V brzkém ránu mi zacvrlikal mobilní telefon s notifikací z Message Center mého brokera o jakési události na mém obchodním účtu. Pohledem na stav mého portfolia zjišťuji, že se mi na účtu zničehonic objevilo 100 kusu Long akcií společnosti Exxon Mobil Corp. (XOM), které jsem neměl v žádném případě v úmyslu vůbec vlastnit. Ano, měl jsem vypsánu Short Put opci se strikem 80 na akcie této společnost, ale vlastnit jsem je nechtěl. Navíc v obchodní platformě vidím, že tato short opce mi z účtu zmizela. Co se tedy stalo? Má opční pozice 1 x Short Put 80 se stala předmětem Assignment procedury, tedy tzv. přiřazení. Jak si to mohu vysvětlit?

  Assignment (přiřazení) opce je výsledkem Exercise Long opce, která je na stejné podkladové aktivum, má stejný strike a stejnou dobu expirace. Toto přiřazení může postihnou jen ty opční obchodníky, kteří drží krátkou opční pozici, jsou tedy Short Call nebo Short Put. Přiřazení nemohu nijak ovlivnit a jsem zcela závislý na proceduře něčí Exercise a následného výběru mé Short opce. Přiřazení musím jako vypisovatel opce strpět a zejména být na něj připraven. Přiřazení na opci amerického typu mohu tedy za života opčního kontraktu jako vypisovatel opce očekávat téměř kdykoliv, pravděpodobnost, jestli budu nebo nebudu přiřazen závisí na mnoha tržních okolnostech, v obecném smyslu však pravděpodobnost možnosti přiřazení dramaticky stoupá s tím, jak se má Short opce ponořuje „do peněz“, obecně tedy, čím více je opce ITM tím je tato pravděpodobnost větší.

  Je nutné se přiřazení obávat? Ano i ne, to záleží na okolnostech, za jakých jsem jako vypisovatel opci tuto vypsal a jaké tržní podmínky nyní panují.

    Vypisovatel (prodejce, seller) opce, který pořizuje na svůj účet Short opční pozici, dostává na svůj účet za tuto transakci zaplaceno, získává Prémium. Toto Prémium, pokud opci vypíšu (prodám), mi již nikdo nemůže vzít. Toto se také stalo, když jsem před čtrnácti dny vypsal Short Put opci na akcie XOM se strikem 80, když XOM se tehdy obchodoval za 82.30 USD. Moje vypsaná opce byla „mimo peníze“ (OTM) a já spekuloval, že do expirace její cena neklesne pod strike mé opce (pod 80) a tato opce při expiraci vyprší jako bezcenná. Za opci jsem při jejím výpisu utržil 130 USD jako Prémium. Tyto mi na účtu přibyly a nikdo mi je již nevezme. Protože jsem opci prodal, mohu, ve světle výše uvedeného, očekávat přiřazení na této mé opci. Je mi známo, že pokud budu na této opci přiřazen, obdržím na svůj účet 100 x Long akcie XOM. Protože můj strike opce je 80, budou mi akcie v takovém případě připsány na účet za pořizovací hodnotu, která je strikem mé opce, což znamená za 80 USD/kus. Protože jsem ale utržil za opci Prémium ve výši 130 USD moje pořizovací náklady na přiřazované akcie se tak „vylepší“ právě o přijaté Prémium, tedy o 1.30 USD na každou akcii. V součtu bych tak akcie pořídil za 80 USD – 1,30 USD (Prémium) = 78,70 USD za každý kus. Z tohoto výpočtu budu vycházet a tento bude tvořit dva základní scénáře „obav z přiřazení“

Vítané Assignment (přiřazení)

    Cena akcie XOM v momentě přiřazení mé XOM Short Put na strike 80 bude nad 78.70 USD. Je jasné, že ceny XOM se pohybují v čase různými směry, nahoru, dolů, stagnují, v mém případě se toto pořád děje tak, že cena XOM je vyšší než 78.70 USD. Jsem na své opci přiřazen a pro ilustraci mohu předpokládat, že cena je 80.50 USD. Akcie tedy od výpisu mé Sort opce klesala. Výsledkem přiřazení je Notice Of Assignment, ranní zpráva od brokera o tom, že jsem byl na této opci přiřazen a na účtu se mi objevují 100x Long akcie XOM. Při ceně aktuální XOM ve výši 80.50 neudělám nic jednoduššího, že akcie ihned po Open trhů za tuto cenu prodám. Jaké jsou výsledky této operace. Za opci jsem utržil +130 USD, na přiřazené 100x Long akcie XOM za cenu strike 80 jsem vynaložil -8.000 USD, za jejich okamžitý prodej za aktuální tržní cenu 80.50 USD jsem utržil +8.050 USD. Vše mi z účtu zmizelo a zůstaly pouze peníze jako výsledek celé transakce, a to ve výši profitu +180 USD. Zlaté přiřazení. Takto s kladným výsledkem by to dopadlo vždy, když je v okamžiku přiřazení momentální cena akcie nad cenou 78.70 USD. V takovém případě děkujeme držiteli Long Put opce na strike 80, že nařídil její Exercise a já byl vybrán, že jsem byl na opci přiřazen. Děkuji takovému obchodníkovi, že mi daroval celé Prémium a ještě mi dovolil něco vydělat na transakci s přiřazenými akciemi. Z tohoto příkladu také vyplývá, že takové přiřazení bude velmi vzácným jevem, protože takovou transakci si držitelé Long opcí uvědomují a zcela jistě by Exercise své opce, která je OTM (mimo peníze) nenařídili.

Nevítané Assignment (přiřazení)

  Cena akcie XOM v momentě přiřazení mé XOM Short Put na strike 80 bude pod 78.70 USD. Po downtrendu na XOM, který jsem neočekával, se cena XOM nachází pod 78.70 USD. Jsem na své opci přiřazen a pro ilustraci mohu předpokládat, že cena je 78 USD. Cena akcie tedy od výpisu mé Short opce klesala, a to silně až pod můj strike, nyní je již má XOM Short Put opce na strike 80 ITM. Výsledkem přiřazení je opět Notice Of Assignment, ranní zpráva od brokera o tom, že jsem byl na této opci přiřazen a na účtu se mi objevují 100x akcie XOM. Při ceně aktuální XOM ve výši 78 se rozhoduji, že pozici ukončím tak, že akcie ihned po Open trhů za tuto cenu prodám. Jaké jsou výsledky této operace. Za opci jsem utržil +130 USD, na přiřazené 100x Long akcie XOM za cenu strike 80 jsem vynaložil -8.000 USD, za jejich okamžitý prodej za aktuální tržní cenu 78 USD jsem utržil +7.800 USD. Vše mi z účtu zmizelo a zůstaly pouze peníze, jako výsledek celé transakce, a to ve výši ztráty -70 USD. Ztrátový obchod. Takto se záporným výsledkem by to dopadlo vždy, když je v okamžiku přiřazení momentální cena akcie pod cenou 78.70 USD. V takovém případě držitel Long Put opce na strike 80 na svém nařízeném Exercise vydělal a mé přiřazení vedlo ke ztrátovému obchodu. Z takového příkladu také vyplývá, že takové přiřazení by mohlo být dosti pravděpodobné, protože důsledek takové transakce si držitelé Long opcí opět uvědomují. Na rozdíl od nás totiž takovou Exercise Long Put 80 získávají 100x Short akcie XOM za 80 USD a tyto mají možnost okamžitě zlikvidovat za 78 USD. Držitelé Short podkladů totiž vždy vydělají, když prodají dráž a levněji koupí zpět.

  Dalším příkladem „nevítaného přiřazení“ je spojeno s výplatou dividendy. Pokud vypíšeme Short Call opci na akcii, která vyplácí Dividendu za života opce a tato opce se v noci na Ex-Dividend Day ocitne ITM, to znamená strike bude pod současnou cenou, je značná pravděpodobnost, že budeme na takové opci přiřazeni. Staneme se tzv, „Dividendové arbitráže“ jejíž techniky budu velmi podrobně popisovat v jiných článcích. Obecně je to ale v principu výsledek hromadného Exercise držitelů ITM Long Call opcí na tuto akcii, kteří před Ex-Dividend Day chtějí namísto svých Long Call chtít mít na účtu Long akcie, které je opravňují ke zkasírování dividendy. Nejhorší na takovém přiřazení je ale skutečnost, že jeho výsledkem je obdržení dividendových Short akcií na mém účtu v noci před Ex-Dividend Day. To má za následek, že je vám ještě z účtu stržena Dividenda v plné výši, ano je to tak, držitel Short akcie musí Dividendu zaplatit, pokud je má připsány na účet nejpozději do Ex-Dividend Day, což se v případě takového „dividendového“ Assignment stane.

   Garantem plnění opčních kontraktů na americké akcie je clearingová instituce OCC (Option Clearing Corporation), to už jsem uváděl v článku o Exercise. Zrekapituluji, do této instituce se sbíhají po každodenním ukončení obchodování všechny opční kontrakty a jsou tam vypořádávány. OCC má své členy – brokery – kteří pro své klienty, opční obchodníky, zprostředkovali nákupy a prodeje opčních kontraktů, má tedy přehled, který broker eviduje jaké zobchodované opční kontrakty, technicky vzato vidí Open Interest všech opčních kontraktů u jednotlivých svých členů (members) a také eviduje všechny pokyny k exercise Long opcí, které jednotliví účastníci trhu (tradeři) zadali. Pokud po ukončení obchodování na opčních trzích dorazí všechny objednávky a pokyny do OCC, začne je zpracovávat (clearing). Je to ale standardizovaná procedura a není to nic chaotického. Proces clearingu je následující sled operací

1.All Opening Buys, 2. All Opening Sells, 3. All Closing Buys, 4. Exercised, 5. All Closing Sells a 6. Assignments

  Z této chronologie pak můžeme vyčíst odpověď na otázku, jak se alespoň částečně bránit nechtěnému přiřazení – uzavřít naši Short opci před zavřením trhů. Pokud totiž opci uzavřeme, tak tato operace se vždy „vyřídí“ dříve než přijde na řadu operace poslední Assignments.

Sleduj facebook, napiš e-mail nebo tweet

22 thoughts on “Assignment (přiřazení) opcí”

 1. Kolik asi takovýchhle věcí si každý nosíme v hlavě, které jsou nám přece jasné, ale opak je pravdou .. Čím víc se nad tím procesem zamýšlím, zjišťuji, že mám v jeho chápání značnou mezeru – jak to funguje u držitele „protější“ long Putky? V momentě kdy zadá Exercise, správně by mu na účtu měly přibýt akcie za strike, čili za -8000,-. V ideálním světě je držitel obratem za tu sumu prodá a má profit z rozdílu oproti aktuální nižší market ceně. V reálném světě by je ale za „strike sumu“, která je výše jak aktuální market, prodal leda tak Chocholouškovi, čili … někde mám mezeru, držitel ITM long Putky mi pořád vychází jako bit. Kde jsem špatně?:-)

  1. zdravím,
   v popisované modelové situaci jsem vypsal Short Put na strike 80 za +130 USD. Odhlédnu od komisí a Ask/Bid spreadu a budu předpokládat, že jsem ji prodal tobě za těchto +130 USD. Ty jsi těchto 130 USD musel vynaložit. Máš tedy Long Put na strike 80 za -130 USD. Cena začne klesat a bude se nacházet na ceně 78 USD. Tvá Long Put 80 bude již dva dolary „v penězích“, provedeš její exercise a na účtu se ti okamžitě objeví 100 x Short akcií za cenu strike, tj. za 80 USD za kus. Protože jsi akcie prodal, tak se ti na účtu objeví +8.000 USD mínus tvé prvotní náklady -130 USD = +7.870 USD. Okamžitě po exercise akcie likviduješ jejich prodejem na volném trhu, momentálně tedy za „pokleslých“ 78 USD za kus. Na tuto transakci musíš vynaložit -7.800 USD, takže +7.870 USD – 7.800 USD = +70 USD. To je tvůj zisk z držení Long Put 80. Právě pro těchto 70 USD by se to mohlo vyplatit exercise tvé Long Put 80. Asi by jsi takto přemýšlel, kdyby jsi chtěl svou Long Put 80 opci prodat přímo, ale zjistil by jsi, že například díky Ask/Bid nebo malé likviditě by jsi na těchto +70 USD přímým prodejem opce nedosáhl :c)

   1. Díky za popisných popis. 🙂 Teď ještě k tomu ďáblovi v detailu, kterého tam stále ještě vidím: jde o oněch +8000, -, které se mi mají objevit na účtu po mém Excersise; tohle by financovala která strana? Rozuměl bych tomu v tom případě, pokud by i následný prodej ‚prišlých‘ akcií na mém účtu proběhl automaticky, bez mého přispění a já bych mohl opravdu vydělat jen ten rozdíl, čili +70,-. Protože v opačném případě se mi na účtu objeví osm tisíc out of the blue (mínus náklady na long putku pochopitelně :-)) a já bych byl blázen, kdybych je prodal za aktuální, tedy nižší strike 78. Říkám to správně?

    1. zdravím,
     exercise Long Put 80 obdržíš na svůj účet 100 x Short akcií za cenu strike, prodáš je za 80 USD/kus. Proto obdržíš +8.000 USD. Pořízení čehokoli Short je sázkou na pokles. Prodáváš za několik, aby jsi po nějaké době tu samou věc za méně koupil zpět. Máš domek na venkově a pražský chalupář ti za něj nabízí milion. Prodáváš jej a kasíruješ jeden meloun. Domek jsi prodal a máš plus jedno mega. Jsi Short 1 x domek na venkově a máš +1 mega na účtu. Kdykoliv jedeš kolem, tak přemýšlíš, jestli jsi udělal dobře, tak to pořád pozoruješ. Pražák se ocitá v insolvenci a insolvenční správce pořádá dražbu jeho (tvého bývalého) domku. Vyvolávačka je 800.000,- Kč, na dražbě jsi sám a kupuješ svůj milovaný domek zpět. Nyní jsi Long 1 x domek na venkově a máš na svém účtu +200.000,- Kč (musel jsi zaplatit vydraženou cenu). Na Short obchodu s domkem na venkově jsi tak vydělal 200.000,- Kč. To samé je s akciemi, prodal jsem je Short za 80 USD/kus (výsledek exercise) a koupil zpět za momentální tržní cenu 78 USD/kus. Kde se bere těch +8.000 USD a kdo to financuje? No přece ten, kdo má Short Put 80 a byl assigned. Vypsáním této opce se zavázal, že od tebe koupí akcie za 80 USD kus a tuto povinnost tak musí splnit. Provedeš Exercise a vybraný přiřazený shortař musí od tebe kupovat za 80 USD/kus, pokud je cena dnes 78, tak to má ale smůlu, řekl bych… :c)

 2. „To má za následek, že je vám ještě z účtu stržena dividenda v plné výši, ano je to tak, držitel Short akcie musí dividendu zaplatit, pokud je má připsány na účet nejpozději do Ex-Dividend Day, což se v případě takového „dividendového“ Assignment stane.“

  Dobrý den, myslel jsem, že dividendu vyplácí firma, např. XOM. Moc tomu tedy nerozumím

  1. zdravím,

   pokud jsi Short akcie, tak to znamená, že jsi si takové akcie půjčil od svého brokera a prodal je někomu jinému na volném trhu. Dotyčný kupec těchto akcií, pokud je má Long na svém účtu při Open na Ex-Dividend Day, obdrží jako jejich právoplatný vlastník vyplácenou Dividendu a vůbec ho nezajímá,, jak jsi ty k akciím přišel. Tvůj broker ale chce dividendu také, protože kdyby ti akcie nepůjčoval, tak ji bude inkasovat. Proto ti ji strhne z tvého účtu. Podnik vyplácející dividendu (například XOM) ji platí jen jednou, a to právoplatnému držiteli, kterému jsi je prodal na volném trhu. Stržená dividenda na tvém účtu je pak „součást půjčovného“ mezi tebou a tvým brokerem :c)

 3. a dopr. 🙂
  moc děkuji, rozumím.
  tzn. že akcie byly brokera, ten chce dividendu.
  já je prodal,… ten chce taky dividendu. tomu ji dá podnik. brokerovi já 🙂

 4. Chcem upozorniť na nepresnosť v článku:

  Pôvodné znenie:
  Na rozdíl od nás totiž takovou exercise Long Put 80 získávají 100 x Short akcie XOM za 80 USD a tyto mají možnost okamžitě prodat za 78 USD. Držitelé Short podkladů totiž vždy vydělají, když koupí dráž a levněji prodají.

  Oprava:
  Na rozdíl od nás totiž takovou exercise Long Put 80 získávají 100 x Short akcie XOM za 80 USD a tyto mají možnost okamžitě KOUPIT za 78 USD. Držitelé Short podkladů totiž vždy vydělají, když PRODAJÍ dráž a POZDĚJI levněji KOUPÍ.

  Inak web neskutočna bomba, už ho čítam niekoľko dní 🙂 A aby som ti polichotil ešte viac, tak som čo sa týka výberu blogov/webov nesmierne náročný. Za posledných 5 rokov som čítal iba Quora.com, ako-predavat.sk, blog Johna Vanharu, dividendgrowthinvestor.com a toto je 5. blog zo 100viek rôznych blogov/webov, ktoré som za ten čas navštívil, čítal a nezaujali … Ty patríš zatiaľ pre mňa k absolútnej špičke a som šťastný, že som ťa mal možnosť objaviť v začiatkoch tvojej tvorby!

  1. Ahoj Pietro,
   díky za vlídná slova a zejména za upozornění na písařskou chybu, principiálně to sedí, jenom jsem použil nevhodné obraty, někdy to má člověk prostě v v hlavě zmechanizované a při převodu z „hlavy na papír“ to napíše blbě nebo v nějakém nelogickém slovosledu…měj se pěkně a ahoj, Jirka

 5. Ještě nedávno by mě nenapadlo, že by mohl padnout dotaz, na který se chystám. Ale EU byrokracie nabývá iritujících rozměrů a už omezuje svobodu v investování retail investorů. Ptali jste se někdo brokera co se stane, pokud by jste měli být assigned na „zakázaných“ ETF (např. SPY, GLD atd.)? Pokud ne, udělám to večer a dám vědět. Děkuji.

  1. Ahoj Pavle, odpovím téměř identicky jako v jednom z investorských fór. Pokud je opce vypořádávána dodáním podkladu (akcií, futures), tak při expiraci, pokud je opce ITM a ty na svém účtu nemáš tento podklad, je ti přiřazením Short Call otevřena pozice Short akcie, futures apod. a naopak přiřazením Short Put jsou ti na účet připsány Long akcie, futures apod. Dostaneš je vždy, není možné třídit klientské účty u brokerů podle jejich rezidentury, tedy že by některý byl vypořádán v penězích a jiný by dostal akcie podle toho, jestli je evropan nebo asiat. Vypořádání je totiž založeno na principu jednomu vezmu a druhému předám, takže z logiky věci by to byl chaos. Například v případě Assignment Short Put „zakázaného ETF“ by ten, kdo drží adekvátní Long Put (například americký trader, který ETF držet může) prodával tyto ETF akcie někomu, kdo je držet nesmí (například evropský obchodník), potom by se musely tyto ETF akcie někde kumulovat, protože někteří vypisovatelé by je nemohli na své účty dostávat – jinými slovy co by vlastně dostali a kde by ležely akcie ETF, které nemohou přijmout? Takže to funguje pořád stejně jako „postaru“.

   Opce jsou standardizovaný investiční nástroj a nelze si jeho fungování vysvětlovat jinak, než jak byl schválen k obchodování, takže v současné době, kdy nelze nakupovat přímo fyzické ETF akcie díky nějaké „nenaplněné směrnici“, pořád platí výše uvedené. Protože s opcemi na ETF obchodovat lze, tak v případě, že budeš přiřazen, tak se ti „zakázané“ ETF na účtu objeví, budeš pravděpodobně brokerem upozorněn (to bude různé broker od brokera), aby jsi pozici zavřel, což je nyní možné, protože nakupovat nelze, ale uzavírat lze. Pokud jsi čistě opční obchodník a nemáš v úmyslu ETF držet, tak jako by se nic nezměnilo, protože se jich případně ihned zbavíš. V případě, že by někdo toužil například po Long pozici na nějaké ETF, tak koupit hluboce ITM Long Call za cenu blížící se vnitřní hodnotě této opce (s Delta 100), je to samé, jako držet 100 ks Long ETF (to samé pro Short ETF s ITM Long Put) a navíc je to daleko levnější. Pro úplně dokonalé držení ETF můžete toto držení napodobit vylepšením předchozího řádku tak, že na stejném strike jako je Long Call vypíšete Short Put a simulace Long ETF bude dokonalá – vytvoříte Long syntetickou akciovou pozici. Short akciovou pozici vytvoříte obdobně – Short Call a Long Put na stejném strike. Jedinou nevýhodou takového napodobení ETF je nezískání Dividendy spojené s fyzickým ETF (pokud je v době držení vyplácí), ale to je zřejmě nepodstatný zádrhel…:c)

 6. Děkuji mnohokrát za vyčerpávající odpověď. Ještě by mohl začít broker otevřené pozice na zakázaných ETF samovolně zavírat. V současné chvíli výrazný zájem držet akcie zakázaných ETF nemám. Z nějakých opčních strategií ale může přiřazení vyplynout a v některých případech může být držení v závislosti na jiných opčních kombinacích výhodnější (například s ohledem na bid ask spread). Snad se nepletu, nemám mnoho zkušeností. Co mě ale tíží, že nemám jistotu, že nám (rozuměj EU retail) třeba za rok nezakážou opce, protože někdo nedodá EU papíry, které chytře vymysleli.

 7. Ahoj Jiří,
  chtěl bych si ověřit jednu věc ohledně clearingu, zda ji chápu správně. Pokud mám koupenou třeba Long Call 91,5 a zároveň vypsanou Short Call 94, obě s expirací ve stejný pátek a akcie na konci obhodování tento pátek skončí na ceně 95 nebo více a já před koncem obchodování s tímto obchodem nic neprovedu – neprovedu exercise Long Call 91,5. Dopadne tento obchod tak, že v rámci procesu clearingu mi Long Call vyexpiruje a následně budu přiřazen na Short Call 94, která již nebude krytá Long Call 91,5?

  Díky a ahoj Lukáš

  1. Ahoj, přesně tak, jak píšeš. Tento Call Bull Spread +91.50/-94 bude celý „v penězích“ a bude znamenat, že budeš automaticky uplatněn na Long Call 91.50 a nakoupíš akcie za 91.50 USD/kus a vzápětí budeš automaticky přiřazen na Short Call 94, takže akcie prodáš za 94 USD/kus, toto ti vygeneruje +250 USD, pokud jsi obě opce pořídil za méně než těchto +250 USD, máš profit z rozdílu +250 USD mínus pořizovací náklady. Všechno proběhne během víkendu a v pondělí na účtu nebudeš mít nic (ani opce ani akcie a snad nějaké peníze navíc :c), Ahoj, Jirka

 8. Ahoj,
  v článku zminuješ „ranní zprávu od brokera „. Znamená to tedy, že akcie se mi v případě přiřazení objeví na účtu vždy ráno? Už se ti někdy stalo, že jsi akcie dostal večer ?

  Zajímá mě to z důvodu marginu. Může se stát, že na účtu budu mít volných pouze 40 % ceny 100 ks akcií. Pokud zprávu dostanu ráno, tak mám ještě celý den, abych uvolnil dodatečný kapitál. Margin pro denní držení akcíí je 25 %. Pro držení přes noc je margin ovšem 50 %, takže bych dostal v 22 :00 dostal nepříjemný Margin Call
  Díky za upřesnění
  Martin

  1. Ahoj,
   přiřazení odpovídá procedura vyřízení všech požadavků na Exercise, které se seběhnou v clearingu po uzavření trhů. Požadavky na Exercise můžeš zadat ještě v nějaké době po uzavření trhů, poté se tyto příkazy přesunou k vyřízení, v případě akcií například do OCC (Option Clearing Corp.) Tam jsou všechny požadavky na Exercise po nějaké proceduře náhodných výběrů (viz články o Exercise a Assignment) zpracovány do výběru k přiřazení pro jednotlivé členy (brokery) a tito pak následně vyberou účty klientů (náhodně), kde provedou splnění požadavků Exercise – tedy prodeje/nákupy podkladů z účtů těchto klientů. Protože se toto vše děje až po uzavření trhů, tak není možné se o Assignment dozvědět dříve než po této proceduře, její zpracování tak probíhá v průběhu naší noci, takže proto se o výsledku dozvíš až ráno, nejpozději do následujícího Open trhů.

   Z Exercise je to u mého brokera jinak a odráží to přesně princip popsaný výše – po zadání pokynu Exercise vidím na svém účtu transakci s podklady ihned, protože broker mi dá tyto podklady „ze svého“, tedy z akcií, futures…, které má na svém hromadném účtu. Ví totiž, že můj pokyn Exercise (například Exercise JPM Long Call 100) půjde do zpracování po uzavření trhů a jeho výsledkem bude dodání 100 Long akcií JPM za cenu 100 USD/kus do dipozice mého brokera. Těchto zcela jistě získaných akcií z mého Exercise po uzavření trhů mi připíše ale na účet dříve – v okamžiku, kdy provádím pokyn Exercise stisknutím pokynu v mé platformě. Z těchto důvodů je pak pokyn Exercise „neodvolatelný“, pokud jej provedu, tak jej již nelze vzít zpět….Jirka :c)

   1. Ahoj, díky moc.
    Nemáš ještě nějakou zkušenost s tím margin callem? Respektive když se večer/v noci vyřeší požadavky a zjistí se, že účet na který se akcie dastanou nemá dostatečné volné prostředky aby pokryl over-night držení. Dostane margin call okamžitě, nebo až na konci následujícího dne (za předpokladu, že na účtu dostatečné prostředky pro držení akcií přes den)?

    Martin

    1. Ahoj,
     v okně Account (Interactive Brokers) je řádek „Curent Excess Liquidity“, pokud je podbarven žlutě, tak začnou chodit upozornění, že se blíží okamžik, kdy ti nestačí tvou pozici krýt prostředky, které máš na účtu. Toto nastává tuším v okamžiku, kdy hodnota tvých volných peněz je nižší než 5% hodnoty celé pozice, kterou máš pořízenou na svém účtu. Pokud se její hodnota dostane do záporu, tak tento řádek je podbarven červeně a začne chodit upozornění (vyskakovací okna, e-maily, a zprávy v message centru), aby jsi neodkladně provedl úpravu pozice tak, aby se tato hodnota Curent Excess Liquidity dostala do kladných čísel, pokud toto nebudeš respektovat, tak je ti z účtu prodáno něco tak, aby jsi takovému požadavku vyhovoval. Pokud budeš mít například přiřazené akcie před Open akciových trhů a nebudeš na ně mít peníze, tak ihned po Open ti bude část akcií prodána tak, aby jsi to měl na účtu podle představy brokera…:c)

 9. Dík za fantastické vysvětlení. Jen moc prosím – 5. třída ZŠ
  Abych, abys, aby
  Abychom, abyste, aby
  nikoli aby jsem, aby jsi…aby jsme, aby jste
  Hrozně mě to totiž rozptyluje, i když nejsem učitel, hledám chyby místo soustředění na Váš výklad. Ale píší tak i jiní.
  Děkuji
  Ladislav

  1. Ahoj,
   OK, mám své chyby, ale nyní již není v mých silách opravit tyto chyby na celém webu, protože je těch textů opravdu mnoho. Jsem si vědom některých svých jazykových slabin, z jejichž odstraňováním mi pomáhá jeden můj kamarád, který mi vždy po publikaci článku pošle jeho korekturu, takže například vím, že mnoho chyb dělám v předložkách „s“ a „z“ nebo mi chybí písmena ve slovech atd., za toto mu opravdu a opětovně touto cestou moc děkuji, protože je to jeho nezištná pomoc a bez ním by to vypadalo asi ještě hůř.
   Pokusím se dát na toto větší pozor a do budoucnosti doufám, že tě budou rozptylovat více poznatky popsané v řádcích článků než má případná jazyková pochybení, měj se fajn a ahoj, Jirka :c)

  2. Ladislav,

   Jirka (myslim, ze takto sa vola) pise tento blog zadarmo. Resp. este lepsie – ma s nim spojene naklady. Podla mna je VELMI dolezite pozerat na to z nadhladu. Ak by to bol troll v diskusii, tak ho na gramatike mozeme s chutou provokovat. Ak by to bola zakupena knizka/casopis alebo web news s profi zurnalistami.

   Toto je blog jedneho hobbystu, ktory nam tu dava MEGA specificke a cenne informacie ZADARMO.

   Dalej, Ladislav, by som rad dodal, ze gramatika je cista fikcia, ktoru si niekto vymyslel, tak ju neber az tak vazne. Zil som v Cesku aj Polsku niekolko rokov. V Polsku by si pisal gramatyka. Dokonca fyzicky ma presne opacne y/i = fizyczny. Správa (message) je česky zpráva. Tím (team) je česky tým. Vlevo sa v ČR píše spolu, kým v Poľsku oddelene w lewo.

   Cize ber jazyk a jeho pravidla fakt z nadhladu. Ak mas skutocne velky problem, tak mozes napr. na jaudelam.cz https://www.jaudelam.cz/sluzby/preklady-a-texty/kontrola-textu-a-pravopisu/kvalitne objednat korekturu textu. Posles link na tento web cloveku a on ti to za 15-20kc / normostrana opravi. Ak je ta gramatika pre teba skutocne taky pain ako pises, tak 15-20kc za stranu urcite nebude problem. Ak 15-20 kc nie si ochotny zaplatit, tak to znamena, ze to az taky problem nie je 😉

   Potom mozes poslat Jirkovi korektury 😉

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.