S příchodem léta (dosti parný úvod) jsem vypozoroval, že se mi nechce nic epického psát. Z přijaté zodpovědnosti vůči svým čtenářům jsem však začal být mírně nesvůj a můj „nepublikační stav“ začal mírně nahlodávat moji nečinnost. Přemýšlel jsem, jaký kompromis zvolit, abych v prosluněných prázdninových a dovolenkových dnech neunavoval nějakou složitou a nepochopitelnou četbou a přesto mohl nabídnout nějaký další pohled do zákoutí opčního tradingu. Toto přemýšlení pak odměnila neobyčejná inspirace, která přišla z neuvěřitelného směru, vzpomněl jsem si totiž na své dětství a léta strávená ve společnosti ideologie, která byla s mou nynější činností spočívající ve vydělávání peněz a téměř sobeckém individualismu v prudkém protikladu. Julius Fučík nebyl trader, ale komunistická megastar, která po zatčení gestapem nechala vynášet své postřehy z kriminálu a různorodé společenské úvahy v motácích prostřednictvím svého dozorce, z těchto slepenců pak vznikla kniha (Reportáž psaná na oprátce), která se po desetiletí stala povinnou četbou zaplňující zbytečné čtenářské deníky, které jsme všichni opisovali, aniž by povinné knihy někdo vůbec četl. Nejsem Julda Fulda, nejsem ve vězení a nemusím žádat svého věznitele o zprostředkovávání svých myšlenek. Mám luxus vytvořeného blogu, který mohu psát kdykoliv se mi zachce, mohu zde napsat co mě napadne a nikdo mi nevyhrožuje smrtí, na ideologii kašlu a jediným měřítkem mého materiálního úspěchu jsou vydělané peníze a nikoliv postavení v hierarchii ideologií svázané společnosti. Tento článek ze seriálu o Delta Neutralitě tak bude (ve světle výše nadepsaných řádků) koncipován jako reportáž psaná nikoliv na oprátce, ale na základě provedených obchodních úkonů a bude tak zcela praktickou ukázkou konkrétního obchodu na mém obchodním účtu. Každé pokračování pak bude avizováno upozorněním prostřednictvím profilu na sociálních sítích.


   V minulých článcích miniseriálu o Delta Neutralitě jsem na několika místech podotýkal, že principy tohoto přístupu platí pro všechny podkladová aktiva, která mají listovány opční kontrakty, abych pak v článcích popisoval, obecně i na konkrétních příkladech, tyto principy na obchodech s akciemi. Tento článek nebude o obchodech s těmito investičními nástroji (akciemi), ale bude se týkat výhradně futures kontraktů. Jednoduše se budu snažit uplatnit pro mé obchody s futures kontrakty poznané možnosti vyplývající s Delta Neutrality a řeckých písmen popisujících mé obchodní pozice. Nebude to tedy nic nového, pouze se budu zabývat jinou třídou aktiv.

   Současné ceny kukuřice (ZC) nejsou nejnižší. To je byl můj první a výchozí poznatek při pohledu na nejrůznější futures kontrakty, které se staly předmětem mého zájmu. Kukuřice je přiměřeně drahá vzhledem k současné situaci na trzích a ve vztahu k nedávné historii, kterou si mohu zobrazit. Je začátek července 2019 a nejbližší futures kontrakt, který se nabízí ke zobchodování, je ZCU19 s expirací 13.9.2019 (záříjové futures). Má investice ale míří na vzdálenější expirace, proto se můj zájem soustředil na ZCZ19 (ZC DEC19 – prosincové futures), tedy prosincový kukuřičný kontrakt druhý v pořadí s expirací 13.12.2019. Pro zobrazení zcela základního cenového porovnání současné ceny s vývojem ceny v minulosti si mohu zobrazit cenový průběh pomocí kontinuálního kukuřičného kontraktu druhého v pořadí, jak mi toto zobrazení nabízí vynikající analytická aplikace SpreadCharts.com, která je české provenience a nabízí nejrůznější možné náhledy na futures kontrakty a jejich vzájemné kombinace. Na obrázku níže je cenový vývoj kontinuálního futures kontraktu druhého v pořadí za období posledních pěti let.

   Současná cena kolem 460 bodů je na tomto zobrazovaném pětiletém časovém rámci na svém maximu, která by se mohla zdát hůře překonatelnou překážkou. Zdání však může také klamat, protože z pohledu hlouběji do historie, například dvaceti let, vyplývá, že tato cena není nic výjimečného a kukuřice zažila „výrazně dražší časy“

 

   Drastická sucha v létě 2012 způsobila, že cena kukuřičných futures kontraktů atakovala hranici 800 bodů, tedy téměř dvojnásobnou hodnotu, než vykazuje nynější cenový stav. Přestože tedy mohu mít nějaký konkrétní současný náhled na budoucí cenový pohyb, musím připustit, že tento odhadnout je velmi obtížnou záležitostí. Využitím velmi sofistikovaných vychytávek na SpreadCharts.com si mohu v grafu zobrazit mnou pozorované ZCZ19 futures, které chci zobchodovat, v porovnání s odpovídajícími prosincovými kontrakty v jednotlivých minulých letech.

   Aktuální ZCZ19 zobrazuje modrá cenová křivka, v ostatních barevných provedeních mohu pozorovat minulé futures kontrakty. Mohu tak odhlédnout, že cena současného futures kontraktu není výrazně nízká ani vysoká a cenový průběh nevykazuje nějaký pohyb výrazně u dna zobrazovaných křivek nebo jejich vrcholech, abych mohl usuzovat, že se cena vymyká nějaké obvyklosti minulých let. Mohu si také v této aplikaci nechat zobrazit sezónnost zkoumaného prosincového kukuřičného kontraktu, abych mohl získat další obecný pohled na současný cenový stav a možný další cenový vývoj

   Mohu vypozorovat, že současná cena ZCZ19 (opět modrá křivka) protnula oba zobrazované cenové průměry, tedy sezónnost vyjádřenou pětiletým průměrem (červená křivka) a také vyjádřenou patnáctiletým průměrem (zelená křivka). Zcela evidentní je pak obecný trend obou průměrů, který by měl být sestupný až do své expirace, obě křivky sezónnosti totiž podle toho zobrazení do své expirace zřetelně klesají. Výše uvedená zobrazení na SpreadCharts.com jsou velmi propracovanou a graficky velmi zdařilou záležitostí a jejím tvůrcům bych chtěl touto cestou opravdu vyjádřit své poděkování, nejen proto, že je tato aplikace českou záležitostí, ale také proto, že velmi úspěšně strčí do kapsy své předražené zahraniční konkurenty, je volně dostupná a její tvůrci neusnuli na vavřínech, když neustále tuto aplikaci pro komoditní obchodníky vylepšují a zdokonalují.

   Cenový vývoj kukuřičného kontraktu jsem sledoval již nějakou dobu a přestože mám k dipozici tyto velmi srozumitelné grafické vizualizace, nemohu si odpustit, přestože z grafů bych již mohl něco nějakým způsobem o budoucí ceně usuzovat, prozkoumat nejjednodušší fundamenty, které se v současnosti k mé komoditě vážou. Nechci nyní zabíhat do nějakých velmi sofistikovaných ponorů a pokusím se vyhodnotit si situaci na základě nejjednoduššího a v danou chvíli nejrelevantnějšího pohledu na kukuřičné kontrakty, kterou by mohl být report WASDE. 11.7.2019 zveřejnil United States Department of Agriculture (USDA) svůj pravidelný report nazvaný Word Agricultural Suply and Demand Estimates (WASDE), který vyhodnocuje aktuální pohled na situaci zemědělských komodit a lze si z něj udělat velmi jednoduchý obrázek o základních fundamentálních ukazatelích jednotlivých obchodovaných zemědělských produktů.

   Nechci porozumět všemu a utápět se v číslech a analytických rozborech. Závěr pro 11.7.2019 je jasný – kukuřice jsou aktuálně „tři habaděje“. Zásoby této plodiny rostou, nedaří se ji exportovat pro svou vysokou cenu a z téhož důvodu roste její import. Vysoké zásoby by měly především znamenat klesání ceny, protože pokud je něčeho hodně, tak to musí být levné, aby se prodalo. Současná cena je však na pětiletém maximu a zdá se, že zcela neodpovídá této vydané zprávě. Měl bych tedy svůj obchod konstruovat tak, že se budu spoléhat na tento fenomén? Mohu a nemusím. Můj obchod bude totiž postaven na principu Delta Neutrality s kladnou Gamma a já budu spoléhat nikoliv na pokles, ale na pohyb, ať už bude jakýkoliv, mé pohledy na budoucí vývoj pak budou pouze promítnuty nejen do představy, jak můj obchod otevřu, ale zejména, v jakém tvaru jej budu chtít vidět po nějakém čase. Pokud tyto představy nebudou naplněny, budou fungovat jiné, doufám že stejně produktivní scénáře.


15.7.2019 – Vstup do obchodu

   Je pondělí 15.7.2019 dopoledne. Přestože ve čtvrtek minulého týdne vyšel WASDE report popisovaný výše, cena kukuřice vyjádřená prosincovým futures kontraktem neustále roste. Mé rozhodnutí bylo vstoupit do zamýšleného obchodu po náznaku jakéhokoliv poklesu, přestože má konstrukce bude spoléhat na jakýkoliv pohyb v jakémkoliv směru. Tento očekávaný pohyb nastal ještě před hlavními obchodními hodinami (Regular Trading Session), které začínají o půl čtvrté odpoledne našeho času. Situaci vstupu jsem vyznačil na hodinovém cenovém grafu.

   Před druhou hodinou odpoledne jsem při ceně ZC DEC19 okolo 460 pořídil 10x Long Put ZC DEC19 na strike 460, každou za -33.50 bodu. Bod v kukuřici má hodnotu 50 USD, na tuto investici jsem tak vynaložil -16.750 USD. Protože se jednalo o Long Put opci, která byla „na penězích“, její Delta byla záporná a měla hodnotu -46/opční kontrakt. Mohl jsem pak celou nakoupenou opční pozici pozorovat v okně Risk Navigatoru.

   Celková Delta byla -23 282 (-46.56 Delta*50). Nákup deseti Long Put jsem samozřejmě nechtěl vystavit možnosti ztráty při obratu trhu do uptrendu, proto jsem provedl neutralizaci této pozice nakoupením Long ZC DEC19 futures kontraktuodpovídajícím počtu, k tomuto jsem využil tlačítko Hedge aplikace Risk Navigator popisované v minulých článcích. Bylo celkem jasné, že při Delta nacházející se poblíž hodnotě -50 bude hedžovací úkon představovat nákup 5x Long ZC DEC19 futures kontraktů. Tuto obchodní operaci jsem také provedl a podařilo se mi nakoupit 5x Long ZC DEC19 futures kontraktů za cenu 461 bodů (4.61), dodal jsem tak do mé pozice přibližně +25.000 Delta, situaci po tomto obchodu mohu opět pozorovat v okně Risk Navigatoru.  

   Nákupem 5x Long ZC DEC19 futures kontraktů jsem neutralizoval svou pozici na hodnotu +2091 Delta a tímto mohu považovat své miniportfolio na prosincovou kukuřici za slušně zajištěné s vyhlídkou na neomezenou možnost profitu při pohybu ceny prosincové kukuřice v jakémkoliv směru, mám kladnou Gamma, takže při pohybu vzhůru mi budou vydělávat nakoupené 5x Long ZC DEC19 futures kontrakty, při pohybu směrem dolů nakoupené 10x Long Put ZC DEC19 na strike 460. Za 5x Long ZC DEC19 futures kontraktů za cenu 461 bodů jsem utratil (5*461*50 USD) dalších -115.250 USD, mé celkové výdaje tak činí, společně s výdajem na nákup 10x Long Put ZC DEC19 na strike 460, částku -115.250 USD – 16.750 USD) ve výši -132.000,- USD.

   Mohl bych pak celou pozici sumarizovat v číselné očekávání do jednoduché tabulky v Excelu. Než se jí budu věnovat, musím provést základní obchodní úvahu, která mě „bude pronásledovat“ celou dobu držení mé pozice na prosincové kukuřici a která bude vycházet ze specifikace opčních a futures kontraktů. Prozkoumáním charakteristiky opčního kontraktu Long Put ZC DEC19 mohu vypozorovat:

   Podkladem pro tento Long Put 460 opční kontrakt je opravdu ZC DEC19 futures kontrakt (1), tedy ten, který jsem nakoupil také. Nakoupená Long Put opce expiruje a obchodování s ní končí ve stejný den, kterým je 22.11.2019 (2). V případě, že bude tato opce „v penězích“, budu na této opci automaticky uplatněn a budu muset dodat vypisovateli této opce Long ZC DEC19 futures kontrakt, protože opce je typu „Physical Delivery“, dodávám tedy opravdu toto futures za cenu strike Long Put opce, tedy za 460 bodů (3). Pokud bude Long Put ZC DEC19 na strike 460 „v penězích“ za dobu svého života, mohu kdykoliv provést jeho Exercise a vynutit si dodání Long ZC DEC19 futures kontraktu vypisovateli opce za cenu strike, opce je totiž Exercise Style – American (4).

   Podkladové aktivum, které jsem nakoupil na svůj účet – ZC DEC19 futures kontrakt – mohu také podrobit zkoumání zobrazením stejné specifikace.

   Nakoupený ZC DEC19 futures kontrakt expiruje a Last Trading Day je 13.12.2019, tedy tři týdny po expirací Long Put opčních kontraktů (1). „Physical Delivery„, kterým je myšleno dodání fyzické komodity, není u mého brokera povoleno (2), nehrozí tedy, že bych musel tuto komoditu odebrat, můj broker mi v případě jeho držení tento zlikviduje prodejem na volném trhu ve lhůtě podle jeho obchodních podmínek. Tento termín je však až po expiraci mých Long Put opčních kontraktů. Přestože jsem vyčíslil částku v dolarech, kterou jsem musel na nákup svých ZC DEC19 futures kontraktů vynaložit, ve skutečnosti mi broker pouze zablokoval margin ve výši podle Current Margin Requierements (3).

   Ve shrnutí těchto specifikací si pak mohu vyložit, že nákup 10x Long Put ZC DEC19 na strike 460 znamená, že při expiraci těchto opcí budu mít možnost dodat 10x ZC DEC19 futures kontraktů za cenu strike Long Put ve výši 460 bodů a za toto dodání inkasovat (10*460*50 USD) celkově +230.000,- USD. Toto bude také středobodem mého snažení, protože pokud se mi podaří „sehnat“ dodávaná futures společně s dalšími náklady (původní nákup Long Put 460 opcí) levněji, než je částka +230.000,- USD, bude neutracený rozdíl mým profitem. Opět tedy pracuji s fiktivním rozpočtem, který nesmím překročit a má veškerá činnost bude směřovat k jeho nevyčerpání. Mohu tedy své dosavadní počínání sumarizovat do tabulky tak, jako v minulých příspěvcích.

   10x Long Put ZC DEC19 (1) jsem pořídil na strike 460 (2) a za každou opci jsem utratil 33,556 bodu po odečtení komisí (3). Následně jsem pořídil 5 x ZC DEC19 futures kontrakt (4) za cenu 461 bodu za každé z nich (5). Za vše jsem nyní utratil celkově -132 042,10 USD (6) a můj celkový rozpočet je stanoven na částku +230 000 USD (7).

   Toto však není pro tento vstupní den všechno. Další transakce, kterou jsem provedl, vyplývá z mé představy o dalším průběhu obchodu. Nejraději bych viděl, kdyby cena ZC DEC19 futures kontraktu klesala podle naznačených předpokladů a já bych mohl nakupovat další tyto futures za levnější cenu než je strike mé Long Put na úrovni 460 bodů, protože jejich prodej za tento strike mám díky nakoupené Long Put 460 zaručen. Chtěl bych tak vytvořit v budoucnosti 10x Syntetickou Long Call na strike 460 za co nejméně peněz (10 x Long Put DEC19 460 + 10x Long DEC19 futures) a proti této Syntetické Long Call pak vypisovat Short Call opce až do jejich expirace, mnou očekávané pozice by pak byly v podstatě Call Bull Spready složené ze Syntetické Long Call 460 a postupně vypisovaných Short Call na vyšších strike, k tomu ale potřebuji scénář s klesající cenou prosincové kukuřice, který se nemusí naplnit. Při růstu jeho ceny je mým obchodním scénářem realizace profitu na nakoupených 5x Long DEC19 futures rolováním mých 10x Long Put 460 na vyšší strike, podle aktuálních cenových podmínek s doplněním o související opční výpisy Short Call na vyšších strike. V obou scénářích ale budu postupovat mírně jiným způsobem, než jsem postupoval u Delta Neutral obchodů s akciemi. Důvodem je Implied Volatilita, samotná podstata opčních kontraktů a nabídka jednotlivých opčních řetězců podle svých expirací. Implied Volatilita opčních kontraktů na akcie totiž dramaticky roste, pokud se cena podkladové akcie propadá, zvyšující se poptávka po zajištění způsobuje, že roste Implied Volatilita a ceny opčních kontraktů z tohoto prozaického důvodu rostou. Obraty trendu a růst akciových titulů znamenají uklidnění na trzích a způsobují, že Implied Volatilita klesá a s ní odpovídajícím způsobem klesají také ceny opčních kontraktů. Zrninové komoditní futures (Grains) to však takto „zařízeno“ s Implied Volatilitou nemají, pokud cena takové komodity roste, roste také Implied Volatilita a naopak s klesající cenou klesá také hodnota Implied Volatility, toto vše se také promítá odpovídajícím způsobem do ceny opčních kontraktů. Na obrázku níže je zobrazen roční průběh vývoje Implied Volatility opčních kukuřičných kontraktů s expirací v 22. listopadu, tedy zobrazení pro mé již nakoupené Long Put 460 opční kontrakty.     

   Zřetelný nástup uptrendu na prosincovém futures (nevýrazná šedá křivka podkladu na pozadí se autorům pro zobrazení kontrastu moc nevyvedla) je následován růstem Implied Volatility (modrá křivka), která cenový vývoj téměř identicky kopíruje od chvíle raketového uptrendu. Vetší detail pak může přinést její půlroční průběh.

   Vysoká Implied Volatilita poslední doby tedy přinesla vyšší ceny opčních kontraktů a mohu tedy konstatovat, že jsem nakoupil mé 10x Long Put ZC DEC19 460 za vyšší cenu. Této situaci se musím přizpůsobit a své další kroky učinit na základě této skutečnosti. Nebude to znamenat nic jiného, než že při poznání, že opční Prémia jsou dostatečně vysoká a zajímavá také na značně odlehlých strike, budu této skutečnosti chtít využít ve svých dalších obchodních úkonech. Má pozice Delta Neutral s Long Put 460 DEC19 a s Long ZC DEC19 futures má vyznačenou expiraci mých opcí ke 22.11.2019, tedy za 130 kalendářních dnů, a toto je značně vzdálený časový úsek, který by mi mohl umožnit získávat další peníze nebo výhody na kratších časových rámcích – v bližších expiracích, musím si ale uvědomit, že mé nakoupené Long ZC DEC19 futures je nyní druhé v pořadí, protože mu předchází ZC SEP19 futures, které má nyní nejbližší expiraci (13.9.2019). Má pozornost se tedy musí zaměřit jen na takové opční kontrakty, které mají opět také jako podklad již mnou nakoupené Long ZC DEC19 futures. Při rozkliknutí možností v okně OptionTrader mé platformy TWS mohu vypozorovat možnosti nabídky opčních řetězců, které se mi aktuálně nabízí.

   V obrázku je červeným obdélníkem vyznačena volba opčního řetězce, který obsahuje Long Put ZC DEC19 460, které již mám na svém účtu. Nejblíže možný opční řetězec pro další transakce je pak vyznačen v modrém obdélníku a nabízí prozatím pouze opční kontrakty s expirací 20.9.2019, tedy za 67 kalendářních dnů, což je polovina doby do expirace mé startovací pozice s Long Put ZC DEC19 460. Z tohoto opčního řetězce nyní budu vybírat další opční kontrakty, které budu chtít vypsat.

   Co a jak vypisovat? Protože již mám na svém účtu 5x Long ZC DEC19 futures, mohu oproti mému očekávání v blízké budoucnosti zjistit, že cena prosincové kukuřice nebude klesat, ale naopak růst. Mé 5x Long ZC DEC19 futures by pak začaly generovat profit, pro který bych je mohl začít vyprodávat, například tak, že bych se řídil okamžitou Delta a vyprodával tyto futures podle aktuální cenové situace, která bude vracet mou pozici do stavu Delta Neutrality. Díky vysoké Implied Volatilitě (tedy tučným Prémiím) a vzdálenému termínu expirace ale vsadím nikoliv na postupné prodeje, ale na možnost vypsat 5x Short Call na dostatečně vysokém strike v nabízené nejbližší expiraci za 67 kalendářních dnů a vyčkat, jak si trh s prosincovou kukuřicí s mým zvoleným strike pro výpisy poradí a co by to mohlo vlastně způsobit. Zamýšlený výpis vybrané Short Call mohu podrobit prozkoumání pro ujištění, že vše provádím správně.

   Mohu vidět, že podkladem je opravdu ZC DEC19 futures, kontraktní měsíc (pro označení) je OCT19 a expirace opčního kontraktu nastane 20.9.2019. Tento obchod s výpisem jsem zadal do své platformy, když jsem si pro tuto transakci vybral strike 490. Obchod jsem také takto realizoval.

   Výpisem těchto 5x ZC Short Call OCT19 na strike 490 jsem získal 5x 15 bodů, tedy (5*15*50 USD) celkem +3.750 USD a zaplatil poplatky ve výši -14.10 USD. Co se nyní může stát? Opce při expiraci mohou vypršet jako bezcenné v případě, že cena mých 5x Long ZC DEC19 futures nebude vyšší než 490 bodů, v takovém případě budu pokračovat v dalších výpisech podle aktuální cenové situace nabízených Prémií a možných expirací. Pokud by se naopak stalo, že cena při expiraci prorazí strike vypsaných opcí (490), tak při současné ceně 460 bodů by to znamenalo pohyb vzhůru o +30 bodů, tedy o +6.50%, to by nebylo tak zajímavé jako skutečnost, že kromě přijatého Prémia (+3.750 USD) by došlo k automatickému přiřazení těchto 5x ZC Short Call OCT19 opčních kontraktů a já bych své 5x Long ZC DEC19 futures musel dodat držiteli opce za cenu strike, toto by mi přineslo profit (490 bodů – 461 bodů) +29 bodů pro každý držený kontrakt, celkově +145 bodů (+7.250 USD), celkově i s Prémiem (+3.750 USD + 7.250 USD) profit +11.000 USD, což by ve značné části krylo mé výdaje na mou pozici původní 10x Long Put ZC DEC19 460, která by zůstala na mém účtu. Protože tento uptrend by zcela jistě přinesl další zvýšení Implied Volatility a do expirace těchto Long Put by zbývalo ještě mnoho času, mohl bych celou pozici 10x Long Put ZC DEC19 460 odprodat a rolovat na vyšší strike za aktuální cenou, současně s opětovným nákupem Long ZC DEC19 futures do stavu Delta Neutral a současně také s výpisy dalších Short Call na vyšších strike podle aktuální cenové nabídky a aktuálně nabízených expirací.

   Tento provedený výpis opcí pak zakomponuji do jednoduché excelovské tabulky, abych mohl vypozorovat finanční stav této pozice.

   Výpis 5x ZC Short Call OCT19 opčních kontraktů mi přinesl +3.735,90 USD (se započtením komisí) (1) a srazil tak náklady na mou pozici na hodnotu -128.306,20 USD (2). Do vyčerpání rozpočtu ve výši +230.000,- USD mi tedy zbývá k dispozici 101.693,80 USD (3). Z této zbytkové částky mi pak vyplývá, že pokud bych nyní chtěl nyní tuto částku bezezbytku utratit na nákup zbylých 5x Long ZC DEC19 futures do mé kýžené konečné pozice Syntetické Long Call 460, muselo by toto Long ZC DEC19 futures stát (101.693,80/50/5) nejvíce 406,77 bodu, abych měl tuto očekávanou pozici zadarmo, toto je nyní můj spodní BreakEven bod celého podniku s prosincovou kukuřicí.

   Ihned po výpisu těchto 5x ZC Short Call OCT19 na strike 490, který jsem realizoval po pořízení prvotní pozice s Long Put a Long futures, začal trh s prosincovou kukuřicí padat. Co více jsem si mohl přát…

   Takto zařízen jsem již v tento den neprováděl další obchody na této komoditě a vyčkával dalšího vývoje. Transakce s kukuřicí jsou pak zachyceny v TradeLog mé obchodní platformy.

   Mohu také všechny tyto transakce z tohoto obchodního dne evidovat na výpisu z mého obchodního účtu.

    Celou pozici z tohoto dne mohu rekapitulovat v pohledu do platformy TWS.

   Výpisem 5x ZC Short Call OCT19 na strike 490 došlo také ke změně hodnot řeckých písmen popisujících mou pozici.

   Vypsané Short Call opce dodaly do mé pozice zápornou Delta, proto je její hodnota nyní negativní na hodnotě -7478 a nejsem Delta Neutral, současně tento výpis také dodal zápornou Gamma, takže se její hodnota snížila z +23.971 na +10.511, pořád to ale znamená, že je kladná a společně se zápornou Delta bude zejména vítaný masivní pohyb směrem dolů, který by mohl nechat vydělat mé 10x Long Put ZC DEC19 460 opční kontrakty, potenciál profitu je zde opravdu značný, nemohu ale tvrdit, že neomezený, hodnota pšenice totiž nemůže klesat pod hodnotu nula, tato komodita bude mít vždy nějakou hodnotu. Výpisem opcí jsem sice do pozice dodal zápornou Gamma, ale současně také kladnou Théta (viz tento článek). Její hodnota z hodnoty -64 klesla na -16 a znamená, že se plynutím času nebude hodnota mých Long Put opcí rozpadat tak rychle (předtím více než jeden bod denně). Expozice vůči risku způsobeného vlivem změny Implied Volatility (Vega) poklesla také, z původní hodnoty 541 na novou hodnotu 361, její růst by sice zvyšoval ceny nakoupených 10x Long Put opcí, ovšem způsoboval by také nárůst hodnoty 5x Short Call vypisovaných opcí, které by růst ceny Long Put opcí ve větší míře eliminovaly.  


17.7.2019

   Mé představy o poklesu ceny prosincové kukuřice se přetavily do reality. Po pořízení Delta Neutral pozice (10x Long Put + 5x Long futures) a výpisu Short Call na vyšším strike začala její cena klesat. Nyní nejsem Delta Neutral a mám značný profit potenciál na straně poklesu cenu, toto mi tedy hraje dobře do karet. Cena prosincové kukuřice zaznamenala sestup o dvacet bodů a nyní se pohybuje na úrovni 440 bodů. Do expirace je velmi mnoho času, a proto v mém obchodním rozhodnutí převládly motivy podobné, jaké mě vedly k výpisu Short Call opcí na vyšším strike s nejbližší nabízenou expirací v prvním obchodním dnu. Po dvou dnech od inicializace pozice na kukuřici tedy vyhledávám vhodné strike s dobrými Prémii také pro výpis 5x ZC Short Put OCT19. K této akci mě vedou zejména motivy získat dobré Prémium a zajistit si případně nákup 5x Long ZC DEC19 futures do plného počtu deseti kusů za cenu strike mé vypsané opce. Opět tedy mohu uvažovat se dvěma možnými scénáři, kdy opce vyprší jako bezcenné a na mém účtu zůstane přijaté Prémium nebo bude její strike při expiraci zasažen a já nakoupím od držitele této opce požadované 5x Long ZC DEC19 futures kontrakty procedurou Assignment zasažených strike vypsaných Short Put.

   Při cenovém průběhu vyznačeném na obrázku níže padla má volba na strike 420, kde jsem umístil příkazy k vyplnění za předem stanovenou cenu.

   Mohl jsem se při výběru strike pro výpis Short Put řídit také zobrazením, kde by se mohla nacházet cena podkladového ZC DEC19 futures pomocí aplikace SpreadCharts.com. Pro zadané datum expirace mé vybrané vypisované opce, které připadne na 20. září, mohu vypozorovat cenové průběhy prosincových futures v minulých letech.

   Z takového zobrazení je patrné, že předpokládat nemohu vůbec nic, protože cenové rozpětí minulých let pro zadané datum expirace je enormní, musím proto více spoléhat na momentální situaci, fundamentální poznatky a zejména mít vyhodnoceny scénáře, které mohou pro vypsané opce nastat. Zadané příkazy na limitní cenu získání Prémia ve výši minimálně +11 bodů na každý vypsaný ZC Short Put OCT19 byly vyplněny a já mohl pozorovat celou pozici na vybrané bližší expiraci v platformě TWS.

   Obrázek zachycuje pořízenou opční pozici s expiraci za 65 kalendářních dní. V červeném obdélníku je již pořízená pozice 5x ZC Short Call OCT19 na strike 490 (červený obdélník) a nově pořízená pozice 5x ZC Short Put OCT19 na strike 420 (bílý obdélník). Za tento výpis jsem inkasoval +11.25 bodu za každý kontrakt s celkovou komisí ve výši -14.10 USD. Vytvořil jsem tak Short Strangle -490/-420 a je mi nyní celkem jedno, jak tato pozice dopadne, protože pro každý možný scénář mám připraveno budoucí řešení. Celou tuto transakci pak opět mohu zachytit v jednoduché tabulce.

   Výpis 5x ZC Short Put OCT19 420, přinesl na můj účet (11.25*5*50 USD) po započtení poplatku -14.10 USD celkem +2.798,40 USD (1). Celkově jsem tak za pozici zaplatil částku –125.507,80 USD (2) a ze stanoveného rozpočtu +230.000 USD mi zůstává „na útratu“ částka 104.492,20 USD (3). Zbytková částka k útratě tak znamená, že při potřebě nákupu 5x ZC DEC19 futures do zamýšlené Syntetické pozice 10x Long Call 460 by měly tyto mít tyto nakupované futures pořizovací hodnotu (104.492,20/5/50) nejvíce 417.96 bodu, toto je opět můj nový spodní BreakEven bod celého momentálního snažení. Při strike 420 mých vypisovaných 5x ZC Short Put OCT19 bych tak při jeho proražení při expiraci již nebyl daleko od svého cíle…

   Celá transakce s vypisovanými 5x ZC Short Put OCT19 420 je zachycena v TradeLog mé obchodní platformy TWS.   

 

   Obdobně je také tento obchod v tento den vyznačen ve výpisu mého obchodního účtu.

   Zajímavý pohled se naskytne při pohledu na charakteristiku mé pozice v aplikaci Risk Navigator, která po výpisu 5x ZC Short Put OCT19 420 vypadá tak, jak je znázorněno na obrázku níže.

    

   Výpisem 5x ZC Short Put OCT19 420 jsem do pozice dodal kladnou Delta, proto se její původně více negativní hodnota -7478 změnila na méně negativní –1385, v tomto pohledu pak mohu hovořit o Delta Neutralitě. Výpis opcí ale také znamená, že jsem prodal značné množství Gamma, proto se její hodnota změnila z kladné +10.511 na hodnotu zápornou -4419, pokud bych neměl povědomí o risku a dalším vývoji mého miniportfolia na prosincové kukuřici, mělo by to jednoduše znamenat, že pro mou pozici by bylo vítané, kdyby se cena nepohybovala a zůstala do expirace v cenovém pásmu 420 – 490 bodů. Já však nehraji jen na zisk opčního Prémia, ale umím si velmi plasticky představit, že kromě zisku z výpisu opcí budu získávat (nebo budu dodávat) podkladové aktivum, proto mě hodnota záporné Gamma nyní neznepokojuje. Výpisem Short Put opcí jsem do pozice přidal další kladnou Théta, takže její hodnota již není záporná jako na minulé úrovni -16, ale je nyní kladná +16, rozpad časové hodnoty všech vypsaných opcí tak nyní zcela kompenzuje tento efekt působící na všechny mé původně pořízené Long Put opční kontrakty. Hodnota Vega se snížila z hodnoty +361 na hodnotu +187, znamená to, že růst Implied Volatility bude sice zvyšovat cenu mých původních Long Put, ale tento efekt již nebude tak výrazný, protože na ceně budou nabírat vypsané opční kontrakty, které tento přírůstek ceny budou snižovat a srážet. Co mohu tedy obecně konstatovat, jsem Delta Neutral, Gamma Negativní, Théta Neutral a téměř Vega Neutral. Protože mě účinky Gamma negativity nyní nevadí (zejména chci nakoupit 5x Long ZC DEC19 futures prostřednictvím vypsaných Short Put opcí), mohu považovat svou pozici za téměř ideální. Pro konečnou rekapitulaci (přestože je patrná v obrázku okna Risk Navigatoru výše) ještě na obrázku níže celá současná pozice v platformě TWS.  

   Pozice č.1 je 5x Long ZC DEC19 futures, pozice č.2 je 5x ZC OCT19 Short Put 420, pozice č.3 je 5x ZC OCT19 Short Call 490 a pozice č.4 je 10x ZC DEC19 Long Put 460.

   Nakolik se tato naznačovaná „idealita“ promění v profitabilní řešení nemohu nyní předpovídat, protože nemám tušení, kde se bude cena prosincové kukuřice v budoucnosti nacházet. Mám před sebou dostatečnou dávku času, který může přinést jakékoliv pohyby, které mohou být způsobeny nejrůznějšími vlivy. Očekávaná úroveň a postup sklizně, vývoj počasí a WASDE reporty (11.8.2019 a 12.9.2019) pak mohou být základními hybateli. V této pozici nemám zdaleka vyhráno a jen další vývoj společně s patřičnými úpravami bude určovat, jak se nakonec obchodování s prosincovou kukuřicí vyvede.


   Další obchodní úkony, které mohou být produkty těchto události nebo přirozeného cenového vývoje budou předmětem dalšího pokračování tohoto rozepsaného článku s prozatím otevřeným koncem…každé pokračování pak bude avizováno nikoli motákem vynášeným z mých „obchodních knih“ vězeňským dozorcem  ale na twitterovém a facebookovém profilu….:c)


26.7.2019 – revize pozice

   Od vstupu do Delta Neutral pozice na prosincové kukuřici sestavené z 10x Long Put ZC DEC19 opcí na strike 460, 5x Long ZC DEC19 futures a vypsaných 5x ZC Short Put OCT19 opcí na strike 420 současně s 5x ZC Short Call OCT19 opcí na strike 490 (tedy výpis v bližší expiraci) uplynulo deset dnů. Přestože jsem Delta Neutral a byl mi při vstupu do této kombinace nakloněn jakýkoliv budoucí pohyb podkladového futures kontraktu, přece jen jsem spíše věřil (na základě vyhodnocení momentálního fundamentu), že cena prosincové kukuřice bude spíše klesat. Expirace vypsaných opcí byla za 67 kalendářních dnů a z tohoto časového úseku tak k dnešnímu dni ubyla téměř jedna pětina času. Cena prosincové kukuřice opravdu poklesla, z původní ceny 460 bodů na aktuální hodnotu 424 bodů, tedy pokles o plných 36 bodů.

   Pokles na tuto cenu neznamená pro mě požadavek na nějakou obchodní úpravu, přestože se cena již přibližuje k mému strike 420, na kterém jsem vypsal 5x ZC Short Put OCT19. Ačkoliv jsem avizoval, že každé další pokračování článku bude o provedených obchodních úpravách mé pozice, dovolil jsem si toto předsevzetí porušit a provést menší rekapitulaci takové pozice po větším cenovém pohybu, nastalém bezprostředně po vstupu do pozice, které jsem nedoprovodil žádným obchodním úkonem.

   V článku popisující cenovou a elementární fundamentální situaci při vstupu do celého obchodu jsem poukazoval na skutečnost, že se stoupající cenou obilninových futures adekvátně roste hodnota Implied Volatility (a naopak), tato volatilita tak přiměřeně kopíruje směr cenového pohybu podkladu. Pokud jsem vstoupil do pozice za domněle vysoké ceny podkladu, patrně jsem za Long opční pozice zaplatil nevhodně mnoho peněz (10x Long Put DEC19 460) a současně vhodně slušné peníze jsem získal výpisem Short opčních pozic (5x ZC Short Put OCT19 420 současně s 5x ZC Short Call OCT19 490). Co tedy vykonala Implied Volatilita s mou pozicí při téměř 40-ti bodovém poklesu ceny podkladu? Podle očekávání značně poklesla také. Mohu si pak takové situace znázornit graficky v průbězích křivky dvouměsíčního průběhu Implied Volatility pro opční série, které jsou součástí mé pozice. Na obrázku níže jsou vyznačeny jejich hodnoty v den vstupu do prosincové kukuřice s futures kontrakty a opcemi.

   Obrázek ve dvou křivkách zobrazuje (tečkami na obou křivkách) stav k 15.7.2019, tedy datu pořízení opčních pozic. Modrá křivka zobrazuje Implied Volatilitu opcí s expirací 20. září 2019, tedy opčních kontraktů, které jsem vypsal (opce s kratší dobu do expirace). V období vypsání opcí se tato Implied Volatilita pohybovala na hodnotě 31.40%. Implied Volatilita znázorněná hnědou křivkou vykresluje její průběh pro opční kontrakty s expirací 22. listopadu 2019, tedy Implied Volatilitu pro Long Put opce, které jsem nakoupil. Pro nákupní den 15.7.2019 mohu zjistit, že se její hodnota pohybovala kolem 29.80%. Obrázek zachycuje velmi patrné následování křivek Implied Volatility za cenou podkladového aktiva. Pro zvýraznění tohoto vztahu jsem tuto skutečnost do obrázku níže  zvýraznil.

   Téměř čtyřicetibodový pokles na podkladovém prosincovém kukuřičném futures měl za následky pokles Implied Volatility pro obě sledované opční série, tato poklesla na hodnoty 27,20% (opce s expirací v září) resp. na 26.10% (opce s expirací v listopadu), pro obě opční série je pak pokles Implied Volatility o zhruba čtyři procentní body a je tak více než desetiprocentní. Co tyto grafické zobrazení vlastně znamenají pro mé nakoupené a vypsané opční pozice? Jednoznačný dopad na hodnoty všech mých opčních kontraktů. V obecném pohledu na mé opční pozice pak mohu pokles ceny kukuřičného prosincového futures o téměř čtyřicet bodů za současného poklesu Implied Volatility promítnout do hodnoty mých opcí tak, že:

  1/ Nakoupené ZC Long Put DEC19 460 jsou silně „v penězích“ a jejich současná hodnota bude ve značné části tvořena Vnitřní Hodnotou a pouze malá část její nynější ceny bude představovat Prémium, na jehož výši se podílejí všechny cenotvorné prvky včetně Implied Volatility, tato se však do ceny těchto opcí nebude projevovat tak výrazně

  2/ Vypsané Short Put OCT19 420 a Short Call SEP19 490 jsou „mimo peníze“ a jejich současná cena je tvořena pouze Prémiem, ceny těchto opcí bude do značné míry utvářet (kromě dalších cenotvorných faktorů) právě aktuální výše Implied Volatility. Od jejího poklesu si slibuji snížení jejich ceny v poměru k situaci, kdyby byla Implied Volatilita na původní výši na úrovni při vstupu do pozice.

   Tuto skutečnost (pokles cen opcí vlivem poklesu Implied Volatility) bych pak mohl promítnout do výpočtu, který by zobrazil mou volbu okamžitého výstupu z obchodu likvidací všech částí pozice na volném trhu k dnešnímu dni. Tento výpočet vychází z jednoduchého předpokladu, že jsem za obchod nyní utratil -125.507,80 USD, viz excelovská tabulka níže.

    Mohu se nyní pokusit vypočítat, nakolik bych dostal svou investici zpět, pokud bych se spokojil s likvidací přísně za vyznačené Ask a Bid podle obrázku níže.

    Situace je z páteční seance a mohu tak podle jednotlivě vyznačených pozic počítat výnosy a náklady na likvidaci každé jednotlivé části celého drženého obchodu na kukuřici.

   1/ 5x Long ZC DEC19 futures bych měl možnost prodat (BID) za 425.75 bodu/kontrakt, tedy za tržbu 5*425.75*50 USD ve výši +106.437,50 USD.

   2/ 5x ZC Short Put OCT19 420 opci bych měl možnost koupit zpět (ASK) za 15.375 bodu/kontrakt, tedy za náklady -5*15.375*50 USD ve výši -3.843,75 USD.

   3/ 5x ZC Short Call OCT19 490 opci bych měl možnost koupit zpět (ASK) za 4.75 bodu/kontrakt, tedy za náklady -5*4.75*50 USD ve výši -1.187,50 USD.

   4/ 10x Long Put DEC19 460 opci bych měl možnost prodat (BID) za 49.125 bodu/kontrakt, tedy za tržbu 10*49.125*50 USD ve výši +24.562,50 USD.

   Celkem bych utržil (+106.437,50 USD -3.843,75 USD -1.187,50 USD +24.562,50 USD) částku ve výši +125.968,75 USD. Při nákladech na celý obchod ve výši -125.507,80 USD bych nyní mohl na celé teto uzavírací transakci (+125.968,75 USD – 125.507,80 USD) profitovat částkou +460,95 USD. Za deset dnů držení pozice bych mohl toto již nyní považovat za dobrý a slušný profit a takto se pozice v kukuřici zbavit a věnovat se jiným obchodům. Přestože běží čas, který samozřejmě působí na všechny mé opční kontrakty, mohu nyní směle tvrdit, že Implied Volatilita (její pokles) by mi nadělila tento benefit. Přestože by toto mohla být jedna z dobrých variant ukončení, očekávám od obchodu jiný scénář, který ještě zdaleka „není na stole“, proto takto pozici neuzavřu a vyčkám na další cenový vývoj, do kterého mohou významně promluvit možné fundamentální události a zprávy (WASDE 12.8.2019, vývoj úrody a průběh sklizně, počasí…). 


18.8.2019 – další WASDE

  Tak a máme po dalším reportu WASDE (12.8.2019). Nespornou výhodou takto koncipovaného obchodu je skutečnost, že se můžu nechat unášet jeho důsledky a mít možnost velmi zpovzdálí sledovat, jaký bude mít vliv na moji pozici, resp. jak se změní cena podkladového futures – ZC DEC19 futures. Můžu si dopřát luxusu vyrazit třeba k moři a nechat si tento report „vysvětlit“ od renomovaných obchodníků a institucí, až zpracují jeho obsah a přetaví jej do cenového pohybu a já nemusím bezprostředně na takovou cenovou změnu reagovat.

    Kukuřice jsou pořád „čtyři habaděje“, zásoby rostou, redukován je export a také množství kukuřice k výrobě ethanolu a je indikován vyšší objem konečných zásob. Sklizeň kukuřice je očekávaná vyšší, než byla v posledním červencovém reportu. No, nemusím být zrovna nějaký kukuřičný stratég, abych nevyhodnotil, že cena asi půjde dolů. Tento předpoklad se také naplnil a ihned po publikaci tohoto reportu cena silně poklesla. Cenový vývoj tak potvrdil původní předpoklad při samotném vstupu do pozice a je vyobrazen na níže uvedeném obrázku.

  Pokud jsem s předpokladem o poklesu ceny vstupoval do nákupu 5x ZC Long DEC 19 futures a 10x Long Put DEC19 460 opcí na ceně kolem 460 bodů, mohu nyní konstatovat, že po dvou vydaných WASDE reportech došlo více než k naplnění této prognózy a cena klesla až na úroveň 370 bodů, což je pokles o celých -90 bodů!!! Pokud bych nakoupil pouze 5x prosincové futures, čekala by mě v takovém případě katastrofální ztráta (5*-90*50 USD) ve výši -22.500 USD. Pokud bych nakoupil pouze 10x Long Put DEC19 460 opcí, čekal by mě fantastický profit (10*90*50 USD) ve výši +45.000 USD. Toto ovšem není ani jeden ze scénářů, který se nyní na mém účtu naplňuje, protože jsem obě tyto pozice nakoupil současně a také jsem k této, původně Delta Neutral pozici, vypsal na nejbližší expiraci (momentálně za 33 kalendářních dnů) Short opce, a to 5x ZC Short Call OCT19 490 opcí a 5x ZC Short Put OCT19 420 opcí. Co tento velmi podstatný pokles přináší za rozměry při náhledu na celou mou pozici? Především mohu konstatovat, že vlivem silného poklesu poklesla také Implied Volatilita, její úroveň se totiž mění současně se změnou ceny podkladového futures (toto již popsáno výše v článku).     

   Ve dvou křivkách jsou vyobrazeny dvouměsíční průběhy Implied Volatility opcí s expiracemi, které mám na svém účtu. Fialová křivka zobrazuje Implied Volatilitu nakoupených Long Put ve vzdálenější expiraci v listopadu a zelená křivka Implied Volatilitu vypsaných Short opcí s expirací v září. Následování ceny (šedý průběh na pozadí) je tak velmi zřetelné. Tato situace by pak měla znamenat nepříliš vysoká Prémia například v porovnání se situací při vstupu do původní pozice. Pro zevrubné vyhodnocení, jaká je nyní cena podkladového futures – prosincové kukuřice – ve vztahu k průběhům za posledních deset let mohu opět využít aplikaci SpreadChart a nechat si zobrazit tyto desetileté průběhy v jednom „poskládaném“ grafu.

   Nyní již mohu zřetelněji pozorovat, že cena se začíná přibližovat spodní části průběhu zobrazovaných cenových úrovní za posledních deset let, mohu ale očekávat její další poklesy, protože cena není pro daný okamžik při tomto srovnání nejníže.

   Jak tedy mohu na svou pozici nahlížet, jaké mě čekají vyhlídky, jak bych se mohl v této situaci zachovat a jaké bych si mohl připravit scénáře? Všechny možné další postupy jsou samozřejmě určeny osudem vypsaných Short Call 490 a Short Put 420 s expirací za 33 kalendářních dnů. Je opravdu téměř jisté, že mé 5x Short Call 490 vyprší jako bezcenné, protože za současné fundamentální situace opravdu nepředpokládám návrat k této cenové hladině (pohyb o +120 bodů!!!) v horizontu následujícího měsíce. Co je ale naopak velmi pravděpodobné, je přiřazení (Assignment) vypsaných 5x Short Put 420, protože při současné ceně prosincové kukuřice na úrovni 380 bodů by musel nastat +40 bodový uptrend, aby se tak nestalo. Mohu tak čekat přiřazení při expiraci opcí, mohu také čekat přiřazení dříve, pokud se některý z držitelů ZC Long Put 420 opce (protistrana) rozhodne pro Exercise před expirací z nějakého (pro mě neznámého) důvodu. Obě tyto možnosti budou mít za důsledek dodání 5x Long ZC DEC19 futures za cenu strike vypsané ZC Short Put 420 opce, tedy za -420 bodů. Tento velmi pravděpodobný scénář byl ale součástí mého plánu a přesně toto je jedna z možností, kterou bych uvítal a která přesně „hraje do mých karet“. Za toto přiřazení musím vydat další peníze, protože budu pořizovat 5x Long ZC DEC19 futures a toto vydání bude (-5*420*50 USD) v celkové výši -105.000 USD. (Broker mi samozřejmě pořídí tyto futures na margin, takže to bude znamenat zatížení obchodního účtu v řádech jednotek tisíc dolarů). Jak se tento výdaj projeví do mého celkového finančního náhledu na celou takovou možnou budoucí pozici mohu vysledovat doplněním fiktivního řádku do excelovské tabulky.

   Červeně a kurzívou vyznačený řádek doplňuje celkový budoucí náhled upravený právě o výdaj -105.000 USD, při kterém mohu zjistit nejpodstatnější čísla označená v červeném rámečku. Můj přesně daný rozpočet ve výši 230.000 USD (1) by tak byl zcela vyčerpán (2) a došlo by k jeho překročení o -507.80 USD (3). To není špatné zjištění, že při tak dramatické poklesu podkladu mám pouze tak malou ztrátu, co by to vlastně znamenalo? Tato budoucí pozice složená s 10x Long Put 460 a 10x ZC DEC19 futures je pozicí 10x ZC Syntetická Long Call na strike 460 a její celkové pořízení mě vyšlo na -507.80 USD, tedy –50,78 USD/kus (mínus jeden bod). Bude pak stačit jen ve zbývajícím čase do expirace Long Put 460 opcí získat pomocí této opční syntetické kombinace alespoň právě plus jeden bod, abych již nemohl na pozici prodělat, a to jsou velmi optimistické vyhlídky.

What If?

   Jakým způsobem pak budu moci přemýšlet o tom, jak se k příjmu požadované částky nejméně -507.80 USD vlastně dostanu je velmi závislé na cenové situaci ve chvíli, kdy budu o takovém „nasbírání peněz“ uvažovat. Mohu tyto úvahy obecně rozdělit na dvě možné varianty, vycházet však budu vždy z konstatování, že budu mít na svém účtu 10x Syntetickou Long Call na strike 460.

Varianta 1/Call Bull Spread

    Budu proti této 10x Syntetické Long Call na strike 460 s expirací 22.11.2019 vypisovat Short Call opce na strike vyšším, než je na úrovni 460 bodů v expiracích bližších, než je expirace této Syntetické opce, budu tak vytvářet Call Bull Spready s vypsanou opcí v dřívější expiraci a pohodlně sbírat přijatá Prémia. Pracovně takové pozici říkám „bankomat“, protože to není nic jiného, než pravidelný příjem peněz bez jakéhokoliv rizika. Pokud totiž vypsané Short Call opce vyprší jako bezcenné, mohu vypsat další v další expiraci, pokud budou strike těchto vypsaných opcí zasaženy a já budu uplatněn na těchto opcích, budu mít profit nejen z přijatého Prémia, ale také z přiřazených futures, kterých jsem se zbavil za cenu vyšší, než jsem je nakoupil (strike vypsaných Short Call je vyšší než strike Syntetické Long Call opce) a navíc ještě budu moci mít příjem z držených Long Put, které by mi zůstaly na účtu  a mohly by mít nějakou hodnotu. Toto vše ale bude skvěle fungovat, pokud nebude cena prosincové kukuřice tak vzdálená od strike 10x Syntetické Long Call 460, což je při současné ceně na úrovni cca 380 bodů právě nyní. Této nevhodné situaci ale mohu být nápomocen postupem dle Varianty 2/  

Varianta 2/Rolování Long Put

   Mohu v konstrukci 10x Syntetické Long Call na strike 460 (složené z 10x ZC Long DEC19 futures a 10x ZC Long Put 460) upravit její strike tak, že jej budu rolovat, a to v obou možných směrech, což nyní vypadá jako absurdní operace, ale pokusím se ji vyhodnotit z dnešního cenového pohledu na opční řetězce.

Rolování ve stejné expiraci

   Snížení strike Long Put opcí tvořící Syntetickou Long Call 460 provedením rolování na nižší strike například 410 ve stejné expiraci trpí základním nedostatkem a tím je rolovací ztráta způsobená různými úrovněmi podílu Prémia a Vnitřní hodnoty pro rolované kontrakty. Při aktuální ceně kukuřičného prosincového futures na úrovni 380.56 bodu jsou totiž oba opční kontrakty vybrané pro rolování silně ITM („v penězích“), ale nižší Long Put opční kontrakt na strike 410 má ve své ceně obsaženo více Prémia než rolovaný Long Put kontrakt na strike 460. Na obrázku níže je taková vybraná volba znázorněna.  

   Pokud by se mi podařilo rolováním o padesát bodů níže (ze 460 na 410) získat právě +50 bodů kreditu za každý rolovaný kontrakt, byla by to ideální příležitost bez jakékoliv ztráty. Pro deset rolovaných kontraktů bych získal tržbu +500 bodů na můj účet, tedy +25.000 USD. Vytvořil bych 10x Syntetickou Long Call nově na strike 410 a můj rozpočet z původních 230.000 USD by se tak sice smrskl na 205.000 USD, ale požadovaných +25.000 USD rozdílu by přinesl právě rozdíl z rolování, toto je však traderský ideál. Vyznačené reálné rolování v obrázku  – prodej 10x Long Put 460 za +810 bodů a nákup 10x Long Put 410 za –372.50 bodu by přinesl příjem pouze +437.50 bodu, což představuje +21.875 USD a pohoršení si o (25.000 USD – 21.875 USD) ve výši -3.125 USD. Řešený deficit vytvořené Syntetické Long Call ve výši -507.80 USD by tak nabobtnal o tuto částku na konečnou aktuální investici do nově rolované 10x Syntetické Long Call 410 na hodnotu (-507.80 USD – 3.125 USD) ve výši -3.632,80 USD. Toto představuje na každou takto vytvořenou Syntetickou Long Call 410 ztrátu nikoliv původní mínus jeden bod, ale nyní -7.26 bodu (-363,28/50 USD).

   Proč bych takové rolování dělal, když si zvětším momentální ztrátu? To je opravdu dobrá otázka, na kterou ale existuje velmi praktická odpověď. Snížením strike 10x Syntetické Long Call se vystavuji jednak možnostem vypisovat následné Short Call v bližších expiracích na bližších strike na cenách blíže od momentální ceny a získávat podstatně vyšší Prémia, mohu také participovat na uptrendu k těmto vypsaným strike s větší pravděpodobností, než bych žádné rolovaní na nižší strike neprováděl. Tento scénář by pak připadal v úvahu při poklesu, který by neměl být tak dramatický, jako nynější downtrend o plných devadesát bodů. Mohu si také představit takový scénář dotažený v nějaké „extrémnější variantě“, tedy rolování původní Long Put 460 na strike co nejblíže aktuální ceně s vytvořením 10 x Syntetické Long Call „na penězích“.

  

   Rolování 10x Long Put ze strike 460 „na peníze“ na strike 380 (nejblíže současné ceny) by znamenalo prodej 10x Long Put 460 za +810 bodů a nákup 10x Long Put 380 za -160 bodů. Celkově bych tak provedl snížení hedžovací pozice o -80 bodů a tento sestup by mi měl vynést ideálně +800 bodů pro deset rolovaných kontraktů, abych na takovém rolování neprodělal, čehož je nemožné při rolování ve stejné expraci dosáhnout. Zcela konkrétně by podle výše uvedeného obrázku takový úkon přinesl příjem jen +650 bodů, což představuje +32.500 USD.  Vytvořil bych 10x Syntetickou Long Call nově na strike 380 a můj rozpočet z původních 230.000 USD by se tak sice smrskl na 190.000 USD a pohoršení si o (40.000 USD – 32.500 USD) ve výši -7.500 USD. Řešený deficit původně vytvořené Syntetické Long Call 460 ve výši -507.80 USD by tak opět nabobtnal o tuto částku na konečnou aktuální investici do nově rolované 10x Syntetické Long Call 380 na hodnotu (-507.80 USD – 7.500 USD) ve výši -8.007.80 USD. Toto představuje na každou takto vytvořenou Syntetickou Long Call 380 ztrátu nikoliv původní mínus jeden bod, ale nyní již -16.02 bodů (-800,78/50 USD). Přestože toto vypadá velmi neefektivně, mohlo by to být nakonec velmi dobré rozhodnutí, protože se tak vystavím značnému potenciálu příjmu Prémia při výpisech na následných Short Call v bližších expiracích současně s možností profitovat nejen na přijatém Prémiu, ale také na pohybu podkladového futures, které by mohlo hravěji překonat strike této Syntetické Long Call 380 (než původní strike 460) a nadělit další profit. Mohl bych tak sestrojit „bankomat“ na nižším strike s možnostmi „tučnějších profitů“ Tato varianta by připadala v úvahu při dramatickém poklesu podkladu se současným poklesem Implied Volatility, kdyby původní strike (460) byl značně vzdálen od aktuální ceny, ale Prémia pro nákup rolovaných Long Put na nižších strike by nebyla tak drahá.

        Rolování do bližší expirace

   Rolování 10x Long Put 460, která by se stala součástí 10x Syntetické Long Call na strike 460 společně s podkladovými Long ZC DEC19 futures mohu ale rolovat také jinak a konzervativněji. Nejsem zcela přesvědčen o budoucím pohybu ceny podkladového prosincového futures a po přiřazení Short Put 420 mám opět 10x Syntetickou Long Call na strike 460 (složenou z 10x ZC Long DEC19 futures a 10x ZC Long Put 460) a mám přečerpaný rozpočet o -507.80 USD (jsem tedy mínus jeden bod na každé této Syntetické Long Call). Tato 10x Syntetická Long Call na strike 460 expiruje za dlouhých 96 dnů a já nyní chci její držení neprodlužovat, protože se mi nelíbí, jak se obchod nakonec vyvinul. Pohledem do opčního řetězce již vidím, že je zalistována další série opčních kontraktů s expirací za 68 kalendářních dnů (hnědý obdélník), mohu pak na obrázku níže vyznačit možný další rolovací úkon

   Aktuální 10 x Long Put na strike 460 ve vzdálenější expiraci bych prodal nyní za +810 bodů a nakoupil bych 10x Long Put na strike 470dřívější expiraci za -910 bodů a utratil bych tak -100 bodů. Znamenalo by to, že jsem si zvedl celkový rozpočet z 230.000 USD na 235.000 USD (o +5.000 USD), tyto větší peníze pak dostanu kdykoliv zpět provedením Exercise nově nakoupených Long Put na strike 470, bohužel jsem ale musel právě tyto peníze vydat na rolovací operaci (-100 bodů*50 USD). Nic jsem nevydělal a nic jsem neztratil, pouze jsem si zkrátil trvání obchodu o jeden měsíc, protože se mi třeba zdálo, že se nevyvedl. Protože bych tak stále tratil -507.80 USD, vyznačil jsem v obrázku červeným obdélníkem možnost vytvoření Conversion s výpisem 10x Short Call na strike 470 v nové bližší expiraci za cenu +1.375 bodu/kus, která by způsobila, že získám (1.375 bodu*10*50 USD) částku +687.50 USD a můj obchod by tak skončil profitem ve výši +179.70 USD.

   Toto rolování by tak znamenalo především zkrácení lhůty držení pozice a zafixování malého profitu. Je to možné proto, že ceny opčních kontraktů v bližších expiracích jsou nižší, než na vzdálenějších a na jejich ceny působí dravěji plynutí času. Protože jsou obě rolované opce velmi hluboce „v penězích“, mohu rolovat takto bez nějaké ztráty, což je příjemné. Pokud by však nebyly tyto oba strike tak hluboce „v penězích“, dalo by se rolovat dokonce s profitem, což běžně uplatňuji například u akciových Delta Neutral obchodů, pokud je na takové rolování dostatek času a jsou k dispozici vhodné opční řetězce. Koneckonců mohu vyhodnotit mírně hypotetickou situaci, kdyby má pozice 10x Long Put nebyla na strike 460, tedy hluboce „v penězích“, ale byla by například na strike 410, tedy o 50 bodů mělčeji „v penězích“. Rozhodl bych se také takto rolovat do dřívější expirace a také o deset bodů výše, konkrétně na strike 420.

   Původní hypotetické 10x Long Put 410 ve vzdálenější expiraci bych prodal za +363.75 bodů a nově nakoupené hypotetické 10x Long Put 420 v bližší expiraci by mě stály částku -442.50 bodů, rozdílem by tedy byl výdaj ve výši -78.75 bodu. Jestliže bych Exercise mé původní 10x Long Put 410 získal vždy +205.000 USD, tak Exercise mé nové 10x Long Put 420 bych získal +210.000 USD, celkově bych tak získal o +5.000 USD více, náklady na toto zvýšení rozpočtu o těchto +5.000 USD mě však stálo pouze -78.75 bodu (-78.75*10*50) a tedy částku -3.937.50 USD!!! Takové pouhé rolování mi přineslo neuvěřitelný bonus +1.062.50 USD a k tomu ještě obchod skončí o jeden měsíc dříve. Pokud by se tedy tato příležitost takového rolování objevila u mé pozice, tak bych hravě pouze tímto rolováním nahradil výpadek -507.80 USD a ještě by mi zbyl bohatýrský přebytek s možností provádění dalších akcí…například vyznačené Conversion v červeném obdélníku s dalším bonusem ve výši 10x +4.50 bodu pro celou pozici. Uvidím v průběhu následujících dnů, jestli běh času a jiné cenotvorné vlivy neumožní také pro mou pozici takové rolování „dopředu a výše“ za nějaký přiměřený bonus. 

   Nevím přesně, která z variant nakonec nastane, to všechno ukáže teprve samotný cenový vývoj v následujícím měsíci. Přestože jsem sliboval, že každé pokračování bude spojeno s nějakým obchodním úkonem, tak musím již podruhé konstatovat, že se tak nestalo a slovo jsem nedodržel. Přišlo mi ale smysluplné se podělit o možné úvahy nad nastalým cenovým vývojem a možnostmi, které se mi v takové situaci otevírají. 


23.8.2019 – rolování a Syntetické Long futures

   Tak mi prosincová kukuřice klesá, až to není pěkný pohled. Od pořízení 10x ZC Long Put NOV19 460 společně s podkladovými 5x Long ZC DEC19 futures, kdy se cena prosincové kukuřice nacházela na úrovni 460 bodů se nyní pohybuje o téměř sto bodů níže (mezi hodnotami 360-370) a ztratila bezmála čtvrtinu své hodnoty. Pro zemědělce zcela jistě nepěkný pohled, pro spekulanta, který své pozice zahedžoval by to nemusela být žádná velká tragédie. Také konečně první pokračování článku, které bude ve znamení nějaké obchodní akce.

   Propad ceny kukuřice způsobil, že i já se již nyní musím začít zamýšlet, jak s pozicí dále pracovat a co vymyslet, abych se v pozici „nezasekl“ a mohl ji dále rozvíjet a řídit s nějakým smysluplným výsledkem. Protože jsem k původní 10x ZC Long Put NOV19 460 společně s podkladovými 5x Long ZC DEC19 futures na expiraci za tři měsíce vypsal také 5x Short Strangle -420/-490 s expirací zhruba za měsíc, je z tohoto pohledu jasné, že 5x ZC Short Call 490 zůstane téměř jistě bezcenná a 5x Short Put 420 mi přinese na můj účet (v případě přiřazení) dalších 5x Long ZC DEC19 futures, toto vše přibližně za měsíc. Z předchozího doplnění článku o úvahy, jak s pozicí naložit také již vím, že takto vytvořím 10x Syntetickou Long Call na strike 460 (složenou z 10x ZC Long DEC19 futures a 10x ZC Long Put 460) a budu mít přečerpaný rozpočet o -507.80 USD. také jsem popisoval, jaké bych mohl provést rolovací úkony v danou chvíli a co by to mohlo pro pozici znamenat. Plynutím času se mi však otevírají další možnosti, které mohou mé zamyšlení obohatit o další možnosti a ukázat, jaký vlastně byl jeden z mých původních plánů, se kterým jsem do obchodu vstupoval. Tak, jak se blíží expirace momentálně prvního ZC futures v pořadí (záříjová kukuřice), začínají se obchodovat weeklys opční kontrakty na mnou drženou prosincovou kukuřici. Na obrázku níže je pak již patrný úkon, který budu chtít provést, zejména proto, abych nasbíral více času na pozdější práci s celou pozicí.

   V hnědém obdélníku v horní části obrázku jsou patrné nabízené opční řetězce s jednotlivými expiracemi, které již mají jako podkladové aktivum ZC DEC19 futures. Tento snímek je pořízený v pátek 23.8.2019 odpoledne a zobrazuje zamýšlenou rolovací transakci s vypsanou (silně ITM) 5x Short Put 420 s expirací za 28 kalendářních dnů (hnědý obdélník ve spodní části obrázku). Tuto bych chtěl rolovat do bližší expirace nově listované 5x Short Put 375 s expirací za 7 kalendářních dnů, která je nyní také „v penězích“, podotýkám, že aktuální cena prosincové kukuřice je na úrovni 367 bodů. Chci tak jednoduše získat pro sebe tři týdny navíc, abych mohl v tomto ušetřeném období se „nějak zařídit“. Co tato transakce znamená? Jednoduché rolování „z peněz“ opět „do peněz“, ze strike 420 na strike 375, tedy o 45 bodů níže, jenže do dřívější expirace. Mým základním předpokladem a obchodní motivací je na tomto nižším strike také získat 5x ZC DEC19 futures, které bych téměř jistě získal na rolovaném strike 420. Toto se mi vyplní jedině v jediném případě, a to tehdy, že i tato nově rolovaná opce 5x Short Put 375 skončí za sedm kalendářních dnů „v penězích“ a bude přiřazena, v takovém případě by se stalo, že nakoupím mnou požadované futures nikoliv každé za 420 bodů, ale nyní jen za 375 bodů, a to samozřejmě vypadá skvěle. Nic skvělého na tom není, protože takové rolování stojí samozřejmě peníze, starou vypsanou Short Put 420 musím nakoupit zpět za nějaký výdaj a tento si vylepším o přijaté Prémium z nově vypisované Short Put opce na strike 375, a protože Put opce na vyšším strike jsou dražší než na nižším strike, vždy budu muset vydat nějaké peníze. Smysluplné pak takové rolování bude, když tento konečný výdaj nebude vyšší než rozdíl mezi strike, které k rolování využiji, v mém případě by neměl být větší než 45 bodů. Pro kontrolu takové transakce ještě prověřím specifikaci nového opčního kontraktu, do kterého se budu chtít rolováním „přesunout“, toto mohu pozorovat na obrázku níže.

    Nejpodstatnější zjištění je, že podkladem pro nově listovaný Put opční kontrakt je opravdu ZC DEC19 futures a že tato opce expiruje 30.8.2019, tedy v pátek tohoto týdne. Z obrázku s pozicí a zamýšlenou transakcí výše vyplývá, že bych se mohl zbavit své vzdáleněji vypsané 5x Short Put 420 za výdaj -53.625 bodů a nově 5x Short Put 375 na bližším strike vypsat za příjem +9 bodů, mohlo by se mi tak podařit tuto rolovací operaci uskutečnit opravdu za (53.625 bodu – 9.00 bodu) za -44.625 bodu, tedy opravdu méně než je rozdíl strike 45 bodů. Takto jsem také požadovaný obchod zadal do obchodní platformy a zkoušel, jestli se mi nepodaří nějaké lepší plnění. Výsledkem je pak nová odrolovaná pozice na obrázku níže.

23.8.2019 – páteční rolování

   Celý obchod je pak vyznačen v TradeLog mého účtu, společně s cenami a se všemi zaplacenými poplatky.

   Mohu pak zjistit, že jsem vykoupil vzdálenější Short Put 420 opční kontrakty za hodnotu -52.75 bodu a bližší Short Put 375 se mi podařilo prodat za +8.375 bodu, celkový rozdíl pak představuje vynaložené prostředky ve výši -44.375 bodu. Tímto rolováním jsem tak ušetřil 5/8 bodu na každém kontraktu. Musím také počítat s poplatky, které mě celkově stály -28.20 USD. Stejnou transakci také zaznamenal výpis z mého účtu.

   Pokud bych chtěl plastičtěji svůj obchod vyobrazit do cenového grafu, tak by to na hodinovém grafu mohlo vypadat tak, jako na obrázku níže.

   Modrá přerušovaná čára zobrazuje hodnotu strike vypsané opce, která expiruje na konci týdne. Mohu si také celý rolovací obchod zapsat do excelovské tabulky, abych měl přehled o aktuální finanční situaci.

   V řádku (1) je vyznačena transakce likvidace vzdálenější 5x Short Put 420 za cenu 52.75 bodu/opci, mohu pak v řádku zatížit výdaje hodnotou (-5*50*52.75) -14.10 USD poplatek v celkové hodnotě -13.201,60 USD. V řádku (2) je pak vyznačen výpis bližší 5x Short Put 375 za cenu 8.375 bodu/opci, mohu pak v řádku snížit výdaje na pozici o tržbu s hodnotou (+5*50*8.375) -14.10 USD poplatek v celkové hodnotě +2.079,65 USD.

   Zdá se to jako ideální transakce, jenomže v sobě skrývá celkem slušné riziko, které musím nějakým smysluplným úkonem zajistit. Je pravdou, že jsem na tuto operaci vydal opravdu méně než 45 bodů, představujících rozdíl mezi rolovanými strike a takto na tomto rolování vydělal. Tento výdělek mi ale bude k užitku pouze v jednom ze dvou případů, a tím je skutečnost, že nově vypsaná Short Put 375 opravdu zůstane „v penězích“ při expiraci a přinese mi na účet přiřazené 5x Long DEC 19 futures kontrakty. Potom by situace vypadala hypoteticky tak, jako na obrázku níže.

   Obdržení 5x Long DEC 19 futures kontraktů za cenu strike by znamenalo výdaj (-5*50*375 bodů) ve výši -93.750 USD a znamenalo by to, že jsem svůj rozpočet ve výši 230.000 USD překročil o -379.75 USD, oproti překročení ve výši -507.80 USD před tímto rolováním bych si tak polepšil o +128.05 USD, a to by nebylo vůbec špatné.

   Problém by ale nastal, pokud by se cena kukuřice zotavila a začala v průběhu týdne růst a překročila by cenu 375 bodu a zanechala by tak strike nově vypsaných Short Put 375 „mimo peníze“ a tyto by vypršely jako bezcenné. Rázem by se část mé investice ve výši -44.375 bodu do rolování stala součástí ztráty, která by zatížila další budoucnost mé pozice, při razantním uptrendu bych pak takovou ztrátu nemusel být schopen vyřešit. Musel bych totiž vypisovat další Short Put opce na vyšších strike nebo přímo nakoupit kýžené 5x Long DEC19 futures za cenu vyšší, než jsem si nyní zařídil za 375 bodů výpisem těchto nově narolovaných opcí. Zcela bych tak vymazal prozatímní velmi příjemné očekávané překročení čerpaného rozpočtu ve výši -379.75 USD a připsal si tak možnou významnou ztrátu. Co bych tedy měl udělat? Zajistit si, že opravdu budu v pátek na konci tohoto týdne mít na svém účtu opravdu 5x Long DEC19 futures za cenu 375 bodů, což není tak neřešitelný úkol.

   Současně s výpisem 5x Short Put 375 opcí jsem v platformě TWS zadal příkaz na nákup 5x Long Call 375, tedy na stejném strike a ve stejné expiraci.

   Nákup jsem zadal v pátek před uzavřením trhů s platností GTC a s požadovanou cenou 1.125 bodu, což představuje zhruba MID cenu v tomto okamžiku. Udělal jsem to takto zejména proto, že cena prosincové kukuřice je ve vzdálenosti zhruba sedmi bodů od tohoto strike, a proto bych mohl dostat v pondělí při Open dobré plnění, protože Théta by mohla uplynutím víkendu vykonat kus své práce a z ceny této opce tak ubrat nějakou drobnou část. Mohlo by se také samozřejmě stát, že cena bude dále klesat a cena této opce k pořízení by mohla být samozřejmě také z tohoto důvodu levnější. Toto čekání by se mi mohlo také vymstít, pokud by nastal povíkendový otevírací gap a cena futures by povyskočila a já bych musel nakupovat za vyšší ceny. Zcela praktickým důvodem je pak vytvoření tohoto příkazu pro jeho další případnou modifikaci v mobilním telefonu – nemusím již tento příkaz v mém mobilu vytvářet, stačí jej jen cenově upravovat, což jsou úpravy v řádek jednotek vteřin.  

26.8.2019 – pondělní Syntetické Long futures

   Pondělní Open dalo zapravdu zejména obavám, aby cena podkladu – prosincové kukuřice nezačala růst, což by zkomplikovalo mít jistotu, že opravdu budu na rolované 5x Short Put 375 s expirací v pátek přiřazen, protože by uptrend mohl způsobit, že by tato 5x Short Put mohla skončit při expiraci „mimo peníze“. na obrázku níže je patrný lokální uptrend před otevřením trhů.

   Ihned jsem upravil můj příkaz na nákup Long Call 375 popisovaný v odstavci výše a realizoval tak tento příkaz na aktuální ceně.

   Mohu tak konstatovat, že jsem pořídil tyto 5x Long Call 375 za cenu 2.25 bodu a zaplatil poplatky ve výši -14.10 USD. Mohu tak tuto transakci zapsat také do excelovské tabulky s aktuální pozicí, abych vyhodnotil, nakolik jsem zatížil mé dosavadní náklady.

   Z řádku označeném červenou šipkou pak mohu zjistit, že jsem musel vynaložit náklady ve výši (-5*2.25*50 USD) současně s poplatkem ve výši -14.10 USD, celkově jsem tak na tuto transakci vydal -576.60 USD. Co je však na celé pozici nejpodstatnější je fakt, že jsem  si najisto zajistil, že v pátek při expiraci Short Put 375 a Long Call 375 budu mít na svém účtu 5x Long DEC 19 futures kontrakt, tyto dvě opční pozice na stejném strike totiž vytvářejí 5x Synteické Long DEC19 futures pořízené za 375 bodů každé z nich. U expirace budu totiž buď přiřazen na 5x Short Put 375 nebo uplatněn na 5x Long Call 375 se stejným efektem, kterým je nákup 5x Long DEC19 futures. Mohu proto tuto skutečnost již také vynést do tabulky (v řádku označeném červeně), vyhodnocení této expirační transakce, abych mohl vyhodnotit mou budoucí konstelaci. Ta bude spočívat v konstrukci 10x Syntetické Long Call na strike 460 (složené z 10x ZC Long DEC19 futures a 10x ZC Long Put 460) a s přečerpaným rozpočtem o -956,35 USD. Každou takovou Syntetickou Long Call opční pozici jsem pořídil za necelé dva body (-956.35 USD/10/50 USD). Pominu nyní, že mám ještě vypsané Short Call na strike 490 s expirací za měsíc, protože lze předpokládat, že na tyto hodnoty se cena prosincové kukuřice zcela jistě nepodívá. Budu tedy tuto skutečnost s těmito vypsanými 5x Short Call 490 jenom evidovat, abych si mohl zobrazit nejpodstatnější část pozice, kterou mám nyní na svém účtu a se kterou budu dále pracovat.

   Číslem jedna je zobrazena aktuální pozice ve futures, tedy 5x Long DEC19 futures. Číslem dvě je označena 5x Syntetická Long DEC19 futures pozice tvořená opcemi na stejný strike (Long Call 375 a Short Put 375), tato mi pět těchto futures vygeneruje při páteční expiraci a budu je mít za pořizovací cenu v hodnotě strike, tedy za 375 bodů. Číslem tři je označena původní 10x Long Put 460 opce s expirací za téměř čtvrt roku, která hedžuje mých dosavadních 5x ZS DEC19 Long futures a také již 5x ZS DEC19 Syntetických Long futures, které teprve obdržím. Silně „mimo peníze“ vypsané 5x Short Call 490 opce s expirací za slabý měsíc se mi do obrázku nevešly.

   Mou jedinou starostí do budoucna tak bude zajistit si takový příjem, abych eliminoval momentální deficit ve výši necelého tisíce dolarů (-956.35 USD) a k tomu mi musí stačit existence 10x Syntetické Long Call na strike 460 na mém účtu, která expiruje 22. listopadu 2019.   


27.8.2019 – 30.8.2019 (výpisy Short Call a Assignment)

   Někdy je obtížné pochopit obchody někoho jiného, zejména pokud jde o jejích logiku a stavbu, proto provedu mírnou rekapitulaci. Nakoupil jsem 10x ZC Long Put 460 opce s expirací za bezmála čtvrt roku a k nim nakoupil ve smyslu Delta Neutrality podklady, kterými jsou 5x Long ZC DEC19 futures – prosincové kukuřičné futures. Tuto pozici jsem si vylepšil vypsáním Short Strangle ZC -420/-490 na bližší expiraci. Kukuřice následně prudce oslabila, aby prosincový kukuřičný kontrakt ztratil nynějších zhruba 90 bodů. Tím se dostala vypsaná Short Call ZC 490 ze Short Strangle značně „mimo peníze“ a nyní je nepravděpodobné, že by měla být v horizontu tří týdnů být přiřazena, proto se jí nebudu zabývat a nechám tyto vypsané Short Call 490 opce vypršet jako bezcenné. Short ZC Put 420 ze Short Strangle -420/-490 se však ocitla dosti podstatně „v penězích“ a bylo by velmi pravděpodobné, že by byla při expiraci přiřazena a vygenerovala by mi na účet 5x Long ZC DEC19 futures. Toto jsem ale chtěl urychlit, proto jsem tuto vypsanou opci roloval do nejbližšího možného termínu expirace (tento pátek), a protože jsem se posunul nejenom v čase, ale taky blíže aktuální ceně podkladu (strike nově rolované vypsané Short ZC Put je 375), musel jsem pro jistotu přiřazení na rolovaném strike v nejbližší expiraci nakoupením 5x Long ZC Call 375 vytvořit Syntetickou pozici 5x Long ZC DEC19 futures. Nyní tak mám najisto těchto pět dalších Long ZC DEC19 futures zajištěno při nejbližší expiraci.

   Mám tak 10x Long ZC Put 460 opce s expirací za čtvrt roku a 10x ZC Long DEC19 futures (pět jich mám fyzicky při prvotním pořízení pozice a pět jich mám v „syntetické“ verzi). Toto uskupení pak tvoří 10x Syntetickou ZC Long Call opcí na strike 460, za kterou jsem vynaložil -956.35 USD. To by bylo skvělé zjištění a dobrá cenová konstelace, kdyby ovšem strike 460 vytvořené Syntetické Long Call nebyl tak fatálně vzdálen od současné ceny (ta je nyní zhruba na úrovni 370 bodů). Proč to vadí? Protože jsem chtěl v následných opčních expiracích vypisovat Short Call opce proti této Syntetické Long Call 460 a sbírat tak opční Prémia až do expirace Long Put v listopadu 2019, takto bych postupně vytvářel Call Bull Spready, které by těžily jak z příjmu Prémia z postupně vypisovaných Short Call, ale také z případného pohybu nakoupených ZC DEC 19 Long futures nad strike 460. Aby mi bylo dokonale rozuměno, uvedu velmi hypotetický příklad.

    Proti již držené 10x ZC Syntetické Long Call opcí na strike 460, za kterou jsem vynaložil -956.35 USD a která má expiraci v 22. listopadu 2019, jsem vypsal 10x ZC Short Call 470 s expirací 6. září 2019 a za každou takovou vypsanou opci jsem získal +1.00 bodu (+50 USD), za deset výpisů +500 USD. Vytvořil jsem tak ZC Call Bull Spread +460/-470 s vypsanou Short Call v nejbližší expiraci. Pokud bych nechtěl použít znalosti o syntetických pozicích, tak by tato pozice byl vlastně Collar s Long Put 460, nakoupeným Long futures podkladem a Short Call 470 na bližším strike (záleží, jakou optikou se tedy budu na pozici dívat). Mohou pak nastat pouze dva scénáře:

   1/ vypsané 10x ZC Short Call 470 zůstanou při expiraci za jeden týden bezcenné a na mém účtu mi zůstane celé inkasované Prémium +500 USD a já opakuji výpis v další nejbližší expiraci.

   2/ vypsané 10x ZC Short Call 470 opční kontrakty prorazí strike 470 při expiraci a budou přiřazeny. Prémium +500 USD mi samozřejmě zůstane. Call Bull Spread +460/470 bude celý „v penězích“ a vygeneruje profit o velikosti rozdílu strike, tedy +10 bodů, při deseti kontraktech to tak bude +100 bodů a bude to představovat (+100*50 USD) příjem +5.000 USD, s přijatým Prémiem si tak přijdu na +5.500 USD. Mám ale dosavadní náklady -956.35 USD, takže celkově utržím profit +4.543.65 USD, a to by bylo skvělé. To ale není vše, na mém účtu zůstávají 10x ZC Long Put 460 a tyto mají zcela jistě ještě nějakou hodnotu, tato představuje další dosti podstatný bonus k již získanému profitu, který bude zcela závislý na aktuální vzdálenosti ceny podkladu od strike těchto zbylých Put opcí.

   Bohužel nyní, při ceně prosincové kukuřice na úrovni 370 bodů, není možné vypisovat Short Call v bližších expiracích nad strike 460 této již držené 10x ZC Syntetické Long Call opce, jednoduše proto, že na tak vzdálený strike není nabízena žádná cena pro výpis. Také je již také patrné, že takové postupné tvoření pozice při méně dramatických pohybech, než které předvedla prosincová kukuřice, by dozajista vedla k vytvoření pomyslného „bankomatu“, ke kterému by bylo možné každý týden přicházet pro bezrizikové peníze, protože by se vždy naplnil jeden ze dvou scénářů popsaných výše.

   Co tedy mohu nyní udělat, abych se takovému scénáři přiblížil? Technicky se nabízejí dvě možnosti:

   1/ Naroluji 10x Long Put 460expirací 22.11.2019 (součást 10x ZC Syntetické Long Call 460) na nižší strike, jak jsem tento úkon popisoval v předcházející aktualizaci článku z 18.8.2019. Mohu si pak vybrat, jestli budu rolovat níže až na současnou cenu nebo jiný vyšší strike než je současná cena a nabízejí se také rolovací úkony do bližší expirace, to abych neutrpěl rolovací ztrátu.

   2/ Mohu vypisovat 10x Short Call v bližších expiracích na nižších strike, než je strike 460 mé 10x ZC Syntetické Long Call s expirací 22.listopadu 2019.    

   Protože problematika rolování byla osvětlena v předcházející aktualizaci, zaměřím se na úskalí vypisování 10x Short Call v bližších expiracích na vyšších strike než je současná cena, ale nikoliv na strike vyšších, než je strike nyní již vytvořené 10x ZC Syntetické Long Call 460 se vzdálenou expirací. Nebude to nic teoretického, protože přesně takový výpis jsem realizoval také na mém účtu.

 27.8.2019 – výpis Short Call

    V úterý 27.8.2019 jsem měl možnost pozorovat v platformě TWS opční řetězec s expirací v pátek, tedy za tři obchodní dny.       

   Mohu zjistit, že mé 5x Syntetické ZC Long DEC19 futures se nachází ve stavu, kdy 5x ZC Short Put 375 je stále „v penězích“ a pokud takto vydrží i do páteční expirace, bude přiřazena a přinese mi na účet 5x ZC Long DEC19 futures, s tímto počítám a je to součást mého plánu, 5x ZC Long Call 375 by tak vypršely jako bezcenné. Má pozornost je ale zaměřena na strike 380, kde hodlám vypsat 10x ZC Short Call opční kontrakty (červený kroužek). Není to nic radostného – krátký čas do expirace a nízká Implied Volatilita způsobují, že nemohu čekat s nějakým zázračným Prémiem. K výpisům na vyšším strike s krátkou expirací jsem se rozhodl proto, že se mi zdá, že pokles ceny prosincové kukuřice se zastavil a cena začíná „přešlapovat na místě“ a report WASDE, který bude nepochybně budoucím výrazným hybatelem ceny bude zveřejněn až 12. září 2019.

   Nevím, jak tento report dopadne, proto s rolováním 10x ZC Long Put 460 popisovaným výše vyčkám nejméně do data vydání tohoto reportu, cena se může dále propadnout nebo také naopak narůst a rolování by se mohlo minout svým účinkem, to jednoduše neumím odhadnout. Volba výpisu tedy padla na strike 380 a bude tak vyplňovat čas, který bude plynout právě do vydání tohoto reportu. Počet deset kusů k výpisu znamená, že již počítám s deseti kusy záříjového kukuřičného futures na mém účtu, přestože mám pět kusů prozatím jen v jejich syntetické formě a čekám na jeho přetavení do „fyzické podoby“ rovněž tento pátek. Zadaným příkazem jsem takto tento výpis provedl.

   Za realizovaný výpis 10x ZC Short Call 380 s expirací 30.8.2019 jsem inkasoval +0.25 bodu za každou z nich a tuto skutečnost mohu vypozorovat s TradeLog mé platformy.    

   Stejná transakce je pak zachycena ve výpisu z mého obchodního účtu

    Není to opravdu mnoho peněz, které jsem získal, za tři dny do expirace a při relativně nízké Implied Volatilitě nemohu ale nic bombastického očekávat. Mohu si pak tento příjem, který mi již nikdo nevezme, zapsat do tabulky zobrazující finanční přehled mé celé pozice

   Červenou šipkou je vyznačen příjem Prémia za 10x ZC Short Call 380 vypsané opce i s komisemi a na posledním řádku je červeně vyobrazena páteční transakce přetvoření pěti Syntetických Long DEC19 pozic do fyzických 5x ZC Long DEC19 futures. Mohu tak vypozorovat, že mé náklady na celý obchod nyní činí -859,55 USD. Pokud vyprší 10x ZC Short Call 380 vypsané opce jako bezcenné, bude toto představovat moji aktuální maximální možnou ztrátu z celého obchodu, kterou utržím 22.11.2019, pokud bych již do tohoto termínu (expirace 10x ZC Long Put 460) neprováděl žádné úkony.  

   Podmínka, aby vypsané opce 10x ZC Short Call 380 vypršely v pátek bezcenné by měly být patrné z níže uvedeného grafu, který by neměl změnit tvar takovým způsobem, aby se cenové úsečky při expiraci nacházely nad modrou přerušovanou čarou znázorňující úroveň vypsaného strike.

   Největší riziko tak plyne ze situace, kdyby se cena opravdu přehoupla přes cenovou úroveň vypsaného strike 380. Co by se mohlo stát? Především je potřeba se zamyslet nad tím, co vlastně takový výpis představuje. Z pohledu podstaty výpisu Call opce to znamená povinnost dodat držiteli opce 10 x ZC Long DEC19 futures kontrakt za cenu strike, tedy v mém případě za 380 bodů. Pokud bych tedy byl na těchto 10x ZC Short Call opcích přiřazen, přišel bych o všech deset ZC Long DEC19 futures za cenu 380 bodů. Musel bych je totiž dodat držitelům ZC Long Call 380, kterým jsem vypsané opce prodal. To vypadá jako jasně prodělečný podnik, protože jsem pět futures pořídil při zahájení obchodu za cenu zhruba 460 bodů a nyní je mám dodat za 380? Nevadí, protože mi v každém případě zůstávají 10x Long Put 460 s expirací 22.11.2019, které jsou hluboce v penězích a které mohu prodat a kompenzovat tak ztrátu z tohoto cenového rozdílu při přiřazení. Konkrétně bych mohl takový rozdíl demonstrovat na obrázku s pohledem na celou pozici ke stavu ve středu 27.8.2019 po výpisu krátkodobých 10x ZC Short Call 380.

    Při pohledu na tento obrázek mohu provést hypotetickou úvahu, že bych byl na této ceně prosincové kukuřice na úrovni 368.50 bodů přiřazen (malý hnědý obdélník uprostřed obrázku). Pokud by táto cena byla cenou strike (pro zjednodušení), tak bych musel dodat 10x ZC DEC19 futures za cenu +368.50 bodů. 10x ZC Long Put 460 bych ale nyní mohl prodat za cenu (velký hnědý obdélník) +92.50 bodu každou. Pokud bych tuto tržbu za každou ZC Long Put opci připočetl k hodnotě každého prodávaného futures (+368.50 +92.50) tak bych celkově získal +461 bodu, tedy o jeden bod více než je strike původně nakoupených 10x Long Put 460. Tento plus jeden bod u každé z deseti pozic bych tak měl k dobru, pro deset pozic by to reprezentovalo (10*1*50 USD) buď částku +500 USD nebo zjištění, že pořízené Long Put 460 mi vytvářejí jednobodový polštář pro odvrácení možného přiřazení na těchto krátkodobě vypsaných opcích při jejich likvidaci. Pozor však na zásadní zkreslení takového pocitu spokojenosti, jaké že se mi tady naskýtá řešení možné nepříjemné obchodní situace!!! Přetaveno do praxe pak mohu uvažovat, že při mém vypsaném strike na úrovni 380 bude mít hodnota Long Put 460 odpovídající hodnotu, abych je mohl případně prodat a takto kompenzovat ztrátu z přiřazení a mít možnost vydělat jeden plusový bod na každý kontrakt. Toto ale platí pouze za situace, kdyby cena prosincové kukuřice zůstala při expiraci mých vypsaných Short Call 380 přesně na hodnotě 380 bodů, a takto přesně je to nemožné vůbec předpokládat a předvídat. Vytvořený jednobodový polštář zejména znamená, že mohu až do ceny 381 bodů při páteční expiraci vycházet z možnosti prodat Long Put a nemít větší ztrátu, která by mě potkala, kdyby cena atakovala nějaké vyšší cenové úrovně prosincového futures. Při cenách například okolo 390 bodů by pak Long Put 460 byla natolik levná, že vytvoří ztrátu modelově například kolem devíti bodů na každý takto držený podklad, a to by bylo velmi nemilé.    

30.8.2019 – Expirace a Assignment     

  Páteční expirace vypsaných 10x Short Call 380 zastihla prosincový kukuřičný kontrakt na ceně pohybující se kolem hodnoty 370.

   Znamená to, že krátkodobé vypsané 10x Short Call 380 opce vypršely jako bezcenné a také mohu z tohoto čtyřdenního grafu konstatovat, že cena kukuřice opravdu hledá svůj další směr a přešlapuje na místě, neklesá, ale také neroste. Z konečné ceny okolo 370 bodů při páteční expiraci také vyplývá, že mé 5x ZC Syntetické Long DEC19 futures sestavené z 5x ZC Long Call 375 a 5x ZC Short Put 375 bude přetvořeno do fyzických 5x ZC Long DEC19 futures přiřazením na 5x ZC Short Put 375, zatímco nakoupené 5x ZC Long Call 375 vyprší jako bezcenné. Toto je TradeLog po páteční expiraci opcí.

   Označeno (1) znázorňuje expiraci bezcenných 5x ZC Long Call 375. Číslem (2) je zobrazeno přiřazení (Assigned) vypsaných 5x ZC Short Put 375, jehož výsledkem je nákup 5x ZC DEC19 futures za cenu strike 375 bodů vyznačených v řádku (3). V řádku s označením (4) je pak zachycena expirace bezcenných vypsaných 10x ZC Short Call 380. K zaznamenání je skutečnost, že také přiřazení u futures kontraktů (stejně jako u akcií) je u brokera Interactive Brokers bez jakéhokoliv poplatku. Celou kompletní pozici na mém účtu mohu po páteční expiraci vypozorovat níže na obrázku

   Mám již nyní opravdu 10x ZC DEC19 futures (1). Stále mám vypsaných 5x Short Call 490 s expirací 20.září 2019 (2), tedy za devatenáct dnů, tyto jsou již beznadějně bezcenné ve vzdálenosti 130 bodů od současné ceny, takže se jimi nebudu muset s obrovskou pravděpodobností zabývat. Nakoupených 10x ZC DEC19 futures mám plně zajištěných 10x ZC Long Put 460 s expirací 22.listopadu 2019 (3), tedy za necelého čtvrt roku. Mám tak plnohodnotných 10x Syntetických ZC Long Call na strike 460 s expirací 22.listopadu 2019 a pořizovací náklady na tuto syntetickou pozici ve výši -859.55 USD, znamená to, že každá z těchto 10x Syntetických ZC Long Call na strike 460 momentálně ztrácí (-859.55 USD/10/50 USD) hodnotu -1.72 bodu, a to je při téměř stobodovém poklesu podkladu – prosincové kukuřice – velmi dobré zjištění. V obrázku jsem vyznačil červeným kroužkem možný výpis 10x Short Call 460 se strike a expirací stejnou, jako jsou držené 10x Long Put 460. Tímto bych vytvořil Coversion na tomto strike společně s drženými 10x ZC DEC19 futures a získal bych další peníze ve výši +1.125 bodu, touto transakcí bych mohl pozici zakonzervovat v mírné ztrátě (-1.710 bodu +1.125 bodu) ve výši -0.585 bodu/kontrakt, pro deset kontraktů na hodnotě -5.85 bodu, což představuje momentální maximální možnou ztrátu -292.50 USD.  

   Jak mohu své dosavadní počínání vyhodnotit? Záleží, jak se na svou nynější pozici mohu dívat a co si od ní slibuji. Z takové perspektivy pak mohu konstatovat, že jsem do obchodu vstupoval tak, že jsem nakoupil 10x ZC Long Put 460 s expirací 22. listopadu 2019 za investici ve výši -33.55 bodu za každou z nich a nyní jsem již tyto náklady téměř zcela pokryl (chybí mi u každé ještě -1.71 bodu). Od pozice jsem si zejména sliboval již výše a dříve popisované Call Bull Spready s vypisovanou opcí Short Call v bližších expiracích, toto se mi ale vzhledem k silnému propadu ceny podkladu pod strike těchto ZC Long Put 460 bude obtížně realizovat bez nějakých dodatečných úprav.

   Jaké budou další kroky? Pravděpodobně bude další obchodní rozhodnutí vycházet z velmi nízké úrovně Implied Volatility, kterou mohu vysledovat na obrázku níže, který zobrazuje pohled na její průběh pomocí Implied Volatility opcí s expirací mých držených Long Put s expirací za téměř čtvrt roku.


  5.9.2019 – Rolování a Call Bull Spread

   Okamžik stobodového poklesu nakoupené prosincové kukuřice jsem se rozhodl oslavit dalšími obchodními úkony. Přestože jsem avizoval, že zveřejnění reportu WASDE dne 12.září 2019 bude určující pro mé další obchodní kroky, nemohu přehlédnout fakt, že se cena nakoupených prosincových kukuřičných futures začala velmi nepatrně stabilizovat a nepředvádí dramatické poklesy o jednotky procent denně.

   

   Ze dvou posledních zveřejněných reportů není obtížné vyčíst, že kukuřice je nadbytek, proto bylo logické, že cena bude klesat. Nepředpokládal jsem ale, že klesne o sto bodů v tak krátkém čase a že tak ztratí podstatnou část své hodnoty. Výhodou investování do komodit je skutečnost, že na rozdíl od investice do akcií tyto mají vždy nějakou cemu a nemůže se tak stát, že „kukuřice zkrachuje“ a ztratí celou svou hodnotu, jednoduše má vždy v každém okamžiku nějakou cenu a je jen otázka tržních vlivů, jestli je její současná úroveň férová nebo je v rozporu s aktuální (zejména fundamentální) situaci nebo očekáváním. Nemusím tak být zrovna velký vědec a kukuřičný expert, abych si neuvědomoval, že dramatický pokles ceny se pravděpodobně v nějakém časovém okamžiku vyčerpá a začne se stabilizovat, jenom nevím a nejsem schopen odhadnout, kdy se tak stane. Nejsem „kukuřičný fundamentalista“ a nechci nyní zabřednout do hlubokých ponorů, které by mi mohly nabídnout nejrůznější jiné reporty, zejména ty hlavní, vydávané United States Department of Agriculture, které sledují aktuální vývoj úrovně úrody, jak se daří kukuřici sklízet, jak probíhá její výsev nebo jaký je vliv počasí na tyto „agronomické události“, toto ale samozřejmě nezatracuji, protože to může mít svůj význam pro zvídavé a hloubavější tradery než jsem já. Trhy si nakonec vždy udělají své a promítnou do ceny podkladu vlivy, o kterých nemohu mít při nejlepší vůli nějaké tušení nebo vzniknou nahodile a nezávisle na veškerých očekáváních (velké sucho/značné vlhko/přírodní katastrofy….). Mohu tak pro sebe pozorovat mírnou stabilizaci například pouze na cenovém grafu, který odráží všechny tyto komplexní vlivy v ceně sledovaného podkladu. Při pohledu na čtyřdenní průběh se mi pak může naskytnout níže uvedený pohled.

Rolování

   Dostatek kukuřice již zaznamenaly oba předcházející WASDE reporty, jaký bude ten třetí? Nevím, ale pokles ceny o sto bodů je podle mého dostatečné převtělení představy o nadbytku kukuřice do její aktuální hodnoty, proto by nemuselo mít zjištění stejné skutečnosti ve vydávaném reportu za týden tak třaskavý účinek, to ale opravdu nevím. Co ale mohu tušit téměř s jistotou, je skutečnost, že má 10x ZC Syntetická Long Call 460 s expirací 22.11.2019 pravděpodobně nedospěje do situace, kdyby cena prosincové kukuřice měla atakovat její strike na úrovni 460 bodů. Protože je tato syntetická pozice složena z 10x ZC Long Put 460 s expirací právě 22.11.2019 a s 10x ZC Long DEC19 futures, rozhodl jsem se, že nebudu nyní využívat avizovanou podporu nízké Implied Volatility z předchozí aktualizace implementací nějaké jiné opční strategie (toto jsem měl připraveno), ale pozici jednoduše naroluji na nižší strike, kde by právě při aktuálně nízké Implied Volatilitě nemusely být špatné ceny Long opcí do kterých budu rolovat. Toto rolování budu provádět ve stejné expiraci, takže tato obchodní operace bude znamenat zcela jistě rolovací ztrátu, zejména také proto, že navíc budu rolovat na aktuální cenu pohybující se kolem 360 bodů. Na obrázku níže je situace těsně před rolovacím úkonem na opčním řetězci s expirací 22.11.2019, kde se nacháejí mé aktuální ZC Long Put 460.

    Z obrázku vyplývá, že chci rolovat ve stejné expiraci právě o stobodový cenový rozdíl, tedy ze strike 460 na strike 360, vše v expiraci 22.11.2019. Pokud bych za celý tento rolovací úkon obdržel +100 bodů tržbu na svůj účet, mohl bych hovořit o rolování bez jakékoliv ztráty. Cena mých 10x ZC Long Put 460 je nyní na ceně téměř +100 bodů, znamená to, že se opce obchoduje za tzv. „paritu“ a nemá tak žádné Prémium a celá její hodnota je tvořena Vnitřní Hodnotou, za prodej těchto opcí tak neutržím „nic navíc“, než tuto Vnitřní Hodnotu. Její prodej sice přinese kýžených rolovacích +100 bodů za každou z nich, ale nakupované 10x ZC Long Put 360 také něco stojí, takže právě výdaj na nákup nově rolovaných pozic bude zhruba představovat rolovací ztrátu, přestože je velmi nízká Implied Volatilita. Mohu tak vypozorovat, že Long Put na strike 360 stojí 12.50 bodu, a to bude pravděpodobně představovat velikost ztráty z tohoto rolování. Vše nakonec vyjeví realizované příkazy. Na obrázku níže je pak zobrazena celá má pozice po provedeném rolování.

    Pozice 10x ZC Long DEC19 futures je zobrazena v horním bílém obdélníku. V prostřední části je zachycena v bílém obdélníku bezcenná 5x ZC Short Call na strike 490 s expirací 20.9.2019 (za čtrnáct dnů). Ve spodní části je v bílém obdélníku zachycena nově narolovaná pozice 10x ZC Long Put 360 s expirací 22.11.2019. mám tak nyní novou 10x ZC Syntetickou Long Call 360 s expirací 22.11.2019, tedy o sto bodů níže, než jsem do obchodu vstupoval. Tento rolovací úkon se samozřejmě projevil do celkové pozice a její charakteristiky. Na obrázku níže je TradeLog mé rolovací operace.

   Rolování jsem prováděl jedním příkazem, čísly jsou pak označeny jednotlivé kroky rolování. Tyto čísla odpovídají číslům řádků z excelovské tabulky zaznamenávající mé obchodní úkony s pozicí, budou tedy popsány níže v odstavci   

   Především je nutno poznamenat, že se změnil objem mého původního rozpočtu Delta Neutral pozice, který byl ve výši 230.000 USD, jehož plnění je určující pro zisk nebo ztrátu celého mého podniku s prosincovou kukuřicí. Při původním strike 10x ZC Long Put na úrovni 460 bodů jsem měl vždy zaručeno, že své nakoupené 10x ZC Long DEC19 futures prodám právě za hodnotu strike (například provedením Exercise) a získám tak (460*10*50 USD) částku +230.000 USD, pokud budou všechny mé vynaložené obchodní úkony stát méně než tuto sumu, je rozdíl mezi utracenými penězi a touto částkou 230.000 USD mým profitem, v případě jejího překročení pak tato „útrata navíc“ je mou ztrátou. Nyní jsem ale roloval na strike 360 bodů, takže se můj rozpočet velmi výrazně snížil, a to o rovných jeden tisíc bodů (100 bodů níže*10 Long Put opcí), k čerpání peněz na své obchody mám tak k dispozici pouze (360*10*50 USD), tedy částku 180.000 USD (1). Výpadek v rozpočtu o právě tento jeden tisíc bodů mi však uhradil prodej rolovaných 10x ZC Long Put 460 (2). Za každou z deseti ZC Long Put 460 jsem totiž utržil +100.125 bodu a celkově zaplatil komise ve výši -28.20 USD, toto představuje příjem (10*+100.125*50 USD) mínus 28.20 USD poplatky ve výši +50.034,30 USD a tento příjem tak s malým přebytkem kryje tísícibodový výpadek (-50.000 USD) vytvořený snížením rozpočtu a přináší dokonce mírné vylepšení o +34,30 USD.

   Toto je však ta příjemnější část rolování, nyní musím nakoupit nové 10x ZC Long Put na nižším strike 360 a toto není v žádném případě zadarmo. Mohu v tabulce a v TradeLog pozorovat, že jsem za tento nákup nově narolovaných 10x ZC Long Put 360 (3) vydal pro každý kontrakt částku -12.75 bodu a celkově zaplatil komise ve výši -28.20 USD, toto představuje výdaj (10*-12.75*50 USD) mínus 28.20 USD poplatky ve výši -6.403,20 USD. Tento výdaj pak způsobuje, že jsem rolováním překročil stanovený rozpočet pro tuto chvíli o částku -7.228,40 USD (4). Pro mých deset kukuřičných kontraktů zajištěných deseti Long Put opcemi to znamená, že jsem každou tuto novou 10x Syntetickou ZC Long Call na strike 360 s expirací 22.listopadu 2019 pořídil za (-7.228,40 USD/10/50 USD) pořizovací cenu -14.45 bodu.

„Polosyntetický“ Call Bull Spread       

   Vytvořené vlastnictví 10x Syntetických ZC Long Call na strike 360 s expirací 22. listopadu 2019, tedy na aktuální ceně, mi umožňuje vytváření již dříve avizovaných bezrizikových konstrukcí vypisováním opcí nad strike této Syntetické Long Call 360 a sbírat tak opční Prémia a spoléhat se také na pohyb podkladového futures směrem ke strike vypsaných opcí. Tyto výpisy tak vytváří Call Bull Spready, kde nižší strike je tvořen Syntetickou Long Call, proto bych jej mohl opravdu nazvat „polosyntetickým“ Call Bull Spreadem. Protože mám k dispozici několik opčních řetězců, které mi nabízejí různě vysoká Prémia podle své doby do expirace, mé rozhodnutí pro výpis padne na expiraci za pouhý týden, v pátek 13.9.2019. Tento nejbližší pátek je prvním dnem po reportu WASDE, proto musím při výběru strike přihlédnout k mé finanční situaci s momentálním nákladem na každou drženou pozici ve výši -14.45 bodu. Z těchto důvodů jsem si vybral pro výpis strike 10x Short Call s expirací 13.9.2019 na úrovni 375 bodů. Na tomto strike se mi nabízí níže uvedené cenové možnosti.

   Za tento výpis nad současnou cenou ve vzdálenosti 15 bodů nad strike mé 10x ZC Syntetické Long Call 360 mohu utržit nejméně +1.00 bod za každou z takto vypsaných opcí (červený obdélník). Na zadaném limitním příkazu na ceně nejméně +1.125 bodu jsem vyplněn a tato skutečnost se zaznamená do TradeLog mé platformy TWS a zobrazí tak společně s tímto výpisem 10x Short Call 375 všechny transakce s prosincovou kukuřicí v tento den.

   Červená šipka vyznačuje, že jsem utržil opravdu za každou vypsanou ZC Short Call 375opci +1.125 bodu a zaplatil celkové poplatky ve výši -28.20 USD, toto představuje příjem (10*+1.125*50 USD) mínus 28.20 USD poplatky ve výši +534.30 USD, který mohu přenést do mé tabulky s finanční situací celého obchodu.

    Červenou šipkou označený poslední řádek zachycuje celou aktuální pozici, mohu pak konstatovat, že tento příjem Prémia mi vylepšil celkové překročení mého pevně daného rozpočtu na částku -6.694,15 USD, a pokud bych si toto „převedl na body“, tak mohu konstatovat, že mé dosavadní náklady jsou (-6.694,15 USD/10/50 USD) ve výši -13.39 bodu na každý z deseti držených kontraktů. Co mohu nyní očekávat? Popisované varianty v předchozí aktualizaci, tedy dvě možnosti, které se mohou v expirační pátek přihodit:

   1/ Cena nepřekoná strike vypsaných 10x ZC Short Call 375 a tyto vyprší jako bezcenné, mohu pak celý proces s výpisy opakovat podle toho, jaká bude aktuální cena a jaké se budou nabízet možnosti v opčních řetězcích.

   2/ Cena překoná strike vypsaných 10x ZC Short Call 375 a tyto opce budou přiřazeny. Budu muset držiteli (protistraně) dodat všechny mé ZC Long DEC 19 futures za cenu strike, tedy za 375 bodů a znamenalo by to, že bych byl jistý vítěz. Call Bull Spread vytvořený z 10x Syntetických ZC Long Call na strike 360 s expirací 22. listopadu 2019 a z vypsaných opcí 10x ZC Short Call 375 s expirací 13. září 2019 (Call Bull Spread +360/-375) by vytvořil maximální možný profit, který je o velikosti rozdílu rozsahu svých strike (375 – 360), tedy +15 bodů na každou drženou pozici, pro deset pozic pak by toto znamenalo příjem +150 bodů. Tuto hypotetickou situaci s proražením strike 375 při expiraci jsem vyznačil v excelovské tabulce mé celkové pozice.

   Červeně podbarvený řádek zachycuje právě takové hypotetické přiřazení. Protože mám současné náklady -13.39 bodu na každý kontrakt, tak příjem +15.00 bodů na každý tento kontrakt by vedlo k celkové eliminaci těchto nákladů, a ještě by mi zbyl profit, v mém případě by toto bylo v celkové výši +805.85 USD. To by ale ještě nebylo vše, přiřazením by zmizely z mého účtu dodávané 10x Long ZC DEC 19 futures kontrakty a přiřazené expirující opce 10x ZC Short Call 375 s expirací 13.září 2019, zůstaly by mi ale 10x ZC Long Put 360 opční kontrakty s expirací 22. listopadu 2019 a ty by měly ještě nějakou (pravděpodobně i dosti podstatnou) hodnotu, za kterou bych je mohl prodat a výrazně tak tento profit vylepšit.

   Mohu pak po provedených operacích veškeré dění shrnou to závěrečného obrázku s nejvýznamnější částí držené pozice (do obrázku se nevešly s praktických důvodů 5x Short Call 490 s expirací 20. září 2019, které jsou beznadějně „mimo peníze“).

   Ve shrnujícím obrázku jsem pak všechny pozice vyznačil bílými obdélníky. Také jsem označil červenou šipkou a kolečkem jednu z možností „posledního obchodu“, který by mohl v budoucnosti nastat a kterým bych mohl celý obchod uzavřít. Výpisem Short Call na stejném strike, jako je narolovaný nový strike Long Put 360, bych vytvořil Conversion, kterou bych „uzamknul“ celý obchod. Mohu pak pozorovat, že bych nyní obdržel nezanedbatelné Prémium ve výši +13.00 bodů za každou takto vypsanou opci, a to není nyní až tak špatný poznatek… :c)

   Všechny mé obchody z tohoto dne se pak zaznamenaly také na mém obchodním účtu.

   Nevím, kam se nyní cena prosincové kukuřice vydá, protože opravdu nejsem komoditní expert a takové ambice ani nechci nyní do hloubky rozvíjet. Zajímá mě pouze můj risk a možný profit, které se snažím svými úpravami nějakým přiměřeným způsobem řídit. Nemohu zastírat, že tak významně dramatický pokles ceny podkladu je to, co jsem si přál, musím ale vycházet z aktuální situace a této se snažit přizpůsobit. Mé další očekávání a praktické kroky tak budou utvářet pravděpodobně významné fundamenty, zejména vydaný report WASDE.


12.9.2019 – další WASDE

   Ve čtvrtek 12.9.2019 v pravé poledne amerického času (ET) vyšel další report WASDE mapující situaci na kukuřici, kterou držím na svém účtu momentálně ve formě Call Bull Spreadu +360/-375 vytvořeného z 10x Syntetických ZC Long Call na strike 360 s expirací 22.listopadu 2019 a z vypsaných opcí 10x ZC Short Call 375 s expirací 13. září 2019. 10x vypsané opce Short Call na strike 375 expirují jeden den po vydání reportu, zbytek pozice – 10x Syntetické ZC Long Call na strike 360 mají expiraci 22.listopadu 2019. Mohl bych také tuto pozici nazvat jako Collar s opcemi v nestejných strike nebo jinak podle zavedeného opčního názvosloví, mě se ale pro demonstraci účinků a vysvětlení důsledků jeví Call Bull Spread jako nejvhodnější. 

   Avizoval jsem v minulé aktualizaci, že  předchozí reporty poukazovaly na dostatek kukuřice, který vedl ke stobodovému poklesu její ceny s nadějí, že pokud také další (nynější) report bude opět označovat množství kukuřice na trhu jako značné, nebude to již znamenat nějaký dramatický pokles, protože tuto skutečnost nadbytku kukuřice již účastníci trhu do ceny pravděpodobně dostatečně promítli. V tomto duchu jsem také roloval svou pozici na Long Put ze strike 460 za cenou podkladu o sto bodů níže na nový strike 360, abych si odkryl nový manévrovací prostor pro další řízení obchodu, které by mi původní vysoké úrovně strike nedovolovaly.

   To, že zveřejnění reportu WASDE je zásadní fundamentální zprávou, mohu jako opční obchodník zaznamenat zvýšenou Implied Volatilitou, která se promítá do ceny kukuřičných opcí v období před vydáním tohoto reportu (dopoledne 12.9.2019). Takovou situaci pak mohu pozorovat na jejím dvouměsíčním grafu na obrázku níže.

   Na obrázku je fialovou křivkou Implied Volatilita pro opční kontrakty s expirací 22.11.2019, tedy Long Put opcí, které mám nakoupeny na svém účtu. Oranžová křivka zobrazuje Implied Volatilitu pro opční kontrakty s expirací v pátek 20.9.2019, tedy za týden po zveřejnění reportu, což představuje nejbližší opční řetězec, ve kterém bych mohl uvažovat o vypisování dalších 10x Short Call opcí. Je z obrázku patrné, že Implied Volatilita se opravdu před vydáním reportu zvedá, znatelně větší reakce je pak na velmi blízké expiraci, kde lze vypozorovat její nárůst z hodnot pod 17% na hodnoty až ke 30%, což představuje téměř dvojnásobný nárůst její hodnoty. Pro vykreslení pohybu před a po WASDE reportu je na obrázku níže její průběh z pátečního dopoledne, tedy obrázek z dopoledne následujícího po zveřejnění této zprávy.

   Ztráta Implied Volatility je tak opět nejmarkantnější na nejbližším opčním řetězci, vzdálená expirace tak dramaticky na vydaný report nereaguje, nejbližší expirační řetězec ale zcela viditelně ztratil třetinu své Implied Volatility, trhy si evidentně oddechly po napětí a nejistotě vyvolané zveřejněním významné fundamentální zprávy. Jaká tedy nakonec byla?

   Nevýznamný růst zásob, snížený odhad využití kukuřice k výrobě ethanolu a očekávané nižší výnosy sklizně jsou hlavní skutečnosti k zaznamenání. Nejsem žádný věštec nebo analytik, ale pravděpodobně by to mohlo znamenat, že cena kukuřice by již nemusela dále výrazně klesat.

   Čtyřdenní graf výše pak zobrazuje bezprostřední reakci na vydaný report a signalizuje celkem věrně, že mé jednoduché závěry z přečteného reportu by se nemusely minout účinkem, je to ale okamžitá a možná mírně hysterická reakce, pravý odraz reportu bude trh hledat v delším horizontu a s jistým časovým odstupem.

13.9.2019 – Expirace nejbližších Short Call 375

   Je pátek 13.9.2019 dopoledne. Právě nyní pozorovaný nárůst ceny prosincové kukuřice z grafu výše na hodnoty kolem 368 bodů bude znamenat, že mé, momentálně vypsané 10x ZC Short Call 375 s expirací 13. září 2019, vyprší jako bezcenné. Je tak otázkou, jakou zvolit další strategii. Její řešení mohu například začít bilancováním mé aktuální situace, která by mi mohla dále pomoci rozplést možnosti, které se přede mnou předestírají.

   Mám na svém účtu 10x ZC Long Put 360 s expirací 22. listopadu 2019 (více než za dva měsíce) a 10x ZC DEC futures, které dohromady tvoří 10x Syntetickou ZC Long Call 360 s expirací 22. listopadu 2019. Kromě těchto pozic mám ještě vypsané 5x Short Call 490 s expirací za týden, které jsou beznadějně bezcenné, proto se jimi nebudu zabývat, protože je nanejvýš nepravděpodobné, že by cena prosincové kukuřice atakovala cenu o více než 120 bodů než je nyní. Mých 10x Syntetických ZC Long Call na strike 360 s expirací 22.listopadu 2019 jsem pořídil za náklad (-6.694,15 USD/10/50 USD) ve výši -13.39 bodu na každý z deseti držených syntetických kontraktů. Na obrázku níže je stav s výhledem na budoucí nejbližší expiraci 20.9.2019 s předpokládanou bezcennou expirací momentálně vypsaných 10x Short Call 375 s expirací 13.9.2019 a s naznačenými možnostmi, tři jsou popsány níže podle čísel, čtvrtou jsem jen slovně popsal.

   1/ Mohl bych opět vypsat 10x Short Call 375 s expirací příští pátek a vytvořit tak opět Call Bull Spread +360/-375 s vypsanou opcí v bližší expiraci, tento výpis by pak měl opět dvě varianty svého průběhu při své expiraci další pátek

   A/ Cena za týden nepřekoná strike vypsaných 10x ZC Short Call 375 a tyto vyprší jako bezcenné, mohu pak celý proces s výpisy opakovat podle toho, jaká bude aktuální cena a jaké se budou nabízet možnosti v opčních řetězcích

   B/ Cena za týden překoná strike vypsaných 10x ZC Short Call 375 a tyto opce budou přiřazeny. Budu muset držiteli (protistraně) dodat všechny mé ZC Long DEC 19 futures za cenu strike, tedy za 375 bodů a znamenalo by to, že bych byl jistý vítěz. Call Bull Spread vytvořený ze 10x Syntetických ZC Long Call na strike 360 s expirací 22. listopadu 2019 a z vypsaných opcí 10x ZC Short Call 375 s expirací 20. září 2019 (Call Bull Spread +360/-375) by vytvořil maximální možný profit, který je o velikosti rozsahu svých strike, tedy +15 bodů na každou drženou pozici. K těmto +15 bodům by samozřejmě přibylo Prémium za výpis těchto opcí a také bych prodal své nakoupené 10x Long Put 360 za poměrně slušnou zůstatkovou hodnotu (podle aktuální ceny na trhu). Tímto bych zcela jistě zaplatil mé dosavadní náklady ve výši -13.39 bodu (navíc ještě snížené o doposud neznáme Pémium za uvažovaný výpis těchto Short Call 375), a ještě by mi zbyl značný přebytek jako profit z celého obchodu.

   2/ Mohl bych nyní vytvořit výpisem 10x Short Call 360 s expirací 22.11.2019 pozici Conversion na tomto strike a připsat si na účet podle obrázku výše +15.875 bodu za každou vypsanou opci. Tímto výpisem a vytvořením Conversion bych zcela uhradil dosavadní náklady ve výši -13.39 bodu a uzamknul profit (-13.39 bodu +15.875 bodu) ve výši +2.485 bodu na každý kontrakt, pro celou pozici o deseti kontraktech by to představovalo +24.85 bodu, tedy jistý profit ve výši (24.85 bodu*50USD) ve výši +1.242,50 USD.

   3/ Mohl bych celou pozici 10x ZC Long Put a 10x ZC DEC19 futures nyní zlikvidovat za tržní cenu. Za každou z deseti ZC Long Put bych získal 8.75 bodu a za každý z deseti ZC DEC19 futures bych získal při jeho aktuální tržní ceně 367.50 bodů navíc hodnotu +7.50 bodu nad strike Long Put 360, kterou mi zaručuje její případné Exercise, celkově bych získal (+8.75 bodu +7.50 bodu) na každý kontrakt +16.25 bodů, tyto by pak pokryly současné náklady ve výši -13.39 bodu a vyrobily profit (+16.25 bodu -13.39 bodu) ve výši +2.86 bodu na každý kontrakt, celkově pro deset kontraktů bych mohl obchod ukončit s profitem (+2.86 bodu*10*50 USD) ve výši +1.430 USD.

   4/ Nebudu dělat vůbec nic a nechám svých 10x Syntetických ZC Long Call na strike 360 s expirací 22. listopadu 2019 svému osudu a vystavím je možnosti vytvořit „neomezený“ profit při předpokladu neomezeného růstu ceny prosincové kukuřice. Protože mám v rukou sice syntetickou, ale pořád Long Call 360, tak mohu utrpět ztrátu pouze ve výši ceny jejího pořízení ve výši momentálních -13.39 bodu za každou z nich s vědomím, že mohu kdykoliv přiměřeně použít všechny výše popsané scénáře podle budoucího vývoje ceny podkladu k upravení pořizovací ceny této syntetické Long Call opční pozice.

 13.9.2019 – Výpis dalších Short Call

   Expirační pátek pro mé vypsané opce 10x Short Call 375 se vyvíjel podle předchozích řádků na zvýšené ceně prosincové kukuřice kolem 368 bodů a zanechal tak tyto vypsané opce v cenové oblasti, která znamenala jejich bezcenné vypršení.

   Call Bull Spread +360/-375 složený z 10x Syntetické Long Call 360 s expirací 22. listopadu 2019 a vypsaných 10x ZC Short Call 375 s dnešní expirací tak zanikl a z této kombinace tak zůstala pouze 10x Syntetická Long Call 360 s expirací 22. listopadu 2019 Zbývalo mi tedy vybrat z nabízených možností řešení popsaných v předchozích odstavcích to pravé, které by bylo pro mě nejvíce vhodné. Mohl jsem tak již volit mezi realizací profitu v oblasti kolem jednoho a půl tisíce dolarů nebo pokračovat v dalších obchodních operacích, které by mohly vylepšit mou konečnou bilanci z tohoto obchodu na prosincové kukuřici.

   Mé rozhodnutí padlo na opětovný výpis týdenní Short Call opce na stejném strike na úrovni 375 bodů se ziskem dalšího Prémia a znovuvytvoření Call Bull Spread +360/-375 složeného opět z 10x Syntetické Long Call 360 s expirací 22. listopadu 2019 a vypsaných 10x ZC Short Call 375 s expirací za týden 20. září 2019. Maximální potenciál profitu takového Call Bull Spreadu +360/-375 je opět bodové vyjádření rozdílu jeho strike, tedy +15 bodů, a to v případě, že by cena při páteční expiraci byla nad úrovní vypsaných opcí na strike 375 bodů. Takový postup se my nyní jeví jako smysluplný, protože předpokládám, že dramatické poklesy na prosincové kukuřici se snad konat nebudou (viz WASDE) a do expirace nakoupených Long Put 360 je ještě opravdu mnoho času, ve kterém bych mohl spustit „výstupní varianty“ podle bodů 2/ (Conversion) a 3/ (likvidace pozice).

  Takové obchodní rozhodnutí jsem pak promítl do zadaného příkazu na výpis 10x ZC Short Call na strike 375 s expirací 20.9.2019. Na obrázku níže je pak znázorněna pozice v prosincové kukuřici, kterou po tomto výpisu držím na svém účtu.  

   Mohu zaznamenat, že jsem opravdu vypsal 10x ZC Short Call na strike 375 s expirací 20.9.2019, toto je patrné z bílého obdélníku uprostřed obrázku. Tento opční výpis současně s expirací bezcenných výpisů z minulého týdne je zobrazen v TradeLog platformy TWS.

 

  Stejný pohled na provedený výpis 10x ZC Short Call 375 pak mohu také nalézt ve výpise z mého obchodního účtu.

   Za tento výpis jsem tak inkasoval Prémium +1.625 bodu za každou z vypsaných opcí a zaplatil celkové poplatky ve výši -28.20 USD. Tento výpis jsem pak zaznamenal do celkové tabulky mého obchodu.

    V tabulce je pak červenou šipkou označena obchodní operace s výpisem opcí, která přinesla na můj účet celkově (+1.625 bodu*10*50 USD) mínus 28.20 USD poplatky – částku +784,30 USD a snížila tak celkové náklady na mou kukuřičnou pozici na úroveň -5.909,85 USD (červený obdélník), přepočteno na body a jednotlivý kontrakt (-5.909,85 USD/10/50 USD) pak mohu konstatovat, že tyto se po dnešním vypisování Short Call opcí snížily pro každou z deseti pozic na hodnotu -11.82 bodu.  

   Červeně proložený řádek pak zobrazuje hypotetickou situaci s překonáním cenové úrovně 375 bodů při páteční expiraci, kdyby dnes vypsané 10x ZC Short Call opce byly přiřazeny a já musel držitelů opcí dodávat mých 10x ZC Long DEC 19 futures za cenu opčního strike vypsaných opcí na úrovni 375 bodů. Taková situace by pak znamenala profit ve výši +1.590,15 USD z tohoto přiřazení, protože by představovala neutracenou část rozpočtu ve výši 180.000 USD. K tomuto profitu bych pak mohl připočítat tržbu za prodej zbylých 10x ZC Long Put 360, které by po proceduře přiřazení zůstaly na mém účtu a měly by pravděpodobně nezanedbatelnou hodnotu, která by takový profit vylepšila.

   Kam se kukuřice vydá v průběhu dalšího týdne opravdu nevím a netroufám si ani odhadnout, přestože bych mohl z nabytých základních fundamentálních informací provádět nejrůznější projekce. Toto ale není cílem mého snažení. Smyslem tohoto obchodu je mít pod kontrolou maximální možnou ztrátu danou momentálními náklady na pozici a mít představou o realizaci profitu na základě vývoje cenové situace podle naznačených možností výše, toto vše mi dává možnost sledovat obchodní situaci s klidnou hlavou a ujištěním, že mám velmi mnoho dobrých důvodů předpokládat, že na obchodě neprodělám. Jak nakonec (…a zdali vůbec) takové předpoklady budou naplněny ukáže budoucnost.


20.9.2019 – nudná rutina?

   Je pátek 20. září 2019, který je expiračním pátkem pro část mých opčních pozic, a to všech vypsaných. Vyslovený předpoklad, který jsem pronesl v předcházející aktualizaci, tedy, že se cena prosincové kukuřice ustálí a nemusela by klesat, se naplnil. Trhy si opravdu stobodovým poklesem skutečnost, že je kukuřice dostatek, zobrazily do její aktuální ceny a po vlažném posledním reportu WASDE z konce minulého týdne její cena opravdu přestala klesat a začala dokonce mírně růst.

   Na mém účtu eviduji (pro krátkou rekapitulaci) Call Bull Spread +360/-375 složený z 10x Syntetické Long Call 360 s expirací 22. listopadu 2019 (tato je složena z 10x Long Put 360 a z 10x ZC Long DEC19 futures) a vypsaných 10x ZC Short Call 375 s expirací dnes 20. září 2019. Kromě těchto opcí mám na svém účtu také ještě 5x ZC Short Call 490 taktéž s expirací dnes 20. září 2019, které jsou beznadějně „mimo peníze“ a tyto tak bezcenné expirují. Pro úplnou přehlednost pak je má pozice nyní v jednotlivých položkách:

10x Long Put 360 s expirací 22. listopadu.2019

10x Long DEC19 futures s Last Trading Day 19. prosince 2019

10x Short Call 375 s expirací 20. září 2019 – expirace dnes

5x Short Call 490 s expirací 20. září 2019 – expirace dnes

   Vypsané týdenní 10x Short Call 375 opce z minulého týdne s dnešní expirací měly za úkol dostat na můj účet Prémium a součástí plánu byla také možnost, že budou přiřazeny a já budu muset dodat majitelům těchto opcí své nakoupené 10x ZC DEC19 futures. Druhou variantou pak byla možnost, že tyto expirují jako bezcenné a já budu moci, podle aktuálních podmínek, tuto operaci znovu opakovat nebo budu moci obchod uzavřít či uzamknout profit. Na obrázku níže je vyobrazen průběh ceny prosincové kukuřice na týdenním grafu s vyznačením úrovně vypsaného strike 375.

   Z obrázku je patrné, že cena v průběhu týdne sice atakovala oblast poblíž mého strike, nakonec však mé vypsané opce 10x Short Call 375 s expirací 20.9.2019 dnes vypršely jako bezcenné. Na mém účtu tak zůstaly pouze nakoupené 10x Long Put 360 s expirací 22. listopadu.2019 a 10x Long DEC19 futures, které představují 10x Syntetickou Long Call 360 s expirací 22. listopadu 2019. Podle předcházející aktualizace jsem na tuto kukuřičnou pozici vynaložil celkové náklady ve výši -5.909,85 USD, přepočteno na body a jednotlivý kontrakt (-5.909,85 USD/10/50 USD) pak mohu zjistit, že tak představují náklad pro každou z deseti pozic na úrovni -11.82 bodu.

   Nebudu nyní rozebírat jednotlivé možnosti, jak se mohu dále rozhodnout, protože jsou identické jako v předcházející aktualizaci. Možnosti vytvořit nový Call Bull Spread, uzavřít pozici do Conversion, celou pozici likvidovat na volném trhu nebo „nedělat nic“ jsou totiž identické, mají pouze nyní, při jiné cenové hladině prosincové kukuřice, jiné vstupní a výstupní parametry.

   Možná nyní může někdo namítnout, že mi opravdu nyní osud přeje a cena kukuřice se po stobodovém opčním rolování opravdu zastavila a začala mírně narůstat, což mi hraje do karet. Co by se ale stalo, kdyby tomu tak nebylo a cena pokračovala v poklesu? To je celkem férová myšlenka a pokusím se prozkoumat, jaké má naděje z pohledu nějaké jednoduché logiky. Mohu si vypomoci opět aplikací Spreadcharts, kde si mohu opět zobrazit cenový průběh posledních deseti let pro prosincovou kukuřici. Takto poskládané desetileté průběhy si mohu zobrazit podle obrázku níže.

   Je celkem jasně patrné, že cena se může pohybovat ve kterémkoliv směru a v žádném případě nedosáhla svého možného dna nebo vrcholu. Protože je obrázek ve spodní části dost nahuštěn a já se nyní zajímám o možnost dalšího propadu ceny, odeberu z grafu křivky, které zobrazují průběh vyšší než je nynější úroveň. Mohu pak vysledovat podrobnější průběh podle obrázku níže.

   Zmizelé křivky z let 2010 až 2013 daly vyniknout možným dalším poklesům výrazněji. Mohu pak pozorovat, že cenový pohyb mezi 320 – 400 body není do budoucna nic nemožného. Pro další zvýraznění těchto průběhů do expirace prosincového kukuřičného kontraktu mohu toto zobrazení přepnou do kratšího časového rámce.

   Tříměsíční rozložení minulých pohybů prosincové kukuřice směrem k expiraci futures kontraktů v porovnání s modrou křivkou aktuální ceny zobrazuje možnost dalšího poklesu ceny celkem plasticky. Je tak pravděpodobné, že bych musel na takový pokles nějakým způsobem reagovat, přestože mám nyní nakoupené 10x Long DEC19 futures plně zajištěny 10x Long Put 360 a pokles pod cenu strike by znamenal, že mohu pomocí Exercise těchto Long Put 360 vždy své futures kontrakty prodat za 360 bodů, ať je cena kukuřice jakákoliv. To je sice pravda, ale takové Exercise by přivodilo ztrátu ve výši dosavadních nákladů na mou pozici, tedy -11.82 bodů na každý držený kontrakt. Musím tedy možnost takového poklesu promyslet a vysledovat, jak by se mohly chovat ceny opcí, které by byly při takovém poklesu předmětem mého zájmu.

   1/ Další výpisy Short Call opcí nad strike 360 by nebyly za nějaké závratné částky získaných Prémií, při značném poklesu ceny by pak nemusely být na těchto strike vůbec žádné krátkodobé výpisy možné. Tato situace byla ostatně již patrná při stobodovém poklesu v nedávné minulosti.

   2/ Uzavření pozice do Conversion výpisem 10x Short Call na strike 360 s expirací stejnou, jako jsou mé nakoupené 10x Long Put 360, by nemusel přinést dostatečný počet bodů, aby byly kompenzovány dosavadní náklady ve výši -11.82 bodu na každou pozici.

   3/ Přestože by se pokles dostavil, nebyl by patrně již významný a mohl by být pravděpodobně v řádech malých jednotek desítek bodů. Protože mé Long Put 360 mají ještě dostatek času do své expirace, pomohlo by pak výrazně mé pozici opětovné „rolování za cenou“. Takový úkon by pak nemusel znamenat výraznou bodovou ztrátu, protože rolovaná opce na aktuálním strike 360 by mohla mít v sobě obsaženo značné Prémium a rolovací ztráta na novou nižší úroveň by pak nemusela znamenat výrazný náklad. Takové rolování by pak také mohlo znamenat posun na nějakou velmi přijatelnou úroveň (historické Low) z pohledu možného otočení trendu a růstu ceny nově pořízené Syntetické Long Call na tomto nižším strike.

Vypisuji další Short Call 

   Cena prosincové kukuřice ale neklesá a já mohu vybírat z lepších možností. Nebudu nějakým způsobem výrazně otálet s řešením, když mé rozhodnutí padne na příjem dalšího Prémia ke snížení dosavadních nákladů výpisem dalších 10x Short Call 375 s expirací za týden 27. září 2019. Ve světle odstavce výše o možném pádu ceny se pak budu snažit eliminovat co nejvíce současných nákladů ve prospěch řešení situací popisovaných v jejich jednotlivých nástinech výše.

  Nabídka cen pro jednotlivé možné výpisy je patrná z obrázku. Mnou zvolený strike nabízí příjem Prémia o velikosti zhruba +2.50 bodu a je na stejné úrovni, na jaké byly učiněny předcházející výpisy. Takový obchodní úkon jsem nakonec provedl a na zvoleném strike jsem zadal obchodní příkaz k prodeji 10x Short Call 375 s expirací 27. září 2019. Celá má nová pozice je pak vyobrazena na dalším obrázku z platformy TWS.

   Na obrázku je zachycena (v bílém rámečku uprostřed) má nově vypsaná pozice 10x Short Call 375 s expirací příští pátek 27. září 2019. Obchod je zachycen také v TradeLog platformy TWS

   V červeném rámečku jsou zobrazeny nově vypsané opční kontrakty 10x Short Call 375 s expirací příští pátek 27. září 2019 s prodejní cenou +2.50 bodů za každou z nich a celkovými poplatky ve výši -28.20 USD. Zbylé dva řádky pak představují expiraci bezcenných vypsaných opcí, tedy 10x Short Call 375 z minulého týdne a 5x Short Call 490 vypsaných při vstupu do obchodu. Obdobný pohled se mi také naskýtá ve výpisu z mého obchodního účtu.

   V obrázku s platformy TWS s novou pozicí jsem také zobrazil možnost označenou bílými číslicemi, které reprezentují situace, kdybych chtěl nyní pozici uzamknout do Conversion (1) nebo se ji zbavit likvidací na volném trhu (2) za předpokladu, že by mnou nyní vypsané Short Call 375 opce vypršely příští pátek opět jako bezcenné a cena prosincové kukuřice by zůstala na stejné úrovni. Obě tyto varianty by pak takto skončily jako dobrá profitabilní záležitost. Za pořízení Conversion bych totiž inkasoval dalších +17.75 bodu, za likvidaci na volném trhu bych inkasoval (13.00 + 5.125) příjem +18.125 bodu. Výpisy opčních kontraktů 10x Short Call 375 s expirací 27. září 2019 a vytvoření dalšího Call Bull Spreadu +360/-375 s vypsanou opcí v nejbližší expirací je pak zanesena do tabulky mapující finanční situaci celého obchodu.

   V tabulce je červenou šipkou označena obchodní operace s výpisem opcí, která přinesla na můj účet celkově (+2.50 bodu*10*50 USD) mínus 28.20 USD poplatky – částku +1.221,80 USD a snížila tak celkové náklady na mou kukuřičnou pozici na úroveň -4.688,05 USD (červený obdélník), přepočteno na body a jednotlivý kontrakt (-4.688,05 USD/10/50 USD) pak mohu konstatovat, že tyto se po dnešním vypisování Short Call opcí snížily pro každou z deseti pozic na hodnotu -9.38 bodu.

   Červeně proložený řádek pak zobrazuje hypotetickou situaci s překonáním cenové úrovně 375 USD při páteční expiraci příští týden, kdyby dnes vypsané 10x ZC Short Call 375 opce byly přiřazeny a já musel držitelů opcí dodávat mých 10x ZC Long DEC 19 futures za cenu opčního strike vypsaných opcí na úrovni 375 bodů. Taková situace by pak znamenala profit ve výši +2.811,95 USD z tohoto přiřazení, protože by představovala neutracenou část rozpočtu ve výši 180.000 USD. K tomuto profitu bych pak mohl připočítat tržbu za prodej zbylých 10x ZC Long Put 360, které by po proceduře přiřazení zůstaly na mém účtu a měly by pravděpodobně nezanedbatelnou hodnotu, která by takový profit dále vylepšila.

   Nechci ale nyní předjímat žádný ze scénářů a nechám se unášet cenami prosincové kukuřice do nejbližší budoucnosti, jejímž dalším významným bodem bude opět příští pátek, kdy expirují dnes pořízené vypsané opce.


27.9.2019 – „nudná rutina“ pokračuje

   „…během mé služby se nic vážnějšího nestalo…“ bývala na vojně část hlášení nadřízenému důstojníkovi o průběhu nekonečné služby a mohla by se klidně použít pro uběhlý týden s mou pozicí v prosincové kukuřici. Na mém účtu jsem v tomto proběhlém týdnu evidoval (opět pro krátkou rekapitulaci) Call Bull Spread +360/-375 složený z 10x Syntetické Long Call 360 s expirací 22. listopadu 2019 (tato je složena z 10x Long Put 360 a z 10x ZC Long DEC19 futures) a vypsaných 10x ZC Short Call 375 s expirací dnes 27. září 2019. Náklady, které jsem doposud vynaložil pro každou z deseti pozic jsou nyní na hodnotě -9.38 bodu.

   Futures na prosincovou kukuřici po stobodovém poklesu od vstupu do pozice začalo přešlapovat na místě a po posledním WASDE reportu hledá svůj další směr.

   Cenový vývoj „do strany“ v posledních dnech je příjemný pro mou nynější variantu postupu, tedy sbírání Prémií na vypisovaných krátkodobých Short Call opcích proti mé 10x Syntetické Long Call 360 s expirací 22.11.2019. Vypadá to, že kukuřice čeká na významnější fundamentální zprávu, aby se z přešlapování na místě stal nějaký patrnější a významnější trend. Mohu tak na týdenním grafu pozorovat osud strike vypsaných krátkodobých týdenních 10x ZC Short Call 375 s expirací dnes 27. září 2019

   Z obrázku je patrné, že tak jako minulý týden si cena prosincové kukuřice opět pohrávala s cenovou úrovní 375 bodů, kterou je strike mých vypsaných opcí (červená přerušovaná čára v grafu výše), nyní však mohu vypozorovat, že dosahování této cenové úrovně bylo agresivnější než minulý týden a cena ve sledovaném týdenním období protnula strike na úrovni 375 bodů dokonce dvakrát. Při dnešní páteční expiraci však tyto vypsané 10x ZC Short Call 375 opět vypršely jako bezcenné, protože ze čtvrtečního poklesu se cena nad strike vypsaných opcí již nezotavila.

Inkasuji další Prémium

   Nebudu nyní provádět žádné analýzy nebo rozbory situací „co by, kdyby“ a přejdu ihned k tomu, jak jsem se rozhodl v obchodu dále pokračovat a nebude to nic objevného. Budu jednoduše dále sbírat další Prémium při kontrole rizika vyplývající z maximální možné ztráty. Další report WASDE je naplánován na 10. října 2019, tedy až za téměř čtrnáct dní, takže se mohu směle poohlížet po výpisech dalších opčních kontraktů s expirací za týden. Na obrázku níže je obrázek s pohledem na aplikaci TWS, kde mohu vybírat z možností, které mi nabízí opční řetězec s expirací 4.10.2019, tedy za sedm kalendářních dnů.

   Bílými obdélníky je znázorněná pozice 10x Syntetické Long Call 360 s expirací 22. listopadu 2019 (tato je složena z 10x Long Put 360 a z 10x ZC Long DEC19 futures). Červenými obdélníky je pak vyznačena má volba výpisu 10x Short Call. Výběr padl opět na strike 375, stejně jako minulý týden. Mohu z obrázku vypozorovat, že je mi nabízeno více Prémia než minulý týden, což je způsobeno skutečností, že se cena tento pátek přiblížila ke strike 375 více než při výpisu stejných opcí minulý týden a nabízí tak Prémium ve výši přesahující +3.00 bodu. Při zobrazení Implied Volatility opcí s touto expirací mohu pozorovat, že její hodnota se začala během uplynulého týdne zvedat, což mi také ve smyslu „sbírám Prémia“ hraje příjemně do karet.

   Na obrázku je k porovnání Implied Volatilita pro opční řetězec mých nakoupených Long Put 360 s expirací 22. listopadu 2019 (zelená křivka) a pro opční řetězec mých nyní vypisovaných Short Call 375 s expirací 4.10.2019 (žlutá křivka). Nabízenou cenu +3.125 bodu za výpis 10x ZC Short Call 375 s expirací 4.10.2019 zadávám do svého příkazu a tento výpis takto realizuji. Výsledek se dostaví okamžitě a takto je také obchod vyplněn. Tuto transakci mohu sledovat v TradeLog mé platformy TWS.

   V prvním řádku je znázorněná bezcenná expirace vypsaných 10x Short Call 375 z minulého týdne a na dalším řádku je vidět páteční transakce s čerstvým opětovným výpisem. Za výpis 10x ZC Short Call 375 s expirací 4.10.2019 jsem opravdu získal +3.125 bodu za každou z nich a zaplatil poplatky ve výši -28.20 USD. Stejný pohled se mi nabízí také ve výpisu z mého obchodního účtu, kde je zaznamenána transakce s výpisem také.

   Co tento výpis znamená pro celý můj obchod je patrné z jeho zavedením do tabulky s finanční situací na prosincové kukuřici, kde jsou zachyceny všechny doposud provedené transakce.

   V tabulce je pak červenou šipkou opět označena dnešní obchodní operace s výpisem opcí, která přinesla na můj účet celkově (+3.125 bodu*10*50 USD) mínus 28.20 USD poplatky – částku +1.534,30 USD a snížila tak celkové náklady na mou kukuřičnou pozici na úroveň -3.153,75 USD (červený obdélník), přepočteno na body a jednotlivý kontrakt (-3.153,75 USD/10/50 USD) pak mohu konstatovat, že tyto se po dnešním vypisování Short Call opcí snížily pro každou z deseti pozic na hodnotu -6.31 bodu. Toto je nyní má maximální možná ztráta, kterou mohu utrpět, pokud bych již do pozice nijak nezasahoval až do expirace nakoupených Long Put opcí, která je 22. listopadu 2019 a cena prosincové kukuřice by byla v té chvíli pod strike 360 bodů. To bych ale musel pravděpodobně „upadnout do kómatu“, protože se mi nabízejí velmi efektivní scénáře, jak takovou případnou ztrátu řešit a eliminovat, popsané v předchozích aktualizacích.

   Červeně proložený řádek pak zobrazuje hypotetickou situaci s překonáním cenové úrovně 375 USD při páteční expiraci, kdyby dnes vypsané 10x ZC Short Call 375 opce byly přiřazeny a já musel držitelům opcí dodávat mých 10x ZC Long DEC 19 futures za cenu opčního strike vypsaných opcí na úrovni 375 bodů. Taková situace by pak znamenala profit ve výši +4.346,25 USD z tohoto přiřazení, protože by představovala neutracenou část rozpočtu ve výši 180.000 USD. K tomuto profitu bych pak mohl připočítat tržbu za prodej zbylých 10x ZC Long Put 360 s expirací 22. listopadu 2019, které by po proceduře přiřazení zůstaly na mém účtu a měly by opět pravděpodobně nezanedbatelnou hodnotu, která by takový profit dále vylepšila.

   Opět nemohu určit, kam se vydá cena prosincové kukuřice v nadcházejícím týdnu, nicméně expirační pátek mých nyní vypsaných opcí bude pravděpodobně dalším důležitým bodem v nejbližší budoucnosti, ve kterém budu muset učinit nějaké další obchodní rozhodnutí. 


4.10.2019 – Assignment Short Call

   Prosincová kukuřice po krátkém váhání nakonec nabrala severní směr. Jeho příčinou byl patrně některý z týdenních reportů USDA, protože cena začala strmě stoupat již v pondělní seanci, kdy se částečné reporty většinou publikují. Na obrázku níže je patrný její týdenní vývoj s vyznačenou úrovní vypsaných Short Call 375, které jsem vypsal minulý týden a které dnes expirují.

   V tomto cenovém rozpoložení na mém účtu nyní stále eviduji 10x Syntetickou Long Call 360 s expirací 22. listopadu 2019 (tato je složena z 10x Long Put 360 a z 10x ZC Long DEC19 futures) a vypsaných 10x ZC Short Call 375 s expirací dnes, v pátek 4. října 2019. Náklady, které jsem doposud vynaložil pro každou z deseti pozic jsou nyní na hodnotě -6.31 bodu. Pohyb ceny okolo 385 bodů bude zejména znamenat, že budu dnes v expirační pátek 4.10.2019 přiřazen (Assignment) na vypsaných 10x ZC Short Call 375 a budu muset držiteli této opce dodat10x ZC DEC19 futures, které mám na svém účtu za cenu strike 375 bodů za každé z nich. Naplní se tak scénář s přiřazením, který byl v minulé aktualizaci (a předminulé rovněž) označen v excelovské tabulce s celou pozicí červeným písmem, červená barva tak změnila barvu na černou a očekávání se proměnilo v realitu. Mohu pak celou pozici vidět v tabulce na níže uvedeném obrázku.

   Plním slib odpovědi na e-mail jednoho z čtenářů, proč jsem si zapsal do tabulky příjem +7.500.00 USD (1) za přiřazení? Celý obchod jsem od počátku sledoval jako monitorování čerpání rozpočtu ve výši dané strike mých Long Put opcí s expirací 22. listopadu 2019. Tyto, po rolování, mají nyní strike 360, což představuje pevně stanovený rozpočet ve výši (při deset opčních kontraktech) 360 bodů*10 opčních kontraktů*50 USD, což činí 180.000 USD (2). Tyto peníze mám vždy garantovány jako příjem na můj účet v případě Exercise těchto opcí v případě, že by se cena mých nakoupených prosincových futures propadla pod strike držených Long Put 360. Všechny početní úkony v tabulce jsou pak vztaženy k hodnotě této „jisté částky“. Pokud ale budu schopen prodat Long prosincové futures, které mám na svém účtu, za cenu vyšší než je hodnota strike Long Put na úrovni 360 bodů, dostanu za tento prodej extra bonus právě v hodnotě přesahující toto „jisté plnění“. Dnešní přiřazení na vypsaných Short Call 375 mi zaručuje právě takový mimořádný bonus, protože jsem dosáhl na možnost prodat držené prosincové futures nikoliv za 360 bodů provedením Exercise mých Long Put 360, ale zpeněžit mých 10 x ZC Long DEC19 futures za cenu +375 bodů, tedy o +15.00 bodů lépe na každém z deseti futures, proto jsem navíc získal (+15.00 bodů*10 futures*50 USD/bod) částku +7.500 USD, tuto pak vidím v mé excelovské tabulce.

   Přiřazení vypsaných opcí se souvisejícím prodejem deseti prosincových kukuřičných futures pak mohu pozorovat v TradeLog mé platformy TWS.

   V prvním řádku je možné vysledovat transakci přiřazení 10x Short Call 375 s následnou transakcí na druhém řádku, kterou je prodej 10x ZC DEC19 futures, které jsem držel na svém účtu.

 Co dál?

   Předně musím konstatovat, že jsem již vydělal částku +4.346,25 USD, kterou mi nyní již nikdo nevezme, a to je dost dobré obchodní rozpoložení. Expirované a přiřazené 10x ZC Short Call 375 s páteční expirací samozřejmě zmizely současně s dodávanými 10x ZC Long DEC19 futures a na mém účtu tak zůstaly pouze původní 10x ZC Long Put 360 opce s expirací 22.listopadu 2019. Přestože se cena podkladu pohybuje ve vzdálenosti o zhruba +25 bodů výše, než je strike těchto zbylých Long Put opcí, tak vzhledem k delší době do expirace mají tyto stále nějakou hodnotu, která se nyní pohybuje okolo téměř dvou bodů (+1.625 bodu). Toto mohu pozorovat na obrázku níže.     

   

   Při pohledu na obrázek s cenami mých Long Put 360 se tak mohou přede mnou rozprostírat možnosti, jak s touto „zbytkovou“ pozicí naložím, tyto možnosti jsou pak odvozeny právě od ceny mých Long Put opcí a současné ceny podkladového prosincového futures. Jaké tedy možnosti jsou?

1/ Likvidace ZC Long Put 360

   Nejjednodušší variantou je likvidace držených 10x ZC Long Put 360 s expirací 22. listopadu 2019 na volném trhu se ziskem dalších peněz, které vylepší můj dosavadní profit +4.346,25 USD a tím bych mohl na prosincovou kukuřici zapomenout. Aktuálně bych si přišel na tržbu +1.625 bodu za každou z nich, tedy celkově na (+1.625*10*50 USD) částku +812.50 USD mínus poplatky za tento obchod. Toto je opravdu elegantní a férové řešení, které by mě nemuselo zatěžovat dalšími úvahami o vývoji ceny této zemědělské komodity. Tyto nakoupené opce ale mají téměř padesát dnů do své expirace a za tuto dobu se může stát opravdu velmi mnoho věcí, není proto toto řešení poněkud předčasné?  Vzít ze stolu dobrý profit není nic špatného a opravdu se to nakonec může ukázat jako nejlepší řešení, nicméně vím, že 10. října 2019, tedy ve čtvrtek nadcházejícího týdne je opět reportována zpráva WASDE a tato může dosavadní cenou prosincové kukuřice dost zamávat. Může například způsobit, že cena prosincové kukuřice začne opět klesat, a tak mohu na nakoupených 10x ZC Long Put 360 vydělat více než nyní jejich předčasnou likvidací před vydáním tohoto významného fundamentálního reportu, podotýkám, že možnost profitu je téměř neomezená při představě možnosti neomezeného poklesu ceny prosincové kukuřice (to je samozřejmě praktický nesmysl, protože cena pšenice nemůže neomezeně klesnout). Samozřejmě, že cena po publikování této zprávy může také zamířit výše a nynější cena mých 10x ZC Long Put 360 se tak může významně rozplynout, je to nakonec základní traderovo dilema vyhodnotit, kam cena zamíří v následujících dnech či týdnech. Já takové predikce neumím a nejsem v nich moc úspěšný, proto se musím spoléhat na strategie, které takové predikce moc nepotřebují, takže nakonec nevím, jestli se pro takovou likvidaci nakonec rozhodnu. Koneckonců to mohu udělat kdykoliv v budoucnosti.   

2/ Put Kalendářní Spread

   Uptrend, který způsobil, že mé krátkodobé 10x ZC Short Call 375 byly nakonec nyní přiřazeny jsem víceméně očekával, je ale škoda, že uptrend byl tak výrazný a že se cena prosincové kukuřice nachází tak daleko nad strike mých 10x ZC Long Put 360, nyní ve vzdálenosti dvacet pět bodů. V minulosti jsem vyslovil přání, že bych chtěl k pozici po jejím vytvarování do nějaké struktury přistupovat jako k pomyslnému bankomatu, ze kterého bych si mohl pravidelně vybírat peníze a neohrožovat svůj profil zisku a ztráty, zejména vypisováním opčních kontraktů. Toto jsem v aktualizacích také prezentoval opakovanými výpisy Short Call opcí proti vytvořené Syntetické Long Call opční pozici nad jejím strike až do dnešního dne, kdy byly tyto vypsané Short Call opce přiřazeny. Tím jsem ale o možnost takových opakovaných výpisů v žádném případě nepřišel, protože je mi toto umožněno také na Put straně opčního řetězce a mohu se rozhodnout, že takto mohu pokračovat v pozici dále vytvářením zcela bezrizikových Time Spreadů (Kalendářních Spreadů, Diagonálních Spreadů..)

      Nejjednodušším Kalendářním Spreadem by nyní byla možnost vyobrazena v obrázku níže s pohledem do opčních řetězců platformy TWS, tedy Kalendářní Spread -360/+360.

   Protože strike mých 10x ZC Long Put 360 s expirací 22. listopadu 2019 je dost vzdálen od současné ceny prosincové kukuřice, jsou Prémia na Put opčních kontraktech s totožným strike 360 a s nejbližší expirací velmi malá, v současné době ve výši +0.25 bodu. Jejich výpisem bych tak obdržel malou částku (+0.25 bodu*10*50 USD) ve výši +125.00 USD mínus předpokládané poplatky ve výši -28.20 USD, což by představovalo příjem +96.80 USD. Toto je první možnost jak realizovat takový výpis, je zcela bezrizikový a může mít dva možné scénáře:

   1/ Vypsané 10x Short Put 360 s expirací 11.4.2019 expirují za týden v pátek jako bezcenné, protože cena prosincové kukuřice zůstala nad úrovní strike na hodnotě 360 bodů a já mohu vypisovat další Short Put opce s nejbližší expirací (…třeba za lepší cenu při představě poklesu ceny).         

   2/ Vypsané 10x Short Put 360 s expirací 11.4.2019 budou za týden v pátek přiřazeny (Assignment), protože cena prosincové kukuřice klesla pod úroveň strike 360 bodů. Získávám na svůj účet 10x ZC Long DEC19 futures za cenu strike 360 bodů. To je ale skvělá zpráva, mám totiž přesně pozici, kterou jsem měl nedávno na svém účtu tedy 10x ZC Syntetickou Long Call na strike 360 tvořenou 10x ZC Long Put 360 s expirací 22. listopadu 2019 a nyní přiřazenými 10x ZC Long DEC19 futures. Tuto jsem pořídil za již utržený profit +4.346,25 USD vylepšený o získané drobné Prémium z výpisu nyní přiřazených krátkodobých Short Put 360. S touto pozicí již přesně vím, co mám dělat, protože má neomezený potenciál profitu při růstu ceny prosincové kukuřice a také můžu proti této pozici opět bezrizikově vypisovat krátkodobé Short Call na vyšších strike, tak jak jsem to ostatně dělal v uplynulém měsíci. Tato nabytá pozice nemůže při poklesu ceny prosincové kukuřice jakkoliv prodělat, protože mohu vždy provést Exercise mých Long Put 360 a tím se zbavit přiřazených futures přesně za cenu, za kterou jsem je při přiřazení nabyl, tedy za cenu strike na úrovni 360 bodů, tím bych se zbavil celé pozice na prosincové kukuřici.

3/ Put Diagonal Spread      

   Je opravdu škoda, že cena prosincové kukuřice vystoupala v proběhlém týdnu tak vysoko nad strike držených ZC Long Put 360, protože jsem nucen pozorovat, že smysluplné Prémium k výpisům krátkodobých Short Put opcí na strike 360 a nižších se opravdu nenabízí. Mohu se totiž rozhodnout, namísto tvorby Kalendářního Spreadu výpisem na stejném strike jako je Long Put 360, vytvořit Put Diagonal Spread s vypsanými krátkodobými Short Put opcemi na nižších strike než 360 bodů. Na obrázku níže je vyobrazeno, jaké cenové možnosti se mi nabízejí.

   Přestože je název takové kombinace „Diagonal Spread“, nejedná se o nic jiného než o Kalendářní Spread s opcemi na odlišných strike. Toto ale dodává této kombinaci dosti skvělé vlastnosti, které mohu pro svůj obchod využít a stojí za zaznamenání. V obecném pohledu pak mohu konstatovat, že pokud by se mi podařilo vstupovat do Put Kalendářního Spreadu nebo Put Diagonal Spreadu (s bližší vypsanou opcí na nižším nebo stejném strike než na vzdáleněji nakoupené) za Kredit, nemohu na této pozici prodělat. Já nyní uvažuji o vstup do takové kombinace s již vytvořeným profitem +4.346,25 USD, takže se mi nemůže v žádném případě nic nepříjemného přihodit. V mém případě vyznačeném v obrázku výše pak mohu uvažovat pouze o výpisu krátkodobé Short Put na strike 355, protože na nižších strike se již žádná cena aktuálně nenabízí. Z kombinace z obrázku pak vyplývá, že bych mohl utržit maximálně +0.125 bodu Prémia za každý výpis a jednalo by se tak o zisk Prémia velmi titěrného. Vyznačená kombinace by pak znamenala konstrukci Put Diagonal Spreadu -355/+360 a tato kombinace by pak měla opět dva scénáře při expiraci vypsaných opcí příští týden v pátek:

   1/ Vypsané 10x Short Put 355 s expirací 11.4.2019 expirují za týden v pátek jako bezcenné, protože cena prosincové kukuřice zůstala nad úrovní strike na hodnotě 355 bodů a já mohu vypisovat další Short Put opce s nejbližší expirací (…opět třeba za lepší cenu při představě poklesu ceny)    

   2/ Vypsané 10x Short Put 355 s expirací 11.4.2019 budou za týden v pátek přiřazeny (Assignment), protože cena prosincové kukuřice klesla pod úroveň strike 355 bodů. Získávám na svůj účet 10x ZC Long DEC19 futures za cenu strike 355 bodů, nic lepšího bych si nemohl přát. Znamenalo by to jediné, a to, že v případě poklesu pod strike 355 při expiraci bych nakupoval přiřazené Long ZC DEC19 futures za 355 bodů, abych je obratem provedením Exercise Long Put 360 prodával za 360 bodů, a to by vůbec nemusel být špatné, protože bych kasíroval +5.00 bodů za každý z deseti pozic navíc, tedy +2.500 USD za celou desetikontraktní pozici. Druhou podvariantou je pak neprovádět Exercise, protože opět bych na mém účtu měl 10x ZC Syntetickou Long Call na strike 360 tvořenou 10x ZC Long Put 360 s expirací 22. listopadu 2019 a 10x ZC Long DEC19 futures. Tuto jsem pořídil za již utržený profit +4.346,25 USD vylepšený o získané drobné Prémium z výpisu nyní přiřazených krátkodobých Short Put 355 a navíc s vědomím, že pořízené 10x ZC Long DEC19 futures jsem nakoupil nikoliv za 360 bodů jako v případě Kalendářního Spreadu -360/+360.


   Mohu samozřejmě uvažovat také o jiných řešeních nebo postupech, tyto ale nejsou nyní aplikovatelné, protože cena prosincové kukuřice je dosti vzdálená od strike mých nyní držených 10x ZC Long Put 360 s expirací 22. listopadu 2019, tyto kombinace možná přijdou na řadu v případě, že by cena v následujícím týdnu poklesla blíže k ceně 360 bodů. Musím se ale nyní rozhodnout, jaké další kroky učiním. Mou úvahu nyní opravdu silně formuje existence publikace reportu WASDE ve čtvrtek následujícího týdne, který může významně s cenou kukuřice hnout v jakémkoliv směru, proto jsem se rozhodl tak, jak je patrné z obrázku níže.

   Blížící se WASDE a obstojná teze „cokoliv více než nula je vždycky více než nula“ by mohlo být dobrým důvodem, proč jsem nakonec zvolil Put Diagonal Spread -355/+360. Skutečnost z obrázku je zachycena v TradeLog platformy TWS.

   Mohu pak stejnou transakci pozorovat zachycenou ve výpise z mého obchodního účtu.

   Tuto transakci s výpisem 10x ZC Short Put 355 s expirací za týden 11.10.2019 pak také samozřejmě zanesu do excelovské tabulky, která mapuje celý finanční vývoj na prosincové kukuřici.

   V řádku označeném červenou dvojšipkou je pak zachyceno přijaté Prémium z těchto výpisů (+0.125 bodu*10*50 USD) ve výši +62.50 USD mínus -28.20 USD poplatky, tedy celkový příjem ve výši +34.30 USD.  Mohu si tak povzdechnout, že se tento týden můj pomyslný „bankomat moc nepředvedl“. Ke svému dosavadnímu profitu ve výši +4.346,25 USD jsem přiložil pouze zhruba osmset českých korun a nyní tak „mám k dobru“ vydělanou částku +4.380,55 USD, a to je pro mě nyní podstatné. Mám na svém účtu profitabilní pozici a získaný profit mi nejenže nemůže nikdo vzít, ale mohu jej ještě také výrazně navýšit a pouze nejbližší budoucnost nakonec ukáže, jak celý obchod s deriváty prosincové kukuřice na mém účtu nakonec dopadne :c)  


11.10.2019 – Ukončení obchodu

    Jsem pořád v obchodu s prosincovou kukuřicí, nyní však již nemám na svém účtu žádný futures kontrakt, ale má aktuální pozice je pouze složeninou opčních kontraktů. 10x ZC Put Diagonal Spread -355/+360 vytvořený z 10x ZC Long Put 360 s expirací 22. listopadu 2019 a vypsaných 10x ZC Short Put 355 s expirací dnes – v pátek 11.10.2019 se nesl v očekávání publikace reportu WASDE ve čtvrtek 10.10.2019, tedy jeden den před dnešní expirací vypsaných Put opcí. Na celé pozici momentálně eviduji profit ve výši +4.380,55 USD.

   Jsem tak nyní v módu, kdy bych uvítal prudký pokles ceny prosincové kukuřice, způsobený nějakou velmi nepříznivou fundamentální zprávou, kterou by mělo být zejména čtvrteční WASDE. Pokud by cena spadla z aktuální ceny kolem 395 bodů pod strike 10x ZC Short Put 355, tedy o více než čtyřicet bodů, mohl bych přidat další významný profit, jehož podstatu jsem popisoval v minulé aktualizaci. Pokud by se tak nestalo, vypsané opce 10x ZC Short Put 355 by vypršely dnes jako bezcenné a mohl bych pomýšlet na další úpravu obchodu nebo jednoduše z obchodu vystoupit likvidací zůstatkové části obchodu – prodej 10x ZC Long Put 360 s expirací 22. listopadu 2019.

   Čtvrteční WASDE pro mě nic dramatického nepřineslo, aby se to tedy projevilo ve zlepšení mého aktuálního obchodního výsledku.

   Účastníci kukuřičného trhu si tento report vyložili po svém a toto se projevilo v pohybu ceny kukuřičných futures, v případě mého prosincového kontraktu mohu vypozorovat níže uvedený pohyb.

   Bezprostřední pokles ceny po vydání reportu byl vystřídán mírným zotavením ceny, nicméně vím, že reakce na WASDE report jsou vždy víceméně hysterické, aby se v následujících dnech uklidnily a cena nabrala patřičný směr zachycující podstatu zveřejněných čísel a údajů, které jsou navíc dále korigovány dílčími reporty a názory renomovaných analytiků. Mohu si tak pro sebe udělat vlastní vyhodnocení, které by mělo vyústit v další obchodní rozhodnutí. Mohu tak jednoznačně vypozorovat, že mé vypsané a dnes expirující vypsané 10x ZC Short Put 355 budou zcela jistě bezcenné, protože pokles se sice dostavil, ale nebyl tak podstatný, aby strike těchto opcí nějak významně ohrozil. Cena poklesla k 380 bodům a od této ceny se odrazila směrem vzhůru, k mému vypsanému strike má ale stále značných 25 bodů daleko. Takový pokles je sice významný, ale nikoliv pro můj obchod a mé další obchodní úmysly. Mohu se tak nyní soustředit na zůstatkovou část mé pozice – původně nakoupené 10x ZC Long Put 360 s expirací 22. listopadu 2019, které po dnešní expiraci vypsaných opcí zůstanou na mém účtu. Na obrázku níže je vidět, jak si tyto držené Long Put opční kontrakty nyní vedou.

   Mohu pozorovat, že při aktuální ceně prosincové kukuřice na úrovni kolem 384 bodů mají tyto Long Put opce hodnotu +1.125 bodu pokud bych je chtěl nyní likvidovat. V poslední aktualizaci z předcházejícího týdne jsou ke srovnání stejné obrázky pro pohled na cenu stejného opčního kontraktu při ceně 385 bodů, tedy na stejné cenové hladině, pouze tyto Long Put opce měly o jeden týden svého života více, jejich cena se ale pohybovala kolem +1.625 bodu. Pokles ceny hodnoty opčního kontraktu, který je nyní dosti „mimo peníze“ začíná trpět úbytkem své ceny vlivem Théta a také poklesem Implied Volatility. Na obrázku níže je patrný průběh vývoje Implied Volatility za poslední týden.

   Je zcela zřetelné, že v pátek minulý týden (předcházející aktualizace) zastihla Implied Volatilita opční kontrakty s expirací 22. listopadu 2019 na vyšší úrovni, než nyní v pátek 11.10.2019. Závěr je pak pro mě celkem jednoduchý, cena prosincové kukuřice pravděpodobně významně neklesne, abych mohl předpokládat nějaké další zhodnocení svých 10x ZC Long Put 360 s expirací 22. listopadu 2019. tyto tak mohou nyní trpět ztrátou své ceny zejména plynutím času, když možnost výpisů dalších Put opcí s bližší expirací se smysluplně již nenabízí. Rozhodnutí tak padne na ukončení celého obchodu s prosincovou kukuřicí prodejem 10x ZC Long Put 360 s expirací 22. listopadu 2019 na volném trhu. Takto jsem zadal svůj obchodní příkaz, který byl také okamžitě vyplněn. Mohu pak obchod vypozorovat v TradeLog platformy TWS.     

            

   Stejnou transakci pak mohu pozorovat také na mém obchodním účtu

   Celý tento uzavírací obchod tak přinesl na můj účet další peníze, které zanesu do tabulky, ve které sleduji všechny finanční operace na prosincové kukuřici od počátku mého obchodu.

   Prodej 10x ZC Long Put 360 s expirací 22. listopadu 2019 mi vynesl prodejní cenu +1.125 bodů za každou z nich, pro deset kontraktů (+1.125*10*50 USD) pak částku +562,50 USD, po odečtení komisí ve výši -28.20 USD jsem pak do řádku označeného červenou šipkou připsal čistý příjem z tohoto prodeje ve výši +534.30 USD. Mohu tak velmi spokojeně pozorovat, že můj celkový profit na původně Delta Neutral pozici s prosincovou kukuřicí skončil na konečné hodnotě +4.914,85 USD.


   Co na to říct a jak celý článek shrnout? Původně jsem si myslel, že si ulehčím práci, když budu v průběhu léta pouze glosovat mé obchodní kroky při obchodu s kukuřicí a netušil jsem, že to bude náročnější než napsat jednorázový článek. Vždycky mě při psaní přepadne nutkání podstupované obchodní kroky nějak více objasnit, než je jen suše konstatovat a tím jsem zabředl do problematiky více, než jsem si představoval, proto se popis jednotlivých obchodů a kroků možná více „rozplizl“ do nepřehlednosti. Škoda jen, že je nyní při ukončení obchodu cena podkladového kukuřičného futures tak daleko od likvidovaných Long Put 360 a není tak již možné z dostupného arzenálu možností úprav „vytasit“ jejich další možné „nasazení do akce“, které by se mi nyní mohly nabízet. Mohl jsem například mé Long Put 360 opět rolovat za cenou a na vyšších strike a bližších expiracích umístit například beznákladový Put Ratio Spread, který by s původně nakoupenými a nyní rolovanými 10x Long Put vzdálenějšími opcemi vytvořil bezrizikový Put Butterfly…o tom ale asi až někdy jindy, nyní se chci soustředit na další obchody a na prosincovou kukuřici zapomenout.  

   Vypadá to, že vydělat téměř pět tisíc dolarů tak nebylo zrovna obtížné i přesto, že mi trhy svými pohyby nebyly významně nakloněny a během obchodu došlo například k velmi dramatické korekci. Je ale vidět, že opční obchodování v kombinaci s operacemi s podkladovými aktivy opravdu nabízí velmi často dobré „řešení v každé situaci“ a téměř vždy je možné nějakým způsobem obchod alespoň vylepšit tak, aby neskončil ve významné ztrátě. Prováděné úpravy v průběhu obchodu navíc nejsou nic zázračného a nepochopitelného, protože vycházejí z podstaty fungování opčních kontraktů za použití zcela jednoduchých výpočtů a úvah, které je potřeba si jen jednoduše osvojit a vstřebat do každodenního obchodního použití. Obchod trval slušných 88 kalendářních dnů a po celou dobu obchodu jsem měl pod kontrolou velikost případné maximální ztráty. Jsem tedy spokojen…:c)

 Komentáře a diskuze k tomuto článku prosím směrujte do Diskuzního fóra do tohoto vlákna :c)

   

Sleduj facebook, napiš e-mail nebo tweet

17 thoughts on “Delta Neutral – X.”

 1. Parádní,
  jsem zvědavý jak se obchod bude dále vyvíjet! 🙂
  Mohl by jsi prosím rozepsat, jak ses dostal k číslu pozice -132 042,10? Mě to v mém excelu stále vychází trochu odlišně a nemohu se dopočítat přesně… Díky moc 🙂
  David

  1. Ahoj,
   1/ za 10x Long Put opcí jsem utratil 33,556 bodu (čistého) za každou, tedy 33,556*10*50 USD = -16 778 USD
   2/ za 5x Long DEC19 futures jsem utratil 461 bodů za každý kontrakt a celkově -14.10 USD komise, tedy 461*5*50 USD = -115 250 USD – poplatky -14.10 USD = -115 264.10 USD

   Celkově (1/+2/) je potom -16 778,- USD – 115 264.10 USD = -132 042,10 USD

   Ahoj, Jirka :c)

 2. Díky, opět výborný článek.
  Chci se zeptat, jestli jsi pozici stavěl s určitým předem danou strategii a záměrem, kterého se hodláš držet. A nebo budeš naopak v průběhu času měnit strategii podle vývoje trhu?
  Při takto sestaveném portfoliu a současné ceně podkladu bych měl přirozenou tendenci začít postupně vykupovat Short Call opce. Díky tomu, že klesla IV jsou levné, expirace je celkem daleko. Pokud by cena přestala klesat a neumožnila tak nakoupit 5 kontraktů pomocí vypsaných Shor Put, a začala naopak stoupat, pak pomocí opětného výpisu Short Call dodám další peníze do rozpočtu. Bude růst IV, i opce budou dražší. Vnímám to, že si ta Short Call významnou část „odpracovala“. Na druhou stranu nevím, jak moc chceš být v případě tohoto obchodu aktivní.

  1. Ahoj,
   ano, mám zcela jasnou představu, jak bych chtěl, aby má pozice vypadala minimálně při expiraci vypsaných opcí. Protože ale nevím, jak se bude cena kukuřice vyvíjet (do expirace Short opcí jsou slabé dva měsíce) je ve hře několik scénářů, které mohu rozdělit do tří skupin:

   1/ Budu mít na účtu 10x Long ZC DEC19 futures – přiřazení na ZC Short Put 420
   2/ Nebudu mít na účtu žádné Long ZC DEC19 futures – přiřazení na ZC Short Call 490
   3/ Budu mít na účtu 5x Long ZC DEC19 futures – vypsané opce vyprší jako bezcenné

   V případech 1/ a 2/ pak bude záležet, jaká bude aktuální cena futures vzhledem ke strike nakoupených 10x ZC Long Put na strike 460, z tohoto vztahu pak vyplynou další kroky. Vše se bude odvíjet od aktuálních cen opčních kontraktů v expiracích do expirace držených Long Put 460, již nyní se například rozjelo obchodování s opcemi s expirací 25. října 2019, tedy expirace mezi expiracemi mých vypsaných a koupených opcí.
   S blížící se expirací Short opcí samozřejmě přichází v úvahu se zabývat možností likvidovat Short Call, toto je férový názor, ale momentálně nechci za likvidaci dávat více než tři body (150 USD) za každou vypsanou opci, když tato je na strike 490 (tedy nyní 70 bodů daleko). Toto přijde na řadu v případě, že se rozhodnu rolovat vypsanou Short Put 420 na nižší strike při poklesu ceny kukuřice, potom bych adekvátně roloval níže i tuto opci pro další Prémium (nebylo by valné, ale nějaké určitě), takové rolování by přicházelo v úvahu v období velmi nedaleko expirace nebo v případě prudkého pádu ceny prosincového kukuřičného futures. Likvidovat nyní Short Call 490 je pro mě předčasné, spoléhat se na obrat trendu nechci, protože se nakonec nemusí dostavit (toto jsem vzdal předpovídat), koneckonců je zabudován do současného stavu pozice (cena futures je kolem 420) a vůbec by mi nevadilo, kdyby cena začala růst a zakončila například kolem strike mých Long Put 460 nebo i výše…Jednoduše bude záležet, jak se ceny budou dále vyvíjet, jaké možnosti tento cenový vývoj přinese a jak bude možné se situaci plasticky přizpůsobovat. Mimo tento konkrétní obchod, na tvém komentáři se velmi hezky ukazuje, jak jsme každý jiný a jak každý individuálně vyhodnocuje situaci, co by provedl jeden se druhému nezdá a je dokonce možné, že tvůj názor na úpravu (likvidace Short Call) se v budoucnosti ukáže jako dobré a lepší řešení než můj úmysl, v tom je trading nedostižný .. Ahoj, Jirka :c)

 3. Ahoj Jirko, díky za další pokračování. Je to prima sledovat jednak tvoje myšlenky a pak reakce na skutečnost. Více možných řešení v jednom článku je super.
  V jednom odstavci jsi se pravděpodobně přepsal a místo 380 ( výpis 10x ZC Short Call 380) jsi začal komentovat situaci, jako kdyby byla vypsána short call na stike 375.
  „Co by se mohlo stát? Především je potřeba se zamyslet nad tím, co vlastně takový výpis představuje. Z pohledu podstaty výpisu Call opce to znamená povinnost dodat držiteli opce 10 x ZC Long DEC19 futures kontrakt za cenu strike, tedy v mém případě za 375 bodů. Pokud bych tedy byl na těchto 10x ZC Short Call opcích přiřazen, přišel bych o všech deset ZC Long DEC19 futures za cenu 375 bodů. Musel bych je totiž dodat držitelům ZC Long Call 375, kterým jsem vypsané opce prodal. To vypadá jako jasně prodělečný podnik, protože jsem pět futures pořídil při zahájení obchodu za cenu zhruba 460 bodů a nyní je mám dodat za 375? „

  1. Ahoj,
   díky za upozornění, je to samozřejmě tak, jak píšeš. Mám vypsané Short Call 380, proto dodávám podklady za 380 bodů a nikoliv za 375…Díky za pozorné čtení a označení chyby, už jsem to opravil, Ahoj, Jirka :c)

 4. Ahoj Jirko,
  na každé další pokračovaní se těším jako za mala na vánoce :-). Díky.
  Hnidopich našel jedno drobné přepsání v „… a do expirace nakoupených Long Put 460 je ještě opravdu mnoho času, ve kterém bych mohl spustit …“ teď máme Long Put 360 😉

  1. Ahoj, díky za pozorné čtení a výzvu k opravě, v záplavě údajé se taková chybka prostě stane, ale už jsem ji opravil, ještě jednou díky a ahoj, Jirka :c)

 5. Jirko, tohle je fakt dobrý! Takhle nějak jsem si představoval opční trading. díky moc za inspiraci!

  Ať se daří.

  1. Ahoj Honzo,
   pokud zrovna tebe to inspirovalo (dlouholetého známého pohrávajícího si z trhy), tak je to přesně to, proč vlastně píšu tento blog…:c), měj se a ahoj, Jirka :c)

 6. Na těchto obchodech vpřímém přenosu se naučím nejvíc, těším se třeba příště na nějaký další komentovaný reálný obchod.

  1. Ahoj Dane,
   teď mám v plánu zase trošku teoretizovat, ale jeden nikdy neví…Komentovat obchody není opravdu nic jednoduchého, protože to fakt zabere hodně času. Klasický článek můžu psát třeba týden nebo měsíc, můžu se k němu vracet kdy chci a různě jej doplňovat nebo vyškrtávat, ale komentovat obchodní kroky je prostě nutné v tu danou chvíli, k tomu ještě zachycování těch správných obrázků ve správný okamžik, to celé za nějakého dobrého pocitu, že to je srozumitelné, uvidím, jak se to nakonec vyvine. Problém je také v tom, že dělám stále dokola velmi podobné typy obchodů, takže by to byla spíše nuda….Ahoj, Jirka :c)

 7. Ahoj,
  díky za další parádní článek. Je super sledovat, jak se dokážeš přizpůsobovat v měnících se tržních podmínkách. S opcemi teprve začínám a rozkoukávám se, ale tebou popsané kroky jsou dobře pochopitelné i pro mě. Zatím mám ten problém, že by mě v danou chvíli nenapadly, ale to je doufám otázka času, studia a zkušeností 🙂
  Mám jen pár poznámek:
  1) v pasáži, kde roluješ Short Put 420 na Short Put 375, je v textu několikrát Short Put 460 místo 420
  2) v kapitole „13.9.2019 – Expirace nejbližších Short Call 375“ po výpisu dalších Short Call 375 by v odstavci varianty 1 B) měla být expirace 20. září místo 13. září, pokud jsem to správně pochopil, že se jedná o další týden
  3) od kapitoly „13.9.2019 – Výpis dalších Short Call“ je v textu několikrát zmíněn Call Bear Spread +360 / -375, neměl by to být Call Bull Spread?

  Nicméně to jsou samozřejmě drobnosti a je mi jasné, že při takovém kvantu dat a čísel je téměř nemožné se vyvarovat překlepů. Ještě jednou díky za velmi názornou ukázku a popis obchodu, z toho se laik jako já naučí nejvíc 🙂 Budu se těšit na další články

  1. Ahoj,
   díky za upozornění na nepřesnosti, už jsem to opravil. Věřím, že to jsou jen drobné chybky a že se v nich neztratil smysl celého článku. Ještě jednou díky za pozorné čtení a ahoj, Jirka :c)

 8. Ahoj Jirko,
  chtěl bych se zeptat na jednu věc. Pročítám tenhle tvůj supr článek už asi potřetí 🙂 a nejde mi do hlavy jedna věc.
  30.8. kdys měl mít přiřazeno 5x futko ZCZ19 na ceně 375, bys zprůměroval cenu futek na +/- 417,50 bodu. K tomu držíš 10x Long Put na strike 460. Teď ten dotaz a je mi jasný, že se ztrapním, ale co už. 🙂 Proč si po přiřazení neudělal exercise Long Put na strike 460? Tím by došlo k prodeji futek a vydělal bys 10×42,5bodu x50 = 21250 USD? Co jsem přehlídnul?
  Roman

  1. Ahoj,
   já vím, že je těžké se v tom orientovat, ale takto se na to nemůžeš dívat (zprůměrování ceny futures), musíš sledovat celkové náklady na pozici a porovnat ji se situací, kdybych chtěl obchod ukončit (kromě nákladů na nákup futures jsem měl také náklady na nákup Long Put opčních kontraktů..). V excelovské tabulce je vidět, že jsem po všech transakcích ke dni 30.8.2019 za situace, kdy mám 10x Syntetickou Long Call (10 x Long Put 460 a 10x Long futures), vydal na kukuřici -230.859,55 USD, to je stav před rolováním v následujícím pokračování článku. Pokud bych v danou chvíli před rolováním provedl Exercise 10x Long Put 460, tak bych prodal všechny ZC futures za cenu strike, tedy 10 kontraktů x 460 bodů x +50 USD = +230.000 USD, k pokrytí nákladů by mi tak chybělo-859,55 USD, protože o tuto částku jsem doposud na kukuřici vydal ke dni 30.8.2019 více…Jirka :c)

 9. Aha, díky.
  Ještě si to párkrát pročtu a spočítám, aby mi to bylo jasný….Každopádně mě „nadchl“ princip obchodování podle Delta Neutrality. Mám poměrně bohaté zkušenosti s výpisy kreditních vertikálních spreadů na futures v nějaké vzdálenosti od aktuální ceny (ATM, ale spíše OTM), kde se dá poměrně dobře inkasovat prémia. Průšvih (spíš prů**r) nastane, když tě to prostřelí rychle a hodně. Pak se často blbě rolluje nebo se ani rollovat moc nedá a vymažeš hodně předchozích zisků jedním špatným obchodem…Proto myšlenka vstupu do obchodu, který může jít kam chce a já na tom můžu něco vydělat, je super! Těším se na další články…
  Roman

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.