablety pro oba nejběžnější operační systémy Android a iOS, své obchody tak mohu mít vždy po ruce, když budu mít po ruce tato mobilní zařízení.

   Obchodování je především o penězích, a to o mých penězích. Pokud obchoduji, chci za toto privilegium co nejméně platit, proto by mě mělo velmi zajímat, jaké budou s mými obchody spojeny poplatky, které budu vybranému brokerovi platit. Jsem především derivátový obchodník, proto mě zajímá, kolik zaplatím za obchodování těchto investičních nástrojů, především opcí, futures a podkladů těchto derivátů, zejména akcií. Protože obchodování těchto nástrojů je spojeno s požadavky na margin, zajímá mě také, jaké si můj broker účtuje poplatky za to, že mi na obchodování půjčí své peníze. Na níže uvedeném obrázku je srovnání těchto nákladů s náklady, které bych vynaložil u jiných, obdobně velkých brokerských společností.   

   V horním řádku obrázku jsou vyznačeny tyto poplatky u mého brokera Interactive Brokers ke dni, kdy píšu tento článek. V zeleném obdélníku je částka 2.92% představující úrokovou sazbu p.a. účtovanou za poskytnutí marginu pro obchodní účet o velikosti 25.000 USD a v červeném obdélníku je vyznačen poplatek za zobchodování jednoho opčního kontraktu. Obrázek je ilustrativní, protože ve skutečnosti se ceny mírně liší „oběma směry“, obecné srovnání ale jistě napovídá, že je pravděpodobně velmi obtížné nyní nalézt brokera, který by levněji zobchodoval například opční kontrakt. Podrobnější vyhodnocení obrázku již nechám na každém.  

   Výběr obchodní aplikace jednotlivých brokerů by měl být takový, aby uměl odpovědět na otázky, které jsem si jako začínající obchodník doposud nepoložil. Protože vůbec nyní nevím, jakým směrem se bude ubírat má obchodní kariéra, jaké trhy se mi budou zamlouvat a jaké typy obchodů budu provádět, měl bych disponovat takovou obchodní aplikací, která zvládne co nejvíce budoucích nároků, vyplývajících z mých obchodních potřeb. Z tohoto pohledu disponuje platforma TWS značným množstvím funkcionalit, jako jsou rozhraní pro propojení z jinými externími obchodními aplikacemi a velmi zdařilé API, využitelné pro pokročilejší programátorskou práci, pokud jsem takto orientovaný obchodník. TWS obsahuje velké množství vlastních analytických nástrojů jak pro zamýšlené a držené obchody, tak pro analýzu a správu vlastního portfolia. Z mého pohledu se platforma TWS vyvíjí značně rychleji, než jsem schopen pozorovat a vždy mě příjemně překvapí prezentací nových funkcionalit a vychytávek.

   Interactive Brokers je americký broker a jeho platforma je v angličtině. Angličtina je kamenem úrazu pro mnohé zájemce o obchodování. Je to rovněž broker, který je orientovaný na on-line celosvětové obchodní služby, takže hlasová komunikace u něj není prioritou, natož v češtině. Mělo by toto být překážkou? Je třeba na rovinu říct, že bez úplně základní znalostí angličtiny je téměř nemožné obchodovat. Pokud nejsem schopen pochopit anglická slova v obchodní platformě TWS typu „BUY“, „SELL“, „CLOSE“, „SHORT“, „LONG“, „SPREAD“, „ASK“, „BID“ apod., měl bych na obchodování ihned zapomenout. Tento broker za mě žádné obchody dělat nebude, proto s ním nemusím složitě komunikovat vytáčením nějakého telefonního čísla, k dotazům slouží jednoduché Message Center, kde mohu zadávat své nejrůznější dotazy. K jejich zformulování by mi měla vystačit opravdu úplně jednoduchá znalost angličtiny. Pokud nějaké obchody pokazím, tak je za mě tento broker řešit také nebude, protože je to jenom moje věc. Značná část problémů například s platformou a jejím ovládáním je navíc řešena v češtině na internetu, stačí je jenom vyhledat. Je tak otázkou, nakolik jsem nucen s mým brokerem komunikovat, podle mého téměř nikoliv. Znalost angličtiny není ale nutná pro to, abych s pracovníky mého brokera probíral nuance mé obchodní aplikace nebo konkrétní obchody, ale zejména k tomu, abych byl schopen čerpat základní obchodní informace. Protože obchoduji především nástroje, které se váží k americké ekonomice, musím mít neustále povědomí, co v tomto teritoriu děje a jaký to má vliv na mé obchody. Nemohu se jednoduše spoléhat, až se dnes vyhlášené údaje o úrodě kukuřice laskavě objeví na česky psaných webových stránkách, ale musím být schopen vyhodnotit nejjednodušší reporty v angličtině sám, jinými slovy, jak mohu efektivně obchodovat, když nejsem sám schopen zachycovat základní fundamentální zprávy nebo vyhodnocovat elementární události? Nemusím zrovna citovat „Shakespeara v originále“, ale musím být schopen alespoň pochopit, minimálně v čtené formě, podstatu sdělovaných zpráv v anglickém jazyce.

Analytické aplikace

   Seznámení se s obchodní aplikací vybraného brokera, otevření účtu a prvním pokusům o obchodování musí nutně předcházet důkladná příprava. Nejenom, že musím zvládnout teoretickou část složenou poznání jednotlivých investičních nástrojů, ale zejména vyzkoušet a nanečisto vypozorovat základní vzory chování mých zamýšlených obchodů, osvojit si základní obchodní dovednosti a naučit se své obchody nějakým smysluplným způsobem zaznamenávat. K této poznávací a analytické činnosti je zapotřebí patřičného programového vybavení. Pro určitou část analýz a vedení záznamů o mých obchodech využívám Excel. Tento program by měl být nutnou součástí výbavy každého obchodníka, alespoň já bych si své studium tradingu bez něj vůbec neuměl představit. Propojení Excelu s datovými zdroji historických dat je výchozím zdrojem a základním stavebním kamenem mých analýz, alespoň pro prvotní zjištění, jestli můj obchodní nápad má nějaký smysluplný potenciál. Využívání Excelu ale není žádné dogma, existují i jiné metody práce s historickými daty a vytváření různých analýz (Python apod.), vyžadují ale poměrně pokročilejší znalosti programování, než je samotné ovládání základních funkcí v Excelu, já však na něj nedám dopustit. Osobně využívám Excel v rámci balíku Office 365, který mi poskytuje kromě tohoto Excelu také aplikaci OneNote, do které si zapisuji své poznatky, postřehy a dojmy ze studia různých článků, literatury nebo webů, které doplňuji různými výstřižky obrázků nebo částí webových stránek. Výhodou tohoto balíku Office je, že mám možnost si tyto aplikace nainstalovat na pět různých počítačů, pět různých tabletů a pět mobilních telefonů, a to nejen s Windows, ale také s iOS, takže mi tento Excel a OneNote běží také na iPadu a Macu, které používám, a také na mém iPhone. Nejvýraznější výhodou ale je, že mi tento pořízený kancelářský balík umožňuje na každém z pěti nainstalovaných PC využít cloudové úložiště OneDrive, každé o kapacitě 1 TB. Všechnu dokumentaci k obchodování mám směrovanou do složek na tomto úložišti, není pak pro mě problémem přistupovat do těchto souborů z jakéhokoliv zařízení, z jakéhokoliv místa a v jakoukoliv dobu, tedy žádné flashdisky nebo externí harddisky, které mohu ztratit nebo se mi mohou pokazit, kapacita 1TB je pak silně komfortní rozsah, který mám k dispozici.

   V Excelu si také vedu obchodní deník. Tomuto tématu se budu podrobněji věnovat v některém z budoucích článků, musím jenom připomenout, že já osobně mám potřebu mít ucelený přehled o svých provedených obchodech, proto si deník vedu a prozatím jsem neměl potřebu měnit jeho formu než tu, kterou jsem si vytvořil právě v Excelu. Nemám ambici ukazovat základní práci s tímto programem, existuje spousta knih a příruček v češtině a množství českých webových stránek, které tyto základy Excelu ukazují. Pokud by rozhodnutí stát se obchodníkem nevyšlo a vy jste se rozhodli v obchodování nepokračovat, tak by mohly být zkušenosti z práce s touto aplikací užitečné i při výkonu jiných povolání, než je právě obchodování. Studiem Excelu tak rozhodně nic nezkazíte.

   Ne vždy mohu Excel pro zamýšlenou analýzu využít, protože některé funkce by bylo složité do Excelu vpravit nebo zdroje dat pro něj neexistují, ale také proto, že není možné je Excelem smysluplně testovat. Jsem především opční obchodník, proto je základním předmětem mého zájmu testování opčních obchodů a nejrůznějších strategií sestávajících z velké části z opčních kontraktů. K takovému testování pak potřebuji dobrá opční historická data. Práce s nakoupenými opčními daty (a pořízení není opravdu levnou záležitostí) by se mohla pro začínajícího obchodníka proměnit v neřešitelný problém, který by mohl stát za odmítnutím celého konceptu opčního tradingu. Východiskem z této situace je pořízení specializovaného analytického software, který již taková data obsahuje a lze s nimi podle potřeb opčního obchodníka také pracovat. Existuje několik řešení, které mohu pro tyto účely využít, zajímat mě ale bude jen takové, které je zadarmo. Jednoznačná volba je pak analytická platforma thinkorswim brokerské společnosti TD Ameritrade.      


thinkorswim   

   Upozornění na tuto aplikaci nebude pro pokročilejší tradery asi žádnou převratnou novinkou, ale musím jednoduše konstatovat, že pro provádění analýz na historických opčních datech neexistuje srovnatelná paralela, pokud tedy chci takové testování provádět zdarma a na jednom komplexním místě. Thinkorswim je prostě skvělá věc, kterou musím mít. Protože se nejlépe věci vysvětlují na názorných příkladech, bude pořízení této analytické platformy nezbytnou pomůckou pro další články. Nejenom, že budu na této platformě demonstrovat opční základy, ale bude zcela jistě také sloužit jako vaše vlastní pomůcka dalšího individuálního rozvoje. Pomocí této platformy můžete zadávat fiktivní obchodní příkazy, „nanečisto“ nakupovat a prodávat akcie, futures nebo opční kontrakty a všechny obchody také patřičně analyzovat a zobrazovat pomoci různých vestavěných analytických pomůcek. Obrovským přínosem je ale možnost provádět historické analýzy na historických opčních datech, což je jedna z vlastností, kterou nedisponuje brokerská platforma TWS mého brokera Interactive Brokers. Jak tuto aplikaci do svého počítače získat?

   Brokerská společnost TD Ameritrade, která poskytuje platformu thinkorswim, neumožňuje nyní otevírat obchodní účty občanům České republiky. Nevím, proč je zrovna naše země ve společnosti zemí, které takto nemohou učinit nebo jaká dohoda (nebo nedohoda) tomuto otevírání účtu brání, jedno však vím jistě, tento broker tak přichází o velmi kvalitní klienty :c). Musím se proto spokojit s tím, že budu tuto platformu zkoumat do té doby, než tento zákaz padne, no, nevadí, alespoň ji pak budu umět dostatečně ovládat. Platformu lze získat v její 60-ti denní trialové verzi a k jejímu pořízení musíte využít údaje vašeho příbuzného (samozřejmě s jeho souhlasem), žijícího v zemi, která otevírání účtů u tohoto brokera umožňuje. Pro používání analytického software na dobu delší, než je trialové omezení si tak musíte nachystat dostatečné množství takových příbuzných, myslím ale, že při usilovnějším pátrání to nakonec hravě zvládnete, předpokládám totiž, že šedesátidenní období je velmi krátké na podrobné seznámení se s platformou, kterou určitě budete v budoucnosti využívat.

   Registraci pro stažení platformy thinkorswim (TOS) naleznu v tomto odkazu. Po načtení úvodní stránky se objeví vyplňovací formulář s údaji. Na následujících obrázcích je popsáno vyplnění registračního formuláře fiktivním zájemcem o vyzkoušení trialové verze. Mé ukázkové údaje jsou ryze ilustrativní a slouží pouze k demonstraci, jak správně formulář vyplnit, každý zájemce o ukázku platformy TOS samozřejmě vyplní své vlastní údaje.

 •    (1) Potvrdím, že nemám u TD Ameritrade žádný otevřený účet
 •    (2) Uvedu jméno    
 •    (3) Uvedu příjmení
 •    (4) Uvedu e-mailovou adresu. Výrazně doporučuji uvést e-mailovou adresu s příponou *.com, protože se může stát, že e-mail typu jan.novak@seznam.cz bude pro registraci nepřípustný
 •    (5) Potvrdím e-mailovou adresu z předchozího řádku

      Formulář dále vyplním podle níže uvedeného obrázku

 •    (6) Uvedu telefonní číslo
 •    (7) Vyberu ze seznamu zemi, ze které zájemce o získání pochází
 •    (8) Ulice místa bydliště
 •    (9) Město místa bydliště
 •    (10) Stát místa bydliště
 •    (11) ZIP (směrovací číslo) místa bydliště

   Pokračování formuláře mohu pozorovat dále

 • (12) Vyplníte dobu zkušenosti s obchodováním (nejsem skromný)
 • (13) Počet zamýšlených obchodů měsíčně (opět nejsem skromný)
 • (14) Zatržení produktů, o které budu mít zájem (zajímám se o vše)
 • (15) Dotaz, jestli již mám nějaký brokerský účet

   Závěr formuláře vyplním podle dalšího obrázku

 • (16) Vyberu budoucí přihlašovací jméno do aplikace TOS
 • (17) Zadám mé budoucí přihlašovací heslo
 • (18) Potvrdím mé budoucí přihlašovací heslo
 • (19) Celý vyplněný formulář potvrdím kliknutím na „Continue

   Pokud je formulář vyplněn správně, zobrazí se níže uvedený obrázek se shrnutím všech mnou vyplněných údajů. Pokud jsou ve formuláři chyby, jsem upozorněn, které pole jsem vyplnil špatně nebo které pole jsem vyplnit zapomněl

 • (20) Kliknutím na „Register“ vytvořím vlastní registraci

Pokud je všechno správně, uvidím níže uvedený obrázek

     Vytvořením registrace jsem přesměrován na „poděkování“, kde v textu klikám (21) na odkaz v texu, který mě přesměruje na stránku ke stažení vlastní aplikace.

    Podle typu mého počítače vybírám verzi programu. Stažením by měla být na ploše mého počítače zobrazena ikona aplikace thinkorswim.

   Kliknutím na ikonu by mělo dojít k inicializaci aplikace a k otevření vstupního přihlašovacího boxu

 • (1) Vyplním zaregistrované přihlašovací jméno a kliknu na ikonu zámku tak, abych toto jméno v poli přihlašovacího boxu nemusel pokaždé zadávat (uzavřený zámek) a do pole níže zadám své zaregistrované heslo 
 • (2) Přepnu tlačítko posuvníku do polohy „Paper Money
 • (3) Klikám na výchozí nastavení aplikace
 • (4) Po nastavení podle dále uvedeného obrázku potvrzuji kliknutím na „Log in“ pro spuštění TOS

   Ve výchozím nastavení mohu vybírat jazyk aplikace (čeština tam není), mohu si ale vybrat barevné schéma (5) a další parametry, celé nastavení pak uložím potvrzením „Save“ (Nastavení je dále možné měnit také v samotné aplikaci), tímto se vrátím do přihlašovacího boxu vyobrazeném na předchozím obrázku. Kliknutím na „Log In“ vše potvrdím.

   Před prvním spuštěním aplikace TOS jsem vyzván, abych potvrdil upozornění na rizikovost tradingu a akceptoval další nezbytné podmínky spojené s obchodováním (7).

  Tímto bych měl splnit všechny požadavky pro úspěšné spuštění analytické platformy thinkorswim, jejímž výsledkem by měl být níže uvedený obrázek

  Po rozbalení aplikace kliknu na záložku „Trade“ (1) a do pole pro zadání podkladového aktiva vepíšu ticker libovolného akciového titulu (2), já jsem si tam zadal například AAPL. Tímto se mi otevřelo základní pracovní nastavení TOS, ve kterém zejména vidím, že mám v TOS vytvořen jakýsi fiktivní účet, na kterém se nachází 200.000 USD (3) a také mám již možnost pozorovat opční řetězce s cenami jednotlivých opčních kontraktů (4)

  Seskupování opčních řetězců a jejich grafické zobrazení je sice v různých obchodních a analytických platformách odlišné, základní principy však zůstávají zachovány. Jak je TOS platforma strukturovaná a jak si poradit se základním nastavením bude předmětem dalšího článku. Poznávání analytické platformy TOS pak již spojím s prvními kroky k pochopení základních vlastností opčních kontraktů :c)   

Sleduj facebook, napiš e-mail nebo tweet

6 thoughts on “Technologie”

 1. TOS neumožňuje otevírání účtů od té doby, co jí koupil Ameritrade, je to politika Ameritradu. Kdo měl u nich účet ještě před tím, tak mu funguje dodneška. Výhoda jsou data zdarma (neplatím nic za data), ale větší komise. Poplatkově je to dražší než IB.

 2. zdravím všechny příznivce tohoto skvělého blogu a samozřejmě hlavně také samotného autora. snad nikoho nepohorším tím, když se zeptám na to, jak si mám interpretovat tu IV u každé sady opcí? . Nějak se tomu nemohu dopátrat :/ a mám pocit že jsem to možná zde někdo na blogu zahlédl, ale jsem asi slepý a paměť už vynechává.

  např. na posledním obrázku tohoto článku – je sada/řada opcí s exp 4 may (35) a v tom samém řádku napravo je IV 31,82% +-13,465- To je nějaká obecná IV celé řady nebo tak něco? Třeba to někoho také zajímá… Předem moc děkuji.

  zdraví Jelimán:)

  1. Ahoj,
   na význam tohoto čísla a způsob jeho určení jsem se kdysi zeptal podpory TOS, odpovědí bylo, že je to Implied Volatilita spočítaná podle nějakého vlastního výpočtu, přesná formulace byla „proprietary calculation“ a že by měla vyjadřovat Implied Volatilitu vypočtenou z několika nejbližších ATM strike váženou podle Gamma opcí na těchto strike, které vstupují do výpočtu, vlastně by tak měla vyjadřovat Implied Volatilitu samotného podkladového aktiva. Pohledem na volatility těchto strike by to celkem i odpovídalo. Je také k zamyšlení, že obdobné číslo na tom samém místě (pravý horní roh opčních řetězců), lze pozorovat také v TWS a údaje bývají někdy diametrálně jiné, asi mají jiný „vlastní výpočet“… :c)

   1. ahoj Jirko, super, děkuji Ti za upřesnění. vypadá to, že budu radši používat IV přímo na konkrétních strikes:) měj se nejlíp

    J.

 3. Ahoj Jirko,

  zkoušel jsem si nainstalovat ThinkorSwim, ale zarazilo mě, když si TOS sám stáhnul podaplikaci Chromium. Někde na webu jsem četl, že to je vir, tak nevím, co si o tom mám myslet. Máš také Chromium jakou součást TOS? Docela mě děsí myšlenka, že mám v PC nějaký vir. Aby se nedostal k přihlašovacím údajům k obchodní platformě apod.

  1. Ahoj, nic takového nemám, ale je pravdou, že jsem si dlouhou dobu aplikaci nestahoval, možná má někdo jiný stejnou zkušenost…:c)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *